Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

BOT-projekt & Koncession - med fördjupning i Step-in rights

Ragnarsson, Björn (2003)
Department of Law
Abstract
Projektfinansiering är en finansieringsmetod där den huvudsakliga säkerheten för finansieringen utgörs av projektets kassaflöde. BOT står för build operate transfer och används ofta som ett samlingsnamn för olika typer av finansieringsupplägg beträffande projektfinansierad infrastruktur. I ett BOT-projekt åtar sig en aktör som ofta utgörs av ett konsortium av flera företag att finansiera, utföra design, uppföra och därefter driva en anläggning genom ett s.k. projektbolag. Projektbolag upprättas enbart i syfte att uppföra och driva projektet och i projektbolaget samlas alla rättigheter och skyldigheter för projektet. För driften av anläggningen utfärdar beställaren en koncession till förmån för projektbolaget, vid koncessionstidens slut... (More)
Projektfinansiering är en finansieringsmetod där den huvudsakliga säkerheten för finansieringen utgörs av projektets kassaflöde. BOT står för build operate transfer och används ofta som ett samlingsnamn för olika typer av finansieringsupplägg beträffande projektfinansierad infrastruktur. I ett BOT-projekt åtar sig en aktör som ofta utgörs av ett konsortium av flera företag att finansiera, utföra design, uppföra och därefter driva en anläggning genom ett s.k. projektbolag. Projektbolag upprättas enbart i syfte att uppföra och driva projektet och i projektbolaget samlas alla rättigheter och skyldigheter för projektet. För driften av anläggningen utfärdar beställaren en koncession till förmån för projektbolaget, vid koncessionstidens slut övergår anläggningen i regel i beställarens ägo. Som ersättning för finansiering och uppförandet av anläggningen har projektbolaget rätt att tillgodogöra sig de intäkter som anläggningen kan generera under en viss tid - den s.k. koncessionstiden. Beställare och oftast initiativtagare till projektet är i regel en stat eller en myndighet. Koncessionen upphandlas genom ett anbudsförfarande. Koncessionsavtalet är det grundläggande avtalet i ett BOT-projekt och dess avtalsparter är projektbolaget och den beställande staten. Projektbolaget finansierar det aktuella projektet genom att uppta lån på den privata lånemarknaden. Långivare har i BOT-projekt begränsade möjligheter till säkerhet vilket gör att de kräver en särskild typ av säkerhetsarrangemang - s.k. ''step-in rights''. Step-in rights innebär att långivarna kan överta projektet under vissa förhållanden och driva det i projektbolagets ställe. Även beställaren brukar se till att ha möjligheten till ett step-in. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ragnarsson, Björn
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt; oklassificerad
language
Swedish
id
1561384
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561384,
 abstract   = {Projektfinansiering är en finansieringsmetod där den huvudsakliga säkerheten för finansieringen utgörs av projektets kassaflöde. BOT står för build operate transfer och används ofta som ett samlingsnamn för olika typer av finansieringsupplägg beträffande projektfinansierad infrastruktur. I ett BOT-projekt åtar sig en aktör som ofta utgörs av ett konsortium av flera företag att finansiera, utföra design, uppföra och därefter driva en anläggning genom ett s.k. projektbolag. Projektbolag upprättas enbart i syfte att uppföra och driva projektet och i projektbolaget samlas alla rättigheter och skyldigheter för projektet. För driften av anläggningen utfärdar beställaren en koncession till förmån för projektbolaget, vid koncessionstidens slut övergår anläggningen i regel i beställarens ägo. Som ersättning för finansiering och uppförandet av anläggningen har projektbolaget rätt att tillgodogöra sig de intäkter som anläggningen kan generera under en viss tid - den s.k. koncessionstiden. Beställare och oftast initiativtagare till projektet är i regel en stat eller en myndighet. Koncessionen upphandlas genom ett anbudsförfarande. Koncessionsavtalet är det grundläggande avtalet i ett BOT-projekt och dess avtalsparter är projektbolaget och den beställande staten. Projektbolaget finansierar det aktuella projektet genom att uppta lån på den privata lånemarknaden. Långivare har i BOT-projekt begränsade möjligheter till säkerhet vilket gör att de kräver en särskild typ av säkerhetsarrangemang - s.k. ''step-in rights''. Step-in rights innebär att långivarna kan överta projektet under vissa förhållanden och driva det i projektbolagets ställe. Även beställaren brukar se till att ha möjligheten till ett step-in.},
 author    = {Ragnarsson, Björn},
 keyword   = {Civilrätt; oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {BOT-projekt & Koncession - med fördjupning i Step-in rights},
 year     = {2003},
}