Advanced

Lagprövningsrätt - Om dess förenlighet med demokrati och Rule of Law

Onsjö, Benjamin (2009)
Department of Law
Abstract
Med lagprövningsrätt menas domstolars kompetens att pröva lagar av olika konstitutionell valör mot varandra. I den här uppsatsen presenteras den existerande lagprövningsrätten i USA, där den är traditionellt stark, och i Sverige, där den aldrig har fått något ordentligt fäste. Lagprövningsrättens teoretiska grund kan analyseras med hjälp av begreppen demokrati och Rule of Law. Frågan om huruvida dessa politiska ideal förverkligas eller kränks av lagprövningsrätten beror delvis på hur begreppen definieras, men i uppsatsen ges ett förslag till hur en rimlig definition bör se ut. Den teoretiska diskussionen förs utifrån de amerikanska förhållandena, dels för att USA är lagprövningsdebattens epicentrum, och dels för att den amerikanska... (More)
Med lagprövningsrätt menas domstolars kompetens att pröva lagar av olika konstitutionell valör mot varandra. I den här uppsatsen presenteras den existerande lagprövningsrätten i USA, där den är traditionellt stark, och i Sverige, där den aldrig har fått något ordentligt fäste. Lagprövningsrättens teoretiska grund kan analyseras med hjälp av begreppen demokrati och Rule of Law. Frågan om huruvida dessa politiska ideal förverkligas eller kränks av lagprövningsrätten beror delvis på hur begreppen definieras, men i uppsatsen ges ett förslag till hur en rimlig definition bör se ut. Den teoretiska diskussionen förs utifrån de amerikanska förhållandena, dels för att USA är lagprövningsdebattens epicentrum, och dels för att den amerikanska lagprövningsrätten är mer illustrativ än den svenska. Demokratibegreppet kan sägas innehålla två huvudkomponenter. Dels innebär demokrati folkmakt, dels ett grundläggande skydd av medborgares rättigheter. Traditionellt anses lagprövningsrätt kränka folkmakten, medan det kan utgöra ett skydd mot rättighetskränkningar. I uppsatsen ges ett förslag till hur det problemet kan lösas, och en teorietisk modell upprättas enligt vilken lagprövningsrätten kan anses vara rättfärdigad i förhållande till demokratiidealet. Rule of Law kan förstås som en princip för maktdelning, Rule of Law som motpol till Rule of Men, och som en princip för formell legalitet. Lagprövningsrätten kan anses föreverkliga Rule of Law enligt de två första definitionerna, men problem uppstår i förhållande till legalitetsprincipen. En lagprövningsrätt som står i fullständig samklang med Rule of Law måste alltså utformas på ett sätt som undviker de problemen. Slutligen appliceras den teoretiska diskussionen på svenska förhållanden. Den svenska lagprövningsrätten är inte behäftad med några av de problem som har aktualiserats i det teoretiska avsnittet, men dess svaga ställning i svensk rätt är problematisk med hänsyn till såväl demokrati som Rule of Law. Slutsatsen är därmed att den utredning om förstärkning av den svenska lagprövningsrätten som presenterats nyligen bör utmynna i en lagändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Onsjö, Benjamin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, Straffrätt
language
Swedish
id
1561028
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561028,
 abstract   = {Med lagprövningsrätt menas domstolars kompetens att pröva lagar av olika konstitutionell valör mot varandra. I den här uppsatsen presenteras den existerande lagprövningsrätten i USA, där den är traditionellt stark, och i Sverige, där den aldrig har fått något ordentligt fäste. Lagprövningsrättens teoretiska grund kan analyseras med hjälp av begreppen demokrati och Rule of Law. Frågan om huruvida dessa politiska ideal förverkligas eller kränks av lagprövningsrätten beror delvis på hur begreppen definieras, men i uppsatsen ges ett förslag till hur en rimlig definition bör se ut. Den teoretiska diskussionen förs utifrån de amerikanska förhållandena, dels för att USA är lagprövningsdebattens epicentrum, och dels för att den amerikanska lagprövningsrätten är mer illustrativ än den svenska. Demokratibegreppet kan sägas innehålla två huvudkomponenter. Dels innebär demokrati folkmakt, dels ett grundläggande skydd av medborgares rättigheter. Traditionellt anses lagprövningsrätt kränka folkmakten, medan det kan utgöra ett skydd mot rättighetskränkningar. I uppsatsen ges ett förslag till hur det problemet kan lösas, och en teorietisk modell upprättas enligt vilken lagprövningsrätten kan anses vara rättfärdigad i förhållande till demokratiidealet. Rule of Law kan förstås som en princip för maktdelning, Rule of Law som motpol till Rule of Men, och som en princip för formell legalitet. Lagprövningsrätten kan anses föreverkliga Rule of Law enligt de två första definitionerna, men problem uppstår i förhållande till legalitetsprincipen. En lagprövningsrätt som står i fullständig samklang med Rule of Law måste alltså utformas på ett sätt som undviker de problemen. Slutligen appliceras den teoretiska diskussionen på svenska förhållanden. Den svenska lagprövningsrätten är inte behäftad med några av de problem som har aktualiserats i det teoretiska avsnittet, men dess svaga ställning i svensk rätt är problematisk med hänsyn till såväl demokrati som Rule of Law. Slutsatsen är därmed att den utredning om förstärkning av den svenska lagprövningsrätten som presenterats nyligen bör utmynna i en lagändring.},
 author    = {Onsjö, Benjamin},
 keyword   = {Allmän rättslära,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagprövningsrätt - Om dess förenlighet med demokrati och Rule of Law},
 year     = {2009},
}