Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överlåtelser och upplåtelser av upphovsrättigheter

Putsén, Martin (2004)
Department of Law
Abstract
En innehavare av en upphovsrättighet kan helt eller delvis upplåta eller överlåta sin rätt att råda över verket. Upphovsrättslagen är huvudsakligen dispositiv och det finns inga formkrav för överlåtelser och upplåtelser av upphovsrätt. De vanligaste förfogandeformerna när en rätt att använda en upphovsrättighet förvärvas är enkla eller exklusiva licenser, ofta kallade nyttjanderätter. Fullständiga överlåtelser av upphovsrätten förekommer dock också. Möjligheterna att framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk, att sprida dessa exemplar på marknaden och rätten att använda sådana verk på olika sätt utgör de ekonomiskt mest betydelsefulla delarna av upphovsrätten. De flesta branscher är avtalsmässigt reglerade genom standardavtal.... (More)
En innehavare av en upphovsrättighet kan helt eller delvis upplåta eller överlåta sin rätt att råda över verket. Upphovsrättslagen är huvudsakligen dispositiv och det finns inga formkrav för överlåtelser och upplåtelser av upphovsrätt. De vanligaste förfogandeformerna när en rätt att använda en upphovsrättighet förvärvas är enkla eller exklusiva licenser, ofta kallade nyttjanderätter. Fullständiga överlåtelser av upphovsrätten förekommer dock också. Möjligheterna att framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk, att sprida dessa exemplar på marknaden och rätten att använda sådana verk på olika sätt utgör de ekonomiskt mest betydelsefulla delarna av upphovsrätten. De flesta branscher är avtalsmässigt reglerade genom standardavtal. I vilken utsträckning standardavtalen används och i vilken utsträckning parterna ändrar i dessa varierar. Exempelvis förekommer ofta specialavtal inom IT-sektorn. Standardavtalen är inte heller alltid heltäckande, ibland finns luckor som parterna får fylla i. Om avtal ändå är oklara, ofullständiga eller oskäliga ger avtalsrätten regler för hur de ska tolkas. I övrigt regleras de flesta aspekter som aktualiseras vid överlåtelser och upplåtelser av upphovsrättigheter i upphovsrättslagen, köplagen och avtalslagen. Hur avtalen om överlåtelser och upplåtelser av upphovsrättigheter ser ut inom olika branscher skiljer sig mycket åt. I vilken utsträckning upphovsrätt överförs beror till stor del på branschpraxis. Det är därför svårt att nämna några generella gemensamma punkter för sådana avtal. Några viktiga överväganden som parterna bör göra inför avtalsförhandlingarna är om de avser fortsätta sitt samarbete, t ex genom underhållsavtal, genom fler upphovsrättsöverföringar eller genom att förvärvaren vidareförsäljer produkter eller rättigheter. Det är också viktigt att definiera vilka delar av upphovsrättigheterna som ska överföras så att inte mer rättigheter än nödvändigt överförs och så att parterna vet vilka delar som faktiskt överförts. Upphovsrättsinnehavaren måste också balansera de motstående intressena av att vilja ha så hög ersättning som möjligt samtidigt som denne inte heller vill förlora möjligheten att i framtiden kunna använda verket på avsett sätt och därför inte får överföra för stora delar av upphovsrättigheterna. Förvärvaren vill i sin tur inte heller betala för rättigheter denne inte behöver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Putsén, Martin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1561360
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561360,
 abstract   = {En innehavare av en upphovsrättighet kan helt eller delvis upplåta eller överlåta sin rätt att råda över verket. Upphovsrättslagen är huvudsakligen dispositiv och det finns inga formkrav för överlåtelser och upplåtelser av upphovsrätt. De vanligaste förfogandeformerna när en rätt att använda en upphovsrättighet förvärvas är enkla eller exklusiva licenser, ofta kallade nyttjanderätter. Fullständiga överlåtelser av upphovsrätten förekommer dock också. Möjligheterna att framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk, att sprida dessa exemplar på marknaden och rätten att använda sådana verk på olika sätt utgör de ekonomiskt mest betydelsefulla delarna av upphovsrätten. De flesta branscher är avtalsmässigt reglerade genom standardavtal. I vilken utsträckning standardavtalen används och i vilken utsträckning parterna ändrar i dessa varierar. Exempelvis förekommer ofta specialavtal inom IT-sektorn. Standardavtalen är inte heller alltid heltäckande, ibland finns luckor som parterna får fylla i. Om avtal ändå är oklara, ofullständiga eller oskäliga ger avtalsrätten regler för hur de ska tolkas. I övrigt regleras de flesta aspekter som aktualiseras vid överlåtelser och upplåtelser av upphovsrättigheter i upphovsrättslagen, köplagen och avtalslagen. Hur avtalen om överlåtelser och upplåtelser av upphovsrättigheter ser ut inom olika branscher skiljer sig mycket åt. I vilken utsträckning upphovsrätt överförs beror till stor del på branschpraxis. Det är därför svårt att nämna några generella gemensamma punkter för sådana avtal. Några viktiga överväganden som parterna bör göra inför avtalsförhandlingarna är om de avser fortsätta sitt samarbete, t ex genom underhållsavtal, genom fler upphovsrättsöverföringar eller genom att förvärvaren vidareförsäljer produkter eller rättigheter. Det är också viktigt att definiera vilka delar av upphovsrättigheterna som ska överföras så att inte mer rättigheter än nödvändigt överförs och så att parterna vet vilka delar som faktiskt överförts. Upphovsrättsinnehavaren måste också balansera de motstående intressena av att vilja ha så hög ersättning som möjligt samtidigt som denne inte heller vill förlora möjligheten att i framtiden kunna använda verket på avsett sätt och därför inte får överföra för stora delar av upphovsrättigheterna. Förvärvaren vill i sin tur inte heller betala för rättigheter denne inte behöver.},
 author    = {Putsén, Martin},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överlåtelser och upplåtelser av upphovsrättigheter},
 year     = {2004},
}