Advanced

Något om ersättning för ren förmögenhetsskada

Persson, Frida (2004)
Department of Law
Abstract
Enligt skadeståndslagen 2:2 utgår ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden enbart om skadan vållats genom brott. Regeln har en lång tradition i svensk gällande rätt och har under hela nittonhundratalet varit en omdebatterad fråga. Skälet till debatten är att relationen mellan skadeståndsrätten och straffrätten har kritiserats. Kända rättsvetenskapsmän hävdar att kopplingen mellan dessa båda rättsområden är rättspolitiskt omotiverad och därför helt borde upphävas samt ersättas av en rättvisebaserad bedömning. Huvudtemat för denna studie är fyra rättsfall från 1987-2001 där en domstol utdömt ersättning trots frånvaro av brott. Författaren undersöker hur domstolarna har resonerat i domskälen och ifrågasätter om... (More)
Enligt skadeståndslagen 2:2 utgår ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden enbart om skadan vållats genom brott. Regeln har en lång tradition i svensk gällande rätt och har under hela nittonhundratalet varit en omdebatterad fråga. Skälet till debatten är att relationen mellan skadeståndsrätten och straffrätten har kritiserats. Kända rättsvetenskapsmän hävdar att kopplingen mellan dessa båda rättsområden är rättspolitiskt omotiverad och därför helt borde upphävas samt ersättas av en rättvisebaserad bedömning. Huvudtemat för denna studie är fyra rättsfall från 1987-2001 där en domstol utdömt ersättning trots frånvaro av brott. Författaren undersöker hur domstolarna har resonerat i domskälen och ifrågasätter om det möjligen kan skönjas en vidgad syn på ansvaret när det gäller ersättningen för rena förmögenhetsskador. HD: s domskäl är en del av gällande svensk rätt. Det är intressant att domstolarna förbigått den lagstadgade regeln i SkL och etablerat en ny princip. Detta eftersom svensk rätt sedan andra världskriget präglats av en lagpositivism. Efter en redogörelse för stadgandets historia och bemötande i domstolarna följer en diskussion om avgränsningen mellan inom- respektive utomobligatoriskt ansvar för skada. Uppsatsen kulminerar i en avslutande diskussion som ifrågasätter den ambivalenta inställningen i gällande svensk rätt till rena förmögenhetsskador. Frågan om det framvuxit en ny principiell inställning hos rättstillämparna analyseras, liksom hur i så fall denna nya tendens ser ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Frida
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
1561162
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561162,
 abstract   = {Enligt skadeståndslagen 2:2 utgår ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden enbart om skadan vållats genom brott. Regeln har en lång tradition i svensk gällande rätt och har under hela nittonhundratalet varit en omdebatterad fråga. Skälet till debatten är att relationen mellan skadeståndsrätten och straffrätten har kritiserats. Kända rättsvetenskapsmän hävdar att kopplingen mellan dessa båda rättsområden är rättspolitiskt omotiverad och därför helt borde upphävas samt ersättas av en rättvisebaserad bedömning. Huvudtemat för denna studie är fyra rättsfall från 1987-2001 där en domstol utdömt ersättning trots frånvaro av brott. Författaren undersöker hur domstolarna har resonerat i domskälen och ifrågasätter om det möjligen kan skönjas en vidgad syn på ansvaret när det gäller ersättningen för rena förmögenhetsskador. HD: s domskäl är en del av gällande svensk rätt. Det är intressant att domstolarna förbigått den lagstadgade regeln i SkL och etablerat en ny princip. Detta eftersom svensk rätt sedan andra världskriget präglats av en lagpositivism. Efter en redogörelse för stadgandets historia och bemötande i domstolarna följer en diskussion om avgränsningen mellan inom- respektive utomobligatoriskt ansvar för skada. Uppsatsen kulminerar i en avslutande diskussion som ifrågasätter den ambivalenta inställningen i gällande svensk rätt till rena förmögenhetsskador. Frågan om det framvuxit en ny principiell inställning hos rättstillämparna analyseras, liksom hur i så fall denna nya tendens ser ut.},
 author    = {Persson, Frida},
 keyword   = {Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Något om ersättning för ren förmögenhetsskada},
 year     = {2004},
}