Advanced

Privat övervakning - Möjligheten att föra skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s konkurrensregler

Persson, Lina (2008)
Department of Law
Abstract
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att analysera möjliga resultat av kommissionens vitbok om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustregler som publicerades i april 2008. Vitboken föreslår ett antal punkter som ska göra den privata övervakningen av konkurrensreglerna till ett effektivt komplement till den offentliga övervakningen. Bakgrunden till vitboken är bl.a. EG-domstolens avgörande i Courage-målet år 2001 där domstolen fastställde att enskilda parter har rätt till konkurrensrättsligt skadestånd. Sedan dess har den faktiska möjligheten att föra skadeståndsprocesser i medlemsstaterna uppmärksammats, studerats och resulterat först i en grönbok år 2005 och nu i den aktuella vitboken. Skillnaderna inom EU är... (More)
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att analysera möjliga resultat av kommissionens vitbok om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustregler som publicerades i april 2008. Vitboken föreslår ett antal punkter som ska göra den privata övervakningen av konkurrensreglerna till ett effektivt komplement till den offentliga övervakningen. Bakgrunden till vitboken är bl.a. EG-domstolens avgörande i Courage-målet år 2001 där domstolen fastställde att enskilda parter har rätt till konkurrensrättsligt skadestånd. Sedan dess har den faktiska möjligheten att föra skadeståndsprocesser i medlemsstaterna uppmärksammats, studerats och resulterat först i en grönbok år 2005 och nu i den aktuella vitboken. Skillnaderna inom EU är många. Medlemsstaterna har olika system för att hantera bevisfrågor, vilken domstol som har jurisdiktion över målen, vem som har talerätt och möjligheten att föra grupptalan. Konkret innebär vitboken att alla som lidit ekonomisk skada av ett konkurrensbegränsande beteende ska ha rätt till ersättning för all skada. Skadeståndsprocessen ska underlättas genom att fördelaktiga preskriptionstider införs, käranden ges möjlighet att föra grupptalan i två olika former, tidigare offentligrättsliga beslut ska ges bindande verkan i en senare skadeståndsprocess och både offensiv och defensiv övervältring accepteras. För att besvara mina frågeställningar har en traditionell juridisk metod använts med ett ekonomiskt och ett komparativt perspektiv som komplement. Relevant EG-rätt och rättspraxis från EG-domstolen som lett fram till vitboken har studerats för att presentera vitboken i sitt rätta sammanhang. Uppsatsen har även fokuserat på att beskriva relevant amerikansk rätt på området. USA har fått representera det land där privat övervakning idag är ett effektivt komplement till offentlig övervakning. Amerikansk antitrustövervakning innehåller ett antal incitament som ska uppmuntra käranden att föra skadeståndsprocesser. Amerikansk lagstiftning ger käranden möjlighet till class actions, contingency fees, discovery m.m. Det är en underdrift att påstå att amerikansk lagstiftning i det flesta fall har lyckats med incitamenten. Skadeståndsprocesser i USA är många till antalet och beloppen som döms ut kan uppgå till miljarder dollar. I uppsatsen beskriver jag särskilt de särdrag som utmärker antitrustövervakningen och undersöker vilka för- och nackdelar som finns med dem. Erfarenheter från USA kopplas samman med kommissionens vitbok för att se i vilken utsträckning EU kan dra lärdom av amerikanska erfarenheter inom privat övervakning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Lina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt
language
Swedish
id
1561198
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561198,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att analysera möjliga resultat av kommissionens vitbok om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustregler som publicerades i april 2008. Vitboken föreslår ett antal punkter som ska göra den privata övervakningen av konkurrensreglerna till ett effektivt komplement till den offentliga övervakningen. Bakgrunden till vitboken är bl.a. EG-domstolens avgörande i Courage-målet år 2001 där domstolen fastställde att enskilda parter har rätt till konkurrensrättsligt skadestånd. Sedan dess har den faktiska möjligheten att föra skadeståndsprocesser i medlemsstaterna uppmärksammats, studerats och resulterat först i en grönbok år 2005 och nu i den aktuella vitboken. Skillnaderna inom EU är många. Medlemsstaterna har olika system för att hantera bevisfrågor, vilken domstol som har jurisdiktion över målen, vem som har talerätt och möjligheten att föra grupptalan. Konkret innebär vitboken att alla som lidit ekonomisk skada av ett konkurrensbegränsande beteende ska ha rätt till ersättning för all skada. Skadeståndsprocessen ska underlättas genom att fördelaktiga preskriptionstider införs, käranden ges möjlighet att föra grupptalan i två olika former, tidigare offentligrättsliga beslut ska ges bindande verkan i en senare skadeståndsprocess och både offensiv och defensiv övervältring accepteras. För att besvara mina frågeställningar har en traditionell juridisk metod använts med ett ekonomiskt och ett komparativt perspektiv som komplement. Relevant EG-rätt och rättspraxis från EG-domstolen som lett fram till vitboken har studerats för att presentera vitboken i sitt rätta sammanhang. Uppsatsen har även fokuserat på att beskriva relevant amerikansk rätt på området. USA har fått representera det land där privat övervakning idag är ett effektivt komplement till offentlig övervakning. Amerikansk antitrustövervakning innehåller ett antal incitament som ska uppmuntra käranden att föra skadeståndsprocesser. Amerikansk lagstiftning ger käranden möjlighet till class actions, contingency fees, discovery m.m. Det är en underdrift att påstå att amerikansk lagstiftning i det flesta fall har lyckats med incitamenten. Skadeståndsprocesser i USA är många till antalet och beloppen som döms ut kan uppgå till miljarder dollar. I uppsatsen beskriver jag särskilt de särdrag som utmärker antitrustövervakningen och undersöker vilka för- och nackdelar som finns med dem. Erfarenheter från USA kopplas samman med kommissionens vitbok för att se i vilken utsträckning EU kan dra lärdom av amerikanska erfarenheter inom privat övervakning.},
 author    = {Persson, Lina},
 keyword   = {EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Privat övervakning - Möjligheten att föra skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s konkurrensregler},
 year     = {2008},
}