Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tvångslicensiering av patent

Pandurescu, Diana (2003)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen granskar det svenska regelverket kring tvångslicensiering av patent. Mot bakrund av en kort beskrivning av patentsystemet samt möjligheten att utnyttja patent genom licensiering placeras tvångslicensiering in i det immaterialrättsliga systemet. Tvångslicensiering är en möjlighet för staten att i vissa situationer tillgodose den större samhälliga nyttan av en uppfinning genom att inskränka uppfinnarens ensamrätt till uppfinningen ifråga. Enligt svensk rätt finns det möjlighet att tvångslicensiera patent i fyra olika situationer, nämligen när viss tid har förflutit och patentet inte utövas, när det föreligger ett beroendeförhållande mellan två uppfinningar, när allmänna intressen av synnerlig vikt påkallar det samt slutligen när en... (More)
Uppsatsen granskar det svenska regelverket kring tvångslicensiering av patent. Mot bakrund av en kort beskrivning av patentsystemet samt möjligheten att utnyttja patent genom licensiering placeras tvångslicensiering in i det immaterialrättsliga systemet. Tvångslicensiering är en möjlighet för staten att i vissa situationer tillgodose den större samhälliga nyttan av en uppfinning genom att inskränka uppfinnarens ensamrätt till uppfinningen ifråga. Enligt svensk rätt finns det möjlighet att tvångslicensiera patent i fyra olika situationer, nämligen när viss tid har förflutit och patentet inte utövas, när det föreligger ett beroendeförhållande mellan två uppfinningar, när allmänna intressen av synnerlig vikt påkallar det samt slutligen när en person börjar utnyttja en uppfinning men någon annan hinner söka patent för den först. I uppsatsen studeras de syften som ligger bakom införandet av tvångslicensreglerna. Vidare analyseras reglernas innehåll och tillämpningsmöjligheter. Även de mer allmänna förutsättningarna för att tvångslicens skall kunna meddelas studeras. I ett försök att belysa ämnets bredd och komplexitet har jag valt att även ge en inblick i den internationella debatten som för närvarande pågår på området. I debatten företräds huvudsakligen två argumentationslinjer. På ena sidan står industrinationerna som menar att alla inskränkningar i patenträtten, inklusive tvångslicensiering är hämmande för forskning och utveckling och därmed har en negativ inverkan på hela den samhälleliga utvecklingen. På andra sidan står utvecklingsländerna, vars ekonomiska tillväxt ofta kan vara beroende av åtgärder som tvångslicensiering. Dessa menar bl.a. att kunskap är hela mänsklighetens egendom och borde därmed tillhandahållas även i fall där denna tillgång inte kan säkerställas genom frivilliga avtal, exempelvis av den anledningen att priset är för högt. För att tjäna den större samhälleliga nyttan borde de statliga organen i dessa fall gå in och genom tvångslicens erbjuda möjligheten att utnyttja en viss uppfinning. Avslutningsvis har jag granskat och analyserat de problemområden som kan göra sig gällande vid tvångslicensiering av patent. Tvångslicensiering kan i första hand kritiseras för licensens smala innehållsmässiga omfattning. Oftast innehåller inte licensen exempelvis den know-how som kan vara av väsentlig betydelse för ett effektivt utnyttjande av uppfinningen. En annan aspekt som kan ifrågasättas är det faktum att licensen är enkel, inte exklusiv. Vidare kan ersättningsbestämningen vid tvångslicens vara problematisk. Sist men inte minst finns det mycket lite praxis på området, vilket leder till en svårighet att bedöma reglernas genomslagskraft i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pandurescu, Diana
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1561082
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561082,
 abstract   = {Uppsatsen granskar det svenska regelverket kring tvångslicensiering av patent. Mot bakrund av en kort beskrivning av patentsystemet samt möjligheten att utnyttja patent genom licensiering placeras tvångslicensiering in i det immaterialrättsliga systemet. Tvångslicensiering är en möjlighet för staten att i vissa situationer tillgodose den större samhälliga nyttan av en uppfinning genom att inskränka uppfinnarens ensamrätt till uppfinningen ifråga. Enligt svensk rätt finns det möjlighet att tvångslicensiera patent i fyra olika situationer, nämligen när viss tid har förflutit och patentet inte utövas, när det föreligger ett beroendeförhållande mellan två uppfinningar, när allmänna intressen av synnerlig vikt påkallar det samt slutligen när en person börjar utnyttja en uppfinning men någon annan hinner söka patent för den först. I uppsatsen studeras de syften som ligger bakom införandet av tvångslicensreglerna. Vidare analyseras reglernas innehåll och tillämpningsmöjligheter. Även de mer allmänna förutsättningarna för att tvångslicens skall kunna meddelas studeras. I ett försök att belysa ämnets bredd och komplexitet har jag valt att även ge en inblick i den internationella debatten som för närvarande pågår på området. I debatten företräds huvudsakligen två argumentationslinjer. På ena sidan står industrinationerna som menar att alla inskränkningar i patenträtten, inklusive tvångslicensiering är hämmande för forskning och utveckling och därmed har en negativ inverkan på hela den samhälleliga utvecklingen. På andra sidan står utvecklingsländerna, vars ekonomiska tillväxt ofta kan vara beroende av åtgärder som tvångslicensiering. Dessa menar bl.a. att kunskap är hela mänsklighetens egendom och borde därmed tillhandahållas även i fall där denna tillgång inte kan säkerställas genom frivilliga avtal, exempelvis av den anledningen att priset är för högt. För att tjäna den större samhälleliga nyttan borde de statliga organen i dessa fall gå in och genom tvångslicens erbjuda möjligheten att utnyttja en viss uppfinning. Avslutningsvis har jag granskat och analyserat de problemområden som kan göra sig gällande vid tvångslicensiering av patent. Tvångslicensiering kan i första hand kritiseras för licensens smala innehållsmässiga omfattning. Oftast innehåller inte licensen exempelvis den know-how som kan vara av väsentlig betydelse för ett effektivt utnyttjande av uppfinningen. En annan aspekt som kan ifrågasättas är det faktum att licensen är enkel, inte exklusiv. Vidare kan ersättningsbestämningen vid tvångslicens vara problematisk. Sist men inte minst finns det mycket lite praxis på området, vilket leder till en svårighet att bedöma reglernas genomslagskraft i praktiken.},
 author    = {Pandurescu, Diana},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvångslicensiering av patent},
 year     = {2003},
}