Advanced

Beaktande av barnets bästa vid vårdnadsutredningar och vårdnadsavgöranden i nya familjekonstellationer

Perborg, Rebecca (2006)
Department of Law
Abstract
Hänsynen till barnets bästa omprövas ständigt på grund av samhällets utveckling och nya familjekonstellationer. Barn i homosexuella familjer är en sådan konstellation som kräver en omprövning av den traditionella synen på kärnfamiljen som norm. Den traditionella synen på familjen som mamma, pappa och barn känns förlegad då det i dagens samhälle finns ett flertal olika familjeformer. Föräldrabalkens regler tillkom i en tid då familjen i regel inte genomgick några större förändringar, därav skulle det vara på sin plats att se över den aktuella lagstiftningen, då familjen idag ofta genomgår stora förändringar. I takt med att homosexuella får lättare att skaffa barn och att dessa familjer börjar ta plats i samhället krävs också att... (More)
Hänsynen till barnets bästa omprövas ständigt på grund av samhällets utveckling och nya familjekonstellationer. Barn i homosexuella familjer är en sådan konstellation som kräver en omprövning av den traditionella synen på kärnfamiljen som norm. Den traditionella synen på familjen som mamma, pappa och barn känns förlegad då det i dagens samhälle finns ett flertal olika familjeformer. Föräldrabalkens regler tillkom i en tid då familjen i regel inte genomgick några större förändringar, därav skulle det vara på sin plats att se över den aktuella lagstiftningen, då familjen idag ofta genomgår stora förändringar. I takt med att homosexuella får lättare att skaffa barn och att dessa familjer börjar ta plats i samhället krävs också att lagstiftningen ses över för att kunna ge barnen i dessa familjer samma rättsliga skydd som barn i heterosexuella familjer har. Ett begrepp som behöver ses över, vad gäller nya familjekonstellationer, är barnets bästa. Barnets bästa är ett begrepp som ser till varje individ i varje enskilt fall, därför går det inte att ge ett generellt svar på vad som är barnets bästa. Vid avgöranden som rör frågor som t ex vårdnad skall begreppet barns bästa komma i främsta rummet. Idag finns det inget som anger hur begreppet barns bästa skall beaktas när man har att göra med homosexuella familjer. Man får helt enkelt utgå från samma barns bästa som gäller för ett barn i en heterosexuell familj och ta del av hittillsvarande forskning som är gjord rörande barn i homosexuella familjer och dra slutsatser därutav. När det gäller vårdnadsmål där homosexuella familjer är inblandade har denna situation bara varit uppe till prövning två gånger. Det första fallet kom redan år 1955. Där slogs det fast att en förälders homosexuella läggning som sådan inte skall bedömas som negativ i fråga om förälders lämplighet som vårdnadshavare för sitt barn. Det andra fallet är från år 1999 och rörde en homosexuell man i Portugal. I detta fall slog Europadomstolen fast att appellationsdomstolen i Portugal utsatt en man för diskriminerande handling i strid mot art 8 i förening med art 14 i Europakonventionen genom att fästa avseende vid mannens homosexualitet i ett vårdnadsmål. Forskning som är gjord rörande barn i homosexuella familjer visar att dessa barn inte skiljer sig från barnen till de heterosexuella familjerna. Forskningen visar att barnen till de homosexuella föräldrarna utvecklas på samma sätt som barnen till de heterosexuella föräldrarna och att föräldrarnas homosexuella läggning inte påverkar barnen negativt. Ett vanligt förekommande antagande är att barn till homosexuella blir homosexuella. Det finns inget som tyder på att det finns grund för detta antagande. När det gäller hur föräldrarnas homosexualitet påverkar barnets förmåga att skapa och behålla kamratrelationer skiljer sig inte dessa barns förmåga från barnen med heterosexuella föräldrar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Perborg, Rebecca
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1561124
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561124,
 abstract   = {Hänsynen till barnets bästa omprövas ständigt på grund av samhällets utveckling och nya familjekonstellationer. Barn i homosexuella familjer är en sådan konstellation som kräver en omprövning av den traditionella synen på kärnfamiljen som norm. Den traditionella synen på familjen som mamma, pappa och barn känns förlegad då det i dagens samhälle finns ett flertal olika familjeformer. Föräldrabalkens regler tillkom i en tid då familjen i regel inte genomgick några större förändringar, därav skulle det vara på sin plats att se över den aktuella lagstiftningen, då familjen idag ofta genomgår stora förändringar. I takt med att homosexuella får lättare att skaffa barn och att dessa familjer börjar ta plats i samhället krävs också att lagstiftningen ses över för att kunna ge barnen i dessa familjer samma rättsliga skydd som barn i heterosexuella familjer har. Ett begrepp som behöver ses över, vad gäller nya familjekonstellationer, är barnets bästa. Barnets bästa är ett begrepp som ser till varje individ i varje enskilt fall, därför går det inte att ge ett generellt svar på vad som är barnets bästa. Vid avgöranden som rör frågor som t ex vårdnad skall begreppet barns bästa komma i främsta rummet. Idag finns det inget som anger hur begreppet barns bästa skall beaktas när man har att göra med homosexuella familjer. Man får helt enkelt utgå från samma barns bästa som gäller för ett barn i en heterosexuell familj och ta del av hittillsvarande forskning som är gjord rörande barn i homosexuella familjer och dra slutsatser därutav. När det gäller vårdnadsmål där homosexuella familjer är inblandade har denna situation bara varit uppe till prövning två gånger. Det första fallet kom redan år 1955. Där slogs det fast att en förälders homosexuella läggning som sådan inte skall bedömas som negativ i fråga om förälders lämplighet som vårdnadshavare för sitt barn. Det andra fallet är från år 1999 och rörde en homosexuell man i Portugal. I detta fall slog Europadomstolen fast att appellationsdomstolen i Portugal utsatt en man för diskriminerande handling i strid mot art 8 i förening med art 14 i Europakonventionen genom att fästa avseende vid mannens homosexualitet i ett vårdnadsmål. Forskning som är gjord rörande barn i homosexuella familjer visar att dessa barn inte skiljer sig från barnen till de heterosexuella familjerna. Forskningen visar att barnen till de homosexuella föräldrarna utvecklas på samma sätt som barnen till de heterosexuella föräldrarna och att föräldrarnas homosexuella läggning inte påverkar barnen negativt. Ett vanligt förekommande antagande är att barn till homosexuella blir homosexuella. Det finns inget som tyder på att det finns grund för detta antagande. När det gäller hur föräldrarnas homosexualitet påverkar barnets förmåga att skapa och behålla kamratrelationer skiljer sig inte dessa barns förmåga från barnen med heterosexuella föräldrar.},
 author    = {Perborg, Rebecca},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beaktande av barnets bästa vid vårdnadsutredningar och vårdnadsavgöranden i nya familjekonstellationer},
 year     = {2006},
}