Advanced

Avtalsfrihet, skälighet och fri rörlighet vid köp av prestation

Olsson, Sarah (2006)
Department of Law
Abstract
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda några centrala juridiska problem kring avtal om köp av prestation. Med köp av prestation menas den typ av köp av tjänst där en viss specifik persons prestation efterfrågas och personen inte går att skilja från den tjänst han eller hon erbjuder. De avtalsmallar jag har valt att granska är dels ett fotbollsspelaravtal, dels ett artistavtal (skivkontrakt). Dessa avtal får sägas representera två stora, olika områden som håller på att bli allt mer intressanta ur ett juridiskt perspektiv. Avtalen är av naturliga skäl ganska olika, men gemensamma nämnare finns ändå. T ex stadgas i båda avtalstyperna om en ganska långtgående exklusivitet för den fotbollsklubb respektive det skivbolag som knyter den... (More)
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda några centrala juridiska problem kring avtal om köp av prestation. Med köp av prestation menas den typ av köp av tjänst där en viss specifik persons prestation efterfrågas och personen inte går att skilja från den tjänst han eller hon erbjuder. De avtalsmallar jag har valt att granska är dels ett fotbollsspelaravtal, dels ett artistavtal (skivkontrakt). Dessa avtal får sägas representera två stora, olika områden som håller på att bli allt mer intressanta ur ett juridiskt perspektiv. Avtalen är av naturliga skäl ganska olika, men gemensamma nämnare finns ändå. T ex stadgas i båda avtalstyperna om en ganska långtgående exklusivitet för den fotbollsklubb respektive det skivbolag som knyter den presterande parten till sig. I fotbollsspelarens fall syns detta i avtalets regler om att han bara får spela för en klubb i taget, liksom i reglerna om utbildningsersättning, som kan inverka hindrande på hans möjligheter att byta klubb. För artistens del handlar det om långa avtalstider med förläng-ningsoptioner för det kontrakterande bolaget. Mycket långa avtalstider kan medföra oskälighet, om artisten riskerar att inte bli tillräckligt ekonomiskt kompenserad. En annan viktig aspekt som denna typ av avtal för med sig är den personliga dimensionen. När man avtalar om en egen, personlig prestation (fysisk eller intellektuell/konstnärlig) får detta oundvikligen följder på det privata planet. En fotbollsspelare blir hindrad i sitt idrottsutövande då han blir avstängd pga en tvist, eftersom han inte har rätt att spela för någon annan. Artisten som överlåtit sina rättigheter till sitt verk eller sin inspelning förlorar en del av sitt skapande när ett bolag istället har makten att besluta om och på vilket sätt verket skall användas. Avtalsfriheten är långtgående, och är en viktig förutsättning för affärslivet i stort. Det kan dock ibland finnas skäl att jämka oskäliga avtal, en möjlighet som också ges i 36 § AvtL. Generalklausulen är särskilt lämplig i situationer som behandlas i uppsatsen. Det rör sig i de allra flesta fall om kontraktering av en underlägsen part, och avtalen är dessutom standardiserade. Samman-taget kan avtalssituationen bli mycket obalanserad. Man måste dock komma ihåg att oskälighetsbedömningen görs från fall till fall. Utfallet blir helt beroende av den presterande partens förhandlingsposition. Den personliga aspekten i dessa avtal ger dem en speciell problematik, då man kan säga att personen möter marknaden. Avtalsfriheten riskerar att inkräkta på den personliga integriteten. Som jag visar i min uppsats är avtalsfriheten långtgående och den underlägsna partens skyddsmöjligheter begränsade. Den presterande parten riskerar att bli mycket hårt bunden vid avtalet. Men trots detta utgångsläge, parternas ojämlika partsförhållande, finns ingen anledning att avtalet till sin effekt skall behöva bli oskäligt för den presterande parten. Det är svårt att uttala sig annat än generellt vid en analys av standardavtals-mallar. Min förhoppning är att jag ändå har lyckats visa på de mest problematiska klausulerna som man måste ta hänsyn till och visat varför de är viktiga och varför det finns starka skäl som talar för att just denna typ av avtal löper stor risk att uppfattas som oskäliga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Sarah
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Civilrätt; oklassificerad
language
Swedish
id
1561019
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561019,
 abstract   = {Syftet med föreliggande uppsats är att utreda några centrala juridiska problem kring avtal om köp av prestation. Med köp av prestation menas den typ av köp av tjänst där en viss specifik persons prestation efterfrågas och personen inte går att skilja från den tjänst han eller hon erbjuder. De avtalsmallar jag har valt att granska är dels ett fotbollsspelaravtal, dels ett artistavtal (skivkontrakt). Dessa avtal får sägas representera två stora, olika områden som håller på att bli allt mer intressanta ur ett juridiskt perspektiv. Avtalen är av naturliga skäl ganska olika, men gemensamma nämnare finns ändå. T ex stadgas i båda avtalstyperna om en ganska långtgående exklusivitet för den fotbollsklubb respektive det skivbolag som knyter den presterande parten till sig. I fotbollsspelarens fall syns detta i avtalets regler om att han bara får spela för en klubb i taget, liksom i reglerna om utbildningsersättning, som kan inverka hindrande på hans möjligheter att byta klubb. För artistens del handlar det om långa avtalstider med förläng-ningsoptioner för det kontrakterande bolaget. Mycket långa avtalstider kan medföra oskälighet, om artisten riskerar att inte bli tillräckligt ekonomiskt kompenserad. En annan viktig aspekt som denna typ av avtal för med sig är den personliga dimensionen. När man avtalar om en egen, personlig prestation (fysisk eller intellektuell/konstnärlig) får detta oundvikligen följder på det privata planet. En fotbollsspelare blir hindrad i sitt idrottsutövande då han blir avstängd pga en tvist, eftersom han inte har rätt att spela för någon annan. Artisten som överlåtit sina rättigheter till sitt verk eller sin inspelning förlorar en del av sitt skapande när ett bolag istället har makten att besluta om och på vilket sätt verket skall användas. Avtalsfriheten är långtgående, och är en viktig förutsättning för affärslivet i stort. Det kan dock ibland finnas skäl att jämka oskäliga avtal, en möjlighet som också ges i 36 § AvtL. Generalklausulen är särskilt lämplig i situationer som behandlas i uppsatsen. Det rör sig i de allra flesta fall om kontraktering av en underlägsen part, och avtalen är dessutom standardiserade. Samman-taget kan avtalssituationen bli mycket obalanserad. Man måste dock komma ihåg att oskälighetsbedömningen görs från fall till fall. Utfallet blir helt beroende av den presterande partens förhandlingsposition. Den personliga aspekten i dessa avtal ger dem en speciell problematik, då man kan säga att personen möter marknaden. Avtalsfriheten riskerar att inkräkta på den personliga integriteten. Som jag visar i min uppsats är avtalsfriheten långtgående och den underlägsna partens skyddsmöjligheter begränsade. Den presterande parten riskerar att bli mycket hårt bunden vid avtalet. Men trots detta utgångsläge, parternas ojämlika partsförhållande, finns ingen anledning att avtalet till sin effekt skall behöva bli oskäligt för den presterande parten. Det är svårt att uttala sig annat än generellt vid en analys av standardavtals-mallar. Min förhoppning är att jag ändå har lyckats visa på de mest problematiska klausulerna som man måste ta hänsyn till och visat varför de är viktiga och varför det finns starka skäl som talar för att just denna typ av avtal löper stor risk att uppfattas som oskäliga.},
 author    = {Olsson, Sarah},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt,Civilrätt; oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtalsfrihet, skälighet och fri rörlighet vid köp av prestation},
 year     = {2006},
}