Advanced

Penningtvätt- en studie av revisorernas skyldigheter

Olsson, Lisa (2006)
Department of Law
Abstract
Penningtvätt involverar omfattande brottslighet och enorma summor pengar, både nationellt och internationellt. Världen blir allt mer globaliserad och detta påverkar även Sverige och i allra högsta grad ökar det flödet av svarta pengar i Sverige. Svarta pengar flödar in och genom Sverige, för att placeras i andra länder. Penningtvättsproblematiken är således omfattande och ett stort dilemma. Penningtvätt har ofta sin grund i annan grov brottslighet. Därför är det av stor vikt att penningtvätt kan förhindras på ett effektivt sätt. Genom att arbeta fram en fungerande lagstiftning som kan få allt fler att uppmärksamma och anmäla misstänkta transaktioner är vi en god bit på vägen. Bekämpandet av penningtvätt har kommit att bli en mycket... (More)
Penningtvätt involverar omfattande brottslighet och enorma summor pengar, både nationellt och internationellt. Världen blir allt mer globaliserad och detta påverkar även Sverige och i allra högsta grad ökar det flödet av svarta pengar i Sverige. Svarta pengar flödar in och genom Sverige, för att placeras i andra länder. Penningtvättsproblematiken är således omfattande och ett stort dilemma. Penningtvätt har ofta sin grund i annan grov brottslighet. Därför är det av stor vikt att penningtvätt kan förhindras på ett effektivt sätt. Genom att arbeta fram en fungerande lagstiftning som kan få allt fler att uppmärksamma och anmäla misstänkta transaktioner är vi en god bit på vägen. Bekämpandet av penningtvätt har kommit att bli en mycket prioriterad fråga, både i Sverige och internationellt. Genom EU: s utvidgade lagstiftning inom området har förändringar skett även i den svenska lagstiftningen. Den nya lagstiftningen, som jag behandlar i min uppsats, kom att börja gälla den 1 januari 2005. Lagstiftningen innebar framför allt en stor förändring. Nu omfattas ytterligare bolag och verksamheter i rapporteringsskyldigheten angående misstankar om penningtvätt. Allt för att förhindra penningtvättsverksamheten. Enligt den nya lagstiftningen omfattas även revisorer av anmälningsskyldigheten vid misstänkt penningtvätt. Det är revisorns professionella kunskap i sin roll som konsult som kan vara eftertraktad av den som vill tvätta pengar. Revisorns skyldigheter omfattar bland annat att utföra identitetskontroll på sina kunder, att göra en anmälan vid misstänkt penningtvätt och att utforma interna regler för att förhindra att revisorer utnyttjas i syfte att tvätta pengar. Mycket görs redan nu för att förhindra att revisorer utnyttjas för att tvätta svarta pengar och det sker med gott resultat. Dock finns mycket mer att göra. Jag utreder och analyserar en del möjliga vägar i min analys, men det finns säkerligen fler aspekter på denna problematik och hur man skulle kunna komma till rätta med den. Jag har, som sagt, granskat den del som omfattar revisorernas skyldigheter. Det skulle kunna vara intressant att undersöka andra branscher och jämföra olika problem och lösningar för att kunna utveckla ännu bättre riktlinjer för att hantera penningtvättsproblematiken. För att kunna få en total bild av hur det ligger till inom hela området bör en överblick över fler branscher göras. Anmälningarna som kom in från de nya rapporteringspliktiga grupperna under det första året med den nya lagstiftningen var inte många och gav upphov till nya reflektioner. Det är ett omfattande problem som troligtvis kommer att kräva mycket resurser för att vi skall komma tillrätta med problematiken och för att det eftersträvade resultatet skall kunna uppnås. Penningtvättsområdet är ett relativt outforskat område och det finns flera frågor och infallsvinklar som man skulle kunna arbeta vidare med inom detta område: · Vad kan göras bättre i lagstiftningen för att det skall bli lättare att förhindra penningtvätt? · Vad mer kan göras för att få de rapporteringsskyldiga grupperna att verkligen uppmärksamma och anmäla misstänkt penningtvätt? · Hur ser det ut i andra branscher, i jämförelse med revisorerna? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Lisa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1560995
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560995,
 abstract   = {Penningtvätt involverar omfattande brottslighet och enorma summor pengar, både nationellt och internationellt. Världen blir allt mer globaliserad och detta påverkar även Sverige och i allra högsta grad ökar det flödet av svarta pengar i Sverige. Svarta pengar flödar in och genom Sverige, för att placeras i andra länder. Penningtvättsproblematiken är således omfattande och ett stort dilemma. Penningtvätt har ofta sin grund i annan grov brottslighet. Därför är det av stor vikt att penningtvätt kan förhindras på ett effektivt sätt. Genom att arbeta fram en fungerande lagstiftning som kan få allt fler att uppmärksamma och anmäla misstänkta transaktioner är vi en god bit på vägen. Bekämpandet av penningtvätt har kommit att bli en mycket prioriterad fråga, både i Sverige och internationellt. Genom EU: s utvidgade lagstiftning inom området har förändringar skett även i den svenska lagstiftningen. Den nya lagstiftningen, som jag behandlar i min uppsats, kom att börja gälla den 1 januari 2005. Lagstiftningen innebar framför allt en stor förändring. Nu omfattas ytterligare bolag och verksamheter i rapporteringsskyldigheten angående misstankar om penningtvätt. Allt för att förhindra penningtvättsverksamheten. Enligt den nya lagstiftningen omfattas även revisorer av anmälningsskyldigheten vid misstänkt penningtvätt. Det är revisorns professionella kunskap i sin roll som konsult som kan vara eftertraktad av den som vill tvätta pengar. Revisorns skyldigheter omfattar bland annat att utföra identitetskontroll på sina kunder, att göra en anmälan vid misstänkt penningtvätt och att utforma interna regler för att förhindra att revisorer utnyttjas i syfte att tvätta pengar. Mycket görs redan nu för att förhindra att revisorer utnyttjas för att tvätta svarta pengar och det sker med gott resultat. Dock finns mycket mer att göra. Jag utreder och analyserar en del möjliga vägar i min analys, men det finns säkerligen fler aspekter på denna problematik och hur man skulle kunna komma till rätta med den. Jag har, som sagt, granskat den del som omfattar revisorernas skyldigheter. Det skulle kunna vara intressant att undersöka andra branscher och jämföra olika problem och lösningar för att kunna utveckla ännu bättre riktlinjer för att hantera penningtvättsproblematiken. För att kunna få en total bild av hur det ligger till inom hela området bör en överblick över fler branscher göras. Anmälningarna som kom in från de nya rapporteringspliktiga grupperna under det första året med den nya lagstiftningen var inte många och gav upphov till nya reflektioner. Det är ett omfattande problem som troligtvis kommer att kräva mycket resurser för att vi skall komma tillrätta med problematiken och för att det eftersträvade resultatet skall kunna uppnås. Penningtvättsområdet är ett relativt outforskat område och det finns flera frågor och infallsvinklar som man skulle kunna arbeta vidare med inom detta område: · Vad kan göras bättre i lagstiftningen för att det skall bli lättare att förhindra penningtvätt? · Vad mer kan göras för att få de rapporteringsskyldiga grupperna att verkligen uppmärksamma och anmäla misstänkt penningtvätt? · Hur ser det ut i andra branscher, i jämförelse med revisorerna?},
 author    = {Olsson, Lisa},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Penningtvätt- en studie av revisorernas skyldigheter},
 year     = {2006},
}