Advanced

Företagsöverlåtelser - något om säljarens dröjsmålsansvar

Ohlsson, Daniel (2004)
Department of Law
Abstract
I den föreliggande framställningen behandlas säljarens dröjsmålsansvar vid företagsöverlåtelser. Inledningsvis behandlas olika typer av överlåtelser samt den process som i regel äger rum innan förvärvaren tillträder överlåtelseobjektet. I framställningen behandlas enbart vad som gäller när överlåtelseobjektet utgörs av ett aktiebolag eller en andel därav. Arbetet behandlar dock både vad som gäller när överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag samt aktier i kupongbolag. Med anledning av att avstämningsbolag och kupongbolag omfattas av olika regelsystem vad gäller överlåtelse och tillträde, kan dröjsmål aktualiseras av olika orsaker. Oavsett om överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag eller kupongbolag, tycks emellertid säljarens... (More)
I den föreliggande framställningen behandlas säljarens dröjsmålsansvar vid företagsöverlåtelser. Inledningsvis behandlas olika typer av överlåtelser samt den process som i regel äger rum innan förvärvaren tillträder överlåtelseobjektet. I framställningen behandlas enbart vad som gäller när överlåtelseobjektet utgörs av ett aktiebolag eller en andel därav. Arbetet behandlar dock både vad som gäller när överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag samt aktier i kupongbolag. Med anledning av att avstämningsbolag och kupongbolag omfattas av olika regelsystem vad gäller överlåtelse och tillträde, kan dröjsmål aktualiseras av olika orsaker. Oavsett om överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag eller kupongbolag, tycks emellertid säljarens dröjsmålsansvar ytterst sällan regleras i överlåtelseavtalen, vilket kan tyda på att denna fråga inte utgör någon omständighet som parterna har ett intresse av att reglera. Det kan dock uppstå situationer som resulterar i att köparen inte kan tillträda förvärvsobjektet vid den tidpunkt parterna förutsatt. I de fall överlåtelsen avser aktier i kupongbolag kan dröjsmål aktualiseras, med anledning av att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade aktiebrev överlåtelsen avser befinner sig. I de fall överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag aktualiseras inte denna problematik, däremot kan dröjsmål uppstå till följd av att fel eller dröjsmål har uppstått vid registreringen av överlåtelsen. I denna situation aktualiseras även VPC:s och de kontoförande institutens skadeståndsansvar. Vidare kan dröjsmål uppstå till följd av att säljaren efter avtalets ingående drar sig ur affären, vilket kan aktualiseras både när överlåtelsen avser aktier i kupongbolag och avstämningsbolag. Mot bakgrund av att överlåtelseavtalet inte reglerar säljarens dröjsmålsansvar, skall denna fråga besvaras utifrån en tillämpning av KöpL:s dröjsmålsreglering. Uppsatsen undersöker och analyserar de köprättsliga påföljderna köparen kan åberopa, med anledning av dröjsmålet. I denna del sätts således aktieöverlåtelsen in i en köprättslig kontext. Här anges även vad köparen skall tänka på och hur han skall agera i vissa dröjsmålssituationer. I denna del konstateras att i de fall överlåtelsen avser aktier i kupongbolag, och dröjsmål uppstått p.g.a. att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade aktiebrev som överlåtelsen avser befinner sig, skall köparen kräva garantier av säljaren samt kräva att säljaren inleder ett dödningsförfarande avseende de förkomna aktiebreven. Tillgodoser säljaren inte dessa krav har köparen rätt att häva köpet och eventuellt även rätt till skadestånd. Mot bakgrund av att parterna i regel inte reglerar säljarens dröjsmålsansvar anger framställningen även ett förslag på hur denna fråga skulle kunna regleras. Förslaget innebär att man genom införandet av en vitesklausul i överlåtelseavtalet försöker förhindra att dröjsmål orsakas av att säljaren av någon anledning drar sig ur affären, s.k. icke-fullgörelse. En sådan reglering kan omfatta överlåtelser av aktier i både avstämningsbolag och kupongbolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Daniel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Köprätt
language
Swedish
id
1560874
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560874,
 abstract   = {I den föreliggande framställningen behandlas säljarens dröjsmålsansvar vid företagsöverlåtelser. Inledningsvis behandlas olika typer av överlåtelser samt den process som i regel äger rum innan förvärvaren tillträder överlåtelseobjektet. I framställningen behandlas enbart vad som gäller när överlåtelseobjektet utgörs av ett aktiebolag eller en andel därav. Arbetet behandlar dock både vad som gäller när överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag samt aktier i kupongbolag. Med anledning av att avstämningsbolag och kupongbolag omfattas av olika regelsystem vad gäller överlåtelse och tillträde, kan dröjsmål aktualiseras av olika orsaker. Oavsett om överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag eller kupongbolag, tycks emellertid säljarens dröjsmålsansvar ytterst sällan regleras i överlåtelseavtalen, vilket kan tyda på att denna fråga inte utgör någon omständighet som parterna har ett intresse av att reglera. Det kan dock uppstå situationer som resulterar i att köparen inte kan tillträda förvärvsobjektet vid den tidpunkt parterna förutsatt. I de fall överlåtelsen avser aktier i kupongbolag kan dröjsmål aktualiseras, med anledning av att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade aktiebrev överlåtelsen avser befinner sig. I de fall överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag aktualiseras inte denna problematik, däremot kan dröjsmål uppstå till följd av att fel eller dröjsmål har uppstått vid registreringen av överlåtelsen. I denna situation aktualiseras även VPC:s och de kontoförande institutens skadeståndsansvar. Vidare kan dröjsmål uppstå till följd av att säljaren efter avtalets ingående drar sig ur affären, vilket kan aktualiseras både när överlåtelsen avser aktier i kupongbolag och avstämningsbolag. Mot bakgrund av att överlåtelseavtalet inte reglerar säljarens dröjsmålsansvar, skall denna fråga besvaras utifrån en tillämpning av KöpL:s dröjsmålsreglering. Uppsatsen undersöker och analyserar de köprättsliga påföljderna köparen kan åberopa, med anledning av dröjsmålet. I denna del sätts således aktieöverlåtelsen in i en köprättslig kontext. Här anges även vad köparen skall tänka på och hur han skall agera i vissa dröjsmålssituationer. I denna del konstateras att i de fall överlåtelsen avser aktier i kupongbolag, och dröjsmål uppstått p.g.a. att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade aktiebrev som överlåtelsen avser befinner sig, skall köparen kräva garantier av säljaren samt kräva att säljaren inleder ett dödningsförfarande avseende de förkomna aktiebreven. Tillgodoser säljaren inte dessa krav har köparen rätt att häva köpet och eventuellt även rätt till skadestånd. Mot bakgrund av att parterna i regel inte reglerar säljarens dröjsmålsansvar anger framställningen även ett förslag på hur denna fråga skulle kunna regleras. Förslaget innebär att man genom införandet av en vitesklausul i överlåtelseavtalet försöker förhindra att dröjsmål orsakas av att säljaren av någon anledning drar sig ur affären, s.k. icke-fullgörelse. En sådan reglering kan omfatta överlåtelser av aktier i både avstämningsbolag och kupongbolag.},
 author    = {Ohlsson, Daniel},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Köprätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsöverlåtelser - något om säljarens dröjsmålsansvar},
 year     = {2004},
}