Advanced

Handelsbolagslösningen - omfattande skatteplanering leder till slopade möjligheter för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag

Pegreus, Erik (2008)
Department of Law
Abstract
Den 17 april 2008 överlämnade regeringen en så kallad stoppskrivelse till riksdagen, med meddelande om ändringar i reglerna för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. Förändringen av möjligheterna till underprisöverlåtelser har föranletts av att reglerna utnyttjats för ett omfattande skatteundandragande, framför allt i samband med fastighetsöverlåtelser. Enligt skatteverkets uppskattningar har dessa förfaranden legat till grund för avdragsyrkanden på upp mot 54 miljarder kronor mellan taxeringsåren 2005 och 2007. I uppsatsen behandlas skatteplaneringsupplägget, den så kallade handelsbolagslösningen, som regeringens stoppskrivelse har till syfte att... (More)
Den 17 april 2008 överlämnade regeringen en så kallad stoppskrivelse till riksdagen, med meddelande om ändringar i reglerna för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. Förändringen av möjligheterna till underprisöverlåtelser har föranletts av att reglerna utnyttjats för ett omfattande skatteundandragande, framför allt i samband med fastighetsöverlåtelser. Enligt skatteverkets uppskattningar har dessa förfaranden legat till grund för avdragsyrkanden på upp mot 54 miljarder kronor mellan taxeringsåren 2005 och 2007. I uppsatsen behandlas skatteplaneringsupplägget, den så kallade handelsbolagslösningen, som regeringens stoppskrivelse har till syfte att förhindra. Inledningsvis redogörs för de materiella skatteregler varpå förfarandet vilar. Av granskningen framgår att handelsbolagslösningen håller sig inom ramarna för vad som får anses förenligt med tidigare gällande lagstiftning och praxis. Därpå följer en analys av handelsbolagslösningens förenlighet med lagen mot skatteflykt. Inte heller denna grund förefaller lämplig för att angripa de transaktioner som ingår som led i förfarandet. Regeringens stoppskrivelse har till syfte att uppställa ett definitivt hinder för de enligt regeringens mening, icke avsedda skattefördelar, som kunnat uppnås genom handelsbolagslösningen. I uppsatsen presenteras de nya reformerade underprisreglerna samt de därmed följande övergångsreglerna. Efter en granskning av övergångsreglerna konstateras att de medför en långtgående så kallad oäkta retroaktivitet, men att de alltjämt får anses förenliga med legalitetsprincipen, så som den kommit till uttryck i Regeringsformen. Promemorian som följde på regeringens stoppskrivelse innehåller en mycket begränsad konsekvensanalys av reformen. I uppsatsen görs en genomgång av reglernas inverkan på verksamheter som bedrivs i handelsbolagsform. Slutsatsen härvid, är att de nya bestämmelserna är mycket långtgående och förenade med allvarliga biverkningar, som kan komma att få betydande konsekvenser för möjligheten att utveckla mindre verksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pegreus, Erik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561118
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561118,
 abstract   = {Den 17 april 2008 överlämnade regeringen en så kallad stoppskrivelse till riksdagen, med meddelande om ändringar i reglerna för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. Förändringen av möjligheterna till underprisöverlåtelser har föranletts av att reglerna utnyttjats för ett omfattande skatteundandragande, framför allt i samband med fastighetsöverlåtelser. Enligt skatteverkets uppskattningar har dessa förfaranden legat till grund för avdragsyrkanden på upp mot 54 miljarder kronor mellan taxeringsåren 2005 och 2007. I uppsatsen behandlas skatteplaneringsupplägget, den så kallade handelsbolagslösningen, som regeringens stoppskrivelse har till syfte att förhindra. Inledningsvis redogörs för de materiella skatteregler varpå förfarandet vilar. Av granskningen framgår att handelsbolagslösningen håller sig inom ramarna för vad som får anses förenligt med tidigare gällande lagstiftning och praxis. Därpå följer en analys av handelsbolagslösningens förenlighet med lagen mot skatteflykt. Inte heller denna grund förefaller lämplig för att angripa de transaktioner som ingår som led i förfarandet. Regeringens stoppskrivelse har till syfte att uppställa ett definitivt hinder för de enligt regeringens mening, icke avsedda skattefördelar, som kunnat uppnås genom handelsbolagslösningen. I uppsatsen presenteras de nya reformerade underprisreglerna samt de därmed följande övergångsreglerna. Efter en granskning av övergångsreglerna konstateras att de medför en långtgående så kallad oäkta retroaktivitet, men att de alltjämt får anses förenliga med legalitetsprincipen, så som den kommit till uttryck i Regeringsformen. Promemorian som följde på regeringens stoppskrivelse innehåller en mycket begränsad konsekvensanalys av reformen. I uppsatsen görs en genomgång av reglernas inverkan på verksamheter som bedrivs i handelsbolagsform. Slutsatsen härvid, är att de nya bestämmelserna är mycket långtgående och förenade med allvarliga biverkningar, som kan komma att få betydande konsekvenser för möjligheten att utveckla mindre verksamheter.},
 author    = {Pegreus, Erik},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handelsbolagslösningen - omfattande skatteplanering leder till slopade möjligheter för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag},
 year     = {2008},
}