Advanced

Omvänd moms i byggsektorn - Hur blev det?

Persson, Johanna (2010)
Department of Law
Abstract
Sedan den 1 juli 2007 har byggbranschen fått ett nytt momssystem. Syftet med denna reform är att stävja problemen med skattefusk och svartarbete. Just i byggbranschen har en organiserad handel med svart arbetskraft och svarta system med utbrett skattefusk visat sig vara särskilt vanligt förekommande, varför sådana lagstiftningsåtgärder ansågs vara nödvändiga. Det nya systemet utgörs av ett så kallat omvänt momssystem, vilket innebär att köparen, istället för säljaren, blir skattskyldig för utgående moms vid en transaktion. På detta sätt får säljaren aldrig kontakt med den utgående momsen och kan då inte heller underlåta att redovisa denna till staten. Tanken är att skattefusket härigenom skall minskas och mer pengar skall komma in till den... (More)
Sedan den 1 juli 2007 har byggbranschen fått ett nytt momssystem. Syftet med denna reform är att stävja problemen med skattefusk och svartarbete. Just i byggbranschen har en organiserad handel med svart arbetskraft och svarta system med utbrett skattefusk visat sig vara särskilt vanligt förekommande, varför sådana lagstiftningsåtgärder ansågs vara nödvändiga. Det nya systemet utgörs av ett så kallat omvänt momssystem, vilket innebär att köparen, istället för säljaren, blir skattskyldig för utgående moms vid en transaktion. På detta sätt får säljaren aldrig kontakt med den utgående momsen och kan då inte heller underlåta att redovisa denna till staten. Tanken är att skattefusket härigenom skall minskas och mer pengar skall komma in till den statliga kassakistan. Ytterligare en positiv effekt av det nya systemet förväntades bli förbättrade konkurrensvillkor på byggmarknaden, vilket på längre sikt är nödvändigt för att marknaden skall fungera. Idag karaktäriseras denna av en fåtalsdominans, vilket dels gör resursfördelningen inoptimal och dels utgör ett etableringshinder för nya företag som vill konkurrera på byggmarknaden. Redan vid reglernas införande var det dock många som varnade för de negativa effekterna med ett sådant system. Administrationen förutsågs komma att öka kraftigt för företagen eftersom många företag tvingas att tillämpa två system parallellt, dels det konventionella momssystemet och dels det nya systemet med omvänd moms, eftersom omvänd momsredovisning endast gäller för byggbolag medan andra bolag och slutkonsumenter faller utanför dess tillämpningsområde. I samband härmed väntades även en hel del gränsdragningsproblem uppkomma. Denna ökade osäkerhet förmodades dessutom ge upphov till åtskillig felhantering av reglerna, vilket i sin tur leder till skattetillägg. Vidare oroade sig många till en början för hur likviditeten hos företag skulle komma att påverkas av den omvända momsredovisningen. Tyvärr har de undersökningar som vidtagits i arbetet med denna uppsats visat, precis som befarats, att problemen för företagen faktiskt har blivit betydande i form av ökad administration och svåra gränsdragningsproblem i flera situationer. Detta har i en del fall lett till ökade kostnader, och många gånger mycket merarbete. Vidare har likviditeten i mindre företag visat sig påverkas negativt av den omvända momssystemet, medan den i större företag påverkas i positiv riktning. Huruvida skattefusket och förekomsten av svart arbetskraft har minskat är oklart men en oroande stor andel av företagen har svarat nekande vid förfrågan, liksom på frågan om förbättrad konkurrens på byggmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Johanna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561180
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561180,
 abstract   = {Sedan den 1 juli 2007 har byggbranschen fått ett nytt momssystem. Syftet med denna reform är att stävja problemen med skattefusk och svartarbete. Just i byggbranschen har en organiserad handel med svart arbetskraft och svarta system med utbrett skattefusk visat sig vara särskilt vanligt förekommande, varför sådana lagstiftningsåtgärder ansågs vara nödvändiga. Det nya systemet utgörs av ett så kallat omvänt momssystem, vilket innebär att köparen, istället för säljaren, blir skattskyldig för utgående moms vid en transaktion. På detta sätt får säljaren aldrig kontakt med den utgående momsen och kan då inte heller underlåta att redovisa denna till staten. Tanken är att skattefusket härigenom skall minskas och mer pengar skall komma in till den statliga kassakistan. Ytterligare en positiv effekt av det nya systemet förväntades bli förbättrade konkurrensvillkor på byggmarknaden, vilket på längre sikt är nödvändigt för att marknaden skall fungera. Idag karaktäriseras denna av en fåtalsdominans, vilket dels gör resursfördelningen inoptimal och dels utgör ett etableringshinder för nya företag som vill konkurrera på byggmarknaden. Redan vid reglernas införande var det dock många som varnade för de negativa effekterna med ett sådant system. Administrationen förutsågs komma att öka kraftigt för företagen eftersom många företag tvingas att tillämpa två system parallellt, dels det konventionella momssystemet och dels det nya systemet med omvänd moms, eftersom omvänd momsredovisning endast gäller för byggbolag medan andra bolag och slutkonsumenter faller utanför dess tillämpningsområde. I samband härmed väntades även en hel del gränsdragningsproblem uppkomma. Denna ökade osäkerhet förmodades dessutom ge upphov till åtskillig felhantering av reglerna, vilket i sin tur leder till skattetillägg. Vidare oroade sig många till en början för hur likviditeten hos företag skulle komma att påverkas av den omvända momsredovisningen. Tyvärr har de undersökningar som vidtagits i arbetet med denna uppsats visat, precis som befarats, att problemen för företagen faktiskt har blivit betydande i form av ökad administration och svåra gränsdragningsproblem i flera situationer. Detta har i en del fall lett till ökade kostnader, och många gånger mycket merarbete. Vidare har likviditeten i mindre företag visat sig påverkas negativt av den omvända momssystemet, medan den i större företag påverkas i positiv riktning. Huruvida skattefusket och förekomsten av svart arbetskraft har minskat är oklart men en oroande stor andel av företagen har svarat nekande vid förfrågan, liksom på frågan om förbättrad konkurrens på byggmarknaden.},
 author    = {Persson, Johanna},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvänd moms i byggsektorn - Hur blev det?},
 year     = {2010},
}