Advanced

Distanshandel med livsmedel

Persson, Ida (2004)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar den distanshandel som livsmedelsbutiker erbjuder sina kunder. Via Internet, fax, ordertelefon eller e-post, kan en kund beställa varor, vilka levereras hem till honom eller henne. För framställningens skull används i uppsatsen benämningen ''distanshandel med livsmedel'' för denna handel. En mer korrekt benämning vore egentligen ''distanshandel med livsmedel samt andra varor som kan ingå i ett köp i en livsmedelsbutik''. Uppsatsens omfång är begränsat såtillvida, att enbart distanshandeln mellan livsmedelsbutiker och konsumenter utreds. Den lagstiftning som således är föremål för uppsatsen är distansavtalslagen och konsumentköplagen, vilka kompletterar varandra. I uppsatsen behandlas dessa två lagar dels utifrån ett... (More)
Denna uppsats behandlar den distanshandel som livsmedelsbutiker erbjuder sina kunder. Via Internet, fax, ordertelefon eller e-post, kan en kund beställa varor, vilka levereras hem till honom eller henne. För framställningens skull används i uppsatsen benämningen ''distanshandel med livsmedel'' för denna handel. En mer korrekt benämning vore egentligen ''distanshandel med livsmedel samt andra varor som kan ingå i ett köp i en livsmedelsbutik''. Uppsatsens omfång är begränsat såtillvida, att enbart distanshandeln mellan livsmedelsbutiker och konsumenter utreds. Den lagstiftning som således är föremål för uppsatsen är distansavtalslagen och konsumentköplagen, vilka kompletterar varandra. I uppsatsen behandlas dessa två lagar dels utifrån ett allmänt perspektiv, dels utifrån just distanshandeln med livsmedel. Uppsatsen behandlar ett antal frågeställningar, men den ger inte i alla avseenden svar på dessa, vilket inte heller är syftet med uppsatsen. Att inga direkta svar ges är en följd av att distansavtalslagen i väsentlig omfattning är obehandlad i doktrin samt att det saknas vägledande praxis på området. På samma sätt förhåller det sig med samspelet mellan distansavtalslagen och konsumentköplagen. Uppsatsen kan därför ses som en bas att utgå ifrån för att diskutera och kanske till och med utveckla vissa delar av distansavtalslagen samt samspelet mellan denna lag och konsumentköplagen. Uppsatsen har ett upplägg som är strukturerat utifrån tre problemområden enligt följande: A. Distanshandeln med livsmedel utgör ett distansavtal enligt 1§ DaL, vilket är en förutsättning för att distansavtalslagen skall vara tillämplig. Vid tillämpningen av distansavtalslagen måste undantagen i denna beaktas. Särskilt ett undantag är tillämpligt på distanshandeln med livsmedel, nämligen undantaget i 6§ DaL. Detta gäller för distansavtal ''om försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning''. Vad som omfattas av undantaget är oklart. En följd av undantaget är att ångerrätten i distansavtalslagen är tillämplig bara för de varor som inte berörs av detta. Köpet måste därför delas upp om det i detta ingår varor som undantaget inte är tillämpligt på. Uppsatsen behandlar lagens tillämplighet samt undantagets innebörd, omfattning och betydelse för distanshandeln med livsmedel. B. Den 21§ i distansavtalslagen reglerar näringsidkarens skyldighet att fullgöra köpet. Bestämmelser om näringsidkarens skyldighet i detta avseende finns även i konsumentköplagen. Om köpet inte fullgörs kan konsumenten häva avtalet enligt både distansavtalslagen och konsumentköplagen. Frågan är om en uppdelning skall ske mellan tillämpningen av respektive lag och, om så är fallet, hur denna uppdelning i så fall skall struktureras. Uppsatsen behandlar dels regleringen i respektive lag, dels regelkollisionen och följderna av denna. C. Enligt distansavtalslagen har konsumenten rätt att ångra ett köp såvida detta inte omfattas av något undantag i lagen, till exempel 6§ DaL enligt ovan. Vidare har konsumenten rätt att avbeställa ett köp enligt konsumentköplagen. I uppsatsen behandlas dels vad som gäller enligt regleringen i respektive lag, dels vilka följder dessa regleringar får. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Ida
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Köprätt
language
Swedish
id
1561171
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561171,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar den distanshandel som livsmedelsbutiker erbjuder sina kunder. Via Internet, fax, ordertelefon eller e-post, kan en kund beställa varor, vilka levereras hem till honom eller henne. För framställningens skull används i uppsatsen benämningen ''distanshandel med livsmedel'' för denna handel. En mer korrekt benämning vore egentligen ''distanshandel med livsmedel samt andra varor som kan ingå i ett köp i en livsmedelsbutik''. Uppsatsens omfång är begränsat såtillvida, att enbart distanshandeln mellan livsmedelsbutiker och konsumenter utreds. Den lagstiftning som således är föremål för uppsatsen är distansavtalslagen och konsumentköplagen, vilka kompletterar varandra. I uppsatsen behandlas dessa två lagar dels utifrån ett allmänt perspektiv, dels utifrån just distanshandeln med livsmedel. Uppsatsen behandlar ett antal frågeställningar, men den ger inte i alla avseenden svar på dessa, vilket inte heller är syftet med uppsatsen. Att inga direkta svar ges är en följd av att distansavtalslagen i väsentlig omfattning är obehandlad i doktrin samt att det saknas vägledande praxis på området. På samma sätt förhåller det sig med samspelet mellan distansavtalslagen och konsumentköplagen. Uppsatsen kan därför ses som en bas att utgå ifrån för att diskutera och kanske till och med utveckla vissa delar av distansavtalslagen samt samspelet mellan denna lag och konsumentköplagen. Uppsatsen har ett upplägg som är strukturerat utifrån tre problemområden enligt följande: A. Distanshandeln med livsmedel utgör ett distansavtal enligt 1§ DaL, vilket är en förutsättning för att distansavtalslagen skall vara tillämplig. Vid tillämpningen av distansavtalslagen måste undantagen i denna beaktas. Särskilt ett undantag är tillämpligt på distanshandeln med livsmedel, nämligen undantaget i 6§ DaL. Detta gäller för distansavtal ''om försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning''. Vad som omfattas av undantaget är oklart. En följd av undantaget är att ångerrätten i distansavtalslagen är tillämplig bara för de varor som inte berörs av detta. Köpet måste därför delas upp om det i detta ingår varor som undantaget inte är tillämpligt på. Uppsatsen behandlar lagens tillämplighet samt undantagets innebörd, omfattning och betydelse för distanshandeln med livsmedel. B. Den 21§ i distansavtalslagen reglerar näringsidkarens skyldighet att fullgöra köpet. Bestämmelser om näringsidkarens skyldighet i detta avseende finns även i konsumentköplagen. Om köpet inte fullgörs kan konsumenten häva avtalet enligt både distansavtalslagen och konsumentköplagen. Frågan är om en uppdelning skall ske mellan tillämpningen av respektive lag och, om så är fallet, hur denna uppdelning i så fall skall struktureras. Uppsatsen behandlar dels regleringen i respektive lag, dels regelkollisionen och följderna av denna. C. Enligt distansavtalslagen har konsumenten rätt att ångra ett köp såvida detta inte omfattas av något undantag i lagen, till exempel 6§ DaL enligt ovan. Vidare har konsumenten rätt att avbeställa ett köp enligt konsumentköplagen. I uppsatsen behandlas dels vad som gäller enligt regleringen i respektive lag, dels vilka följder dessa regleringar får.},
 author    = {Persson, Ida},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Köprätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distanshandel med livsmedel},
 year     = {2004},
}