Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället

Olsson, Jim (2003)
Department of Law
Abstract
IT-samhället är här. Det är ett samhälle där tid och rum spelar allt mindre roll. Oavsett var i världen en person befinner sig kan han eller hon under förutsättning att tillgång till IT ges ta del av nyheter, kommunicera med någon på andra sidan jordklotet och sköta bankaffärer. Det gör att geografiska avstånd spelar allt mindre roll och att samhället är tillgängligt oavsett vad klockan är. Tillgången till information och kunskap är stort i IT-samhället, vilket demokratiseras till följd härav. Dessa aspekter talar för ett fritt IT-samhälle utan onödiga inskränkningar. IT förändrar alltså individens möjligheter i samhället. En möjlighet många utnyttjat är att göra intrång i upphovsrätten. Den omfattande piratkopieringen av mjukvara, film... (More)
IT-samhället är här. Det är ett samhälle där tid och rum spelar allt mindre roll. Oavsett var i världen en person befinner sig kan han eller hon under förutsättning att tillgång till IT ges ta del av nyheter, kommunicera med någon på andra sidan jordklotet och sköta bankaffärer. Det gör att geografiska avstånd spelar allt mindre roll och att samhället är tillgängligt oavsett vad klockan är. Tillgången till information och kunskap är stort i IT-samhället, vilket demokratiseras till följd härav. Dessa aspekter talar för ett fritt IT-samhälle utan onödiga inskränkningar. IT förändrar alltså individens möjligheter i samhället. En möjlighet många utnyttjat är att göra intrång i upphovsrätten. Den omfattande piratkopieringen av mjukvara, film och musik är exempel på den nya teknikens olägenheter. Rättsinnehavare ser sina inkomstmöjligheter minska i takt med att piratkopieringen ökar. Denna olyckliga utveckling försöker de dock stoppa, exempelvis genom att skydda verk med upphovsrätt med så kallade tekniska åtgärder. Sådana åtgärder kan exempelvis hindra kopiering av en CD-skiva eller läsning av en elektronisk bok på Internet. Det som uppmärksammade författaren i valet av uppsatsämne är några personer som lade ut källkoden till ett datorprogram som kan kringgå de tekniska åtgärder som skyddar DVD-skivor. Det som fångade intresset är det faktum att medan den ene gick fri från ansvar i Norge dömdes den andre till skadeståndsansvar i USA. Det förefaller således vara oklart vad som är tillåtet och otillåtet att göra med tekniska åtgärder i IT-samhället. I en värld där gränser i form av tid och rum spelar allt mindre roll kan situationen där samma sak inte bedöms på samma sätt i två länder endast anses ohållbar. En internationalisering av regleringen av de tekniska åtgärderna pågår i skrivande stund. Uppsatsen syftar till att undersöka de tekniska åtgärdernas rättsliga natur och hur deras reglering kan komma att påverka svensk rätt. Författaren vill också att uppsatsen skall väcka den svenska debatten om tekniska åtgärder till liv. Genom traditionell rättsdogmatik och komparativ metod angrips uppsatsens syfte. Den amerikanska regleringen av den internationella överenskommelsen om de tekniska åtgärdernas skydd studeras och jämförs med det direktiv som Sverige genom sitt medlemskap i EU har att implementera. I uppsatsen analyseras amerikansk och europeisk utvärdering av dessa regleringar samt den rättspraxis som vuxit fram i USA. Upphovsrätten skall stimulera det andliga skapandet i samhället genom att upphovsmän och andra rättsinnehavare ges en ensamrätt att styra över utnyttjandet av deras prestationer och verk. Upphovsrätten balanserar mellan rättsinnehavarens behov av skydd och samhällets behov av att få tillgång till kultur och vetenskap. Upphovsmännen skall ha möjlighet att leva på sin kreativitet och de omfattande investeringar som ofta behövs för produktionen av material inom kulturområdet skall skyddas. Dessa investeringar blir allt mer omfattande i IT-samhället. Rättsinnehavare menar att deras skydd mot intrång måste stärkas i IT-samhället. De har därför varit pådrivande i det internationella arbetet med införande av rättslig reglering av tekniska åtgärder. Andra ställer sig frågande till rättsinnehavarnas krav och menar att ett alltför reglerat IT-samhälle riskerar dess förtjänster. Författaren uppmärksammar betydelsen av olika aktörers perspektiv i debatten om de tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället. Den rättsliga regleringen av tekniska åtgärder innebär att rättsinnehavarna ges ett starkare skydd i IT-samhället. Dels införs en ny rätt genom regleringen och dels försvagas den praktiska betydelsen av de inskränkningar som upphovsrätten ger nyttjare i samhället. För Sveriges del får detta inte helt okontroversiella följder, vilka författaren synliggör i diskussionen om de tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jim
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, Immaterialrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
1560974
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560974,
 abstract   = {IT-samhället är här. Det är ett samhälle där tid och rum spelar allt mindre roll. Oavsett var i världen en person befinner sig kan han eller hon under förutsättning att tillgång till IT ges ta del av nyheter, kommunicera med någon på andra sidan jordklotet och sköta bankaffärer. Det gör att geografiska avstånd spelar allt mindre roll och att samhället är tillgängligt oavsett vad klockan är. Tillgången till information och kunskap är stort i IT-samhället, vilket demokratiseras till följd härav. Dessa aspekter talar för ett fritt IT-samhälle utan onödiga inskränkningar. IT förändrar alltså individens möjligheter i samhället. En möjlighet många utnyttjat är att göra intrång i upphovsrätten. Den omfattande piratkopieringen av mjukvara, film och musik är exempel på den nya teknikens olägenheter. Rättsinnehavare ser sina inkomstmöjligheter minska i takt med att piratkopieringen ökar. Denna olyckliga utveckling försöker de dock stoppa, exempelvis genom att skydda verk med upphovsrätt med så kallade tekniska åtgärder. Sådana åtgärder kan exempelvis hindra kopiering av en CD-skiva eller läsning av en elektronisk bok på Internet. Det som uppmärksammade författaren i valet av uppsatsämne är några personer som lade ut källkoden till ett datorprogram som kan kringgå de tekniska åtgärder som skyddar DVD-skivor. Det som fångade intresset är det faktum att medan den ene gick fri från ansvar i Norge dömdes den andre till skadeståndsansvar i USA. Det förefaller således vara oklart vad som är tillåtet och otillåtet att göra med tekniska åtgärder i IT-samhället. I en värld där gränser i form av tid och rum spelar allt mindre roll kan situationen där samma sak inte bedöms på samma sätt i två länder endast anses ohållbar. En internationalisering av regleringen av de tekniska åtgärderna pågår i skrivande stund. Uppsatsen syftar till att undersöka de tekniska åtgärdernas rättsliga natur och hur deras reglering kan komma att påverka svensk rätt. Författaren vill också att uppsatsen skall väcka den svenska debatten om tekniska åtgärder till liv. Genom traditionell rättsdogmatik och komparativ metod angrips uppsatsens syfte. Den amerikanska regleringen av den internationella överenskommelsen om de tekniska åtgärdernas skydd studeras och jämförs med det direktiv som Sverige genom sitt medlemskap i EU har att implementera. I uppsatsen analyseras amerikansk och europeisk utvärdering av dessa regleringar samt den rättspraxis som vuxit fram i USA. Upphovsrätten skall stimulera det andliga skapandet i samhället genom att upphovsmän och andra rättsinnehavare ges en ensamrätt att styra över utnyttjandet av deras prestationer och verk. Upphovsrätten balanserar mellan rättsinnehavarens behov av skydd och samhällets behov av att få tillgång till kultur och vetenskap. Upphovsmännen skall ha möjlighet att leva på sin kreativitet och de omfattande investeringar som ofta behövs för produktionen av material inom kulturområdet skall skyddas. Dessa investeringar blir allt mer omfattande i IT-samhället. Rättsinnehavare menar att deras skydd mot intrång måste stärkas i IT-samhället. De har därför varit pådrivande i det internationella arbetet med införande av rättslig reglering av tekniska åtgärder. Andra ställer sig frågande till rättsinnehavarnas krav och menar att ett alltför reglerat IT-samhälle riskerar dess förtjänster. Författaren uppmärksammar betydelsen av olika aktörers perspektiv i debatten om de tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället. Den rättsliga regleringen av tekniska åtgärder innebär att rättsinnehavarna ges ett starkare skydd i IT-samhället. Dels införs en ny rätt genom regleringen och dels försvagas den praktiska betydelsen av de inskränkningar som upphovsrätten ger nyttjare i samhället. För Sveriges del får detta inte helt okontroversiella följder, vilka författaren synliggör i diskussionen om de tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället.},
 author    = {Olsson, Jim},
 keyword   = {Allmän rättslära,Immaterialrätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De tekniska åtgärdernas framtid i IT-samhället},
 year     = {2003},
}