Advanced

Fientliga erbjudanden om aktieförvärv

Rantén, Linda (2001)
Department of Law
Abstract
Ett fientligt erbjudande innebär att ett företag, genom ett offentligt erbjudande om aktieförvärv, försöker överta kontrollen i ett annat företag. Att budet är fientligt följer av att målbolagets företagsledning inte välkomnar uppköpserbjudandet. Motiven bakom erbjudandet kan vara av skiftande slag. Den främsta drivkraften hos det erbjudande företaget är att det vill utöva makt över målbolaget. För att uppnå detta mål måste det fientliga budet genomföras och det finns då olika metoder att använda sig av. Valet av metod görs mot bakgrund av syftet med erbjudandet och beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Då företagsledningen inte samtycker till förvärvserbjudandet kan den försöka hindra förvärvets genomförande genom ett antal... (More)
Ett fientligt erbjudande innebär att ett företag, genom ett offentligt erbjudande om aktieförvärv, försöker överta kontrollen i ett annat företag. Att budet är fientligt följer av att målbolagets företagsledning inte välkomnar uppköpserbjudandet. Motiven bakom erbjudandet kan vara av skiftande slag. Den främsta drivkraften hos det erbjudande företaget är att det vill utöva makt över målbolaget. För att uppnå detta mål måste det fientliga budet genomföras och det finns då olika metoder att använda sig av. Valet av metod görs mot bakgrund av syftet med erbjudandet och beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Då företagsledningen inte samtycker till förvärvserbjudandet kan den försöka hindra förvärvets genomförande genom ett antal olika försvarsåtgärder. Detta måste göras inom ramen för vad normgivningen på området tillåter. Avsikten med försvarsåtgärder som vidtas under ett pågående erbjudande är antingen att blockera budet helt eller att tvinga budgivaren att rekonstruera budet. Vanligtvis utförs dock försvarsåtgärder på ett tidigare stadium i syfte att förhindra fientliga bud i framtiden. En del av åtgärderna tillkommer efter beslut av målbolagets aktieägare, medan andra vidtas efter beslut av företagsledningen. Den senare situationen begränsas dock av vissa bestämmelser, som aktualiseras om försvarsåtgärderna vidtas under pågående bud. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rantén, Linda
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1561408
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561408,
 abstract   = {Ett fientligt erbjudande innebär att ett företag, genom ett offentligt erbjudande om aktieförvärv, försöker överta kontrollen i ett annat företag. Att budet är fientligt följer av att målbolagets företagsledning inte välkomnar uppköpserbjudandet. Motiven bakom erbjudandet kan vara av skiftande slag. Den främsta drivkraften hos det erbjudande företaget är att det vill utöva makt över målbolaget. För att uppnå detta mål måste det fientliga budet genomföras och det finns då olika metoder att använda sig av. Valet av metod görs mot bakgrund av syftet med erbjudandet och beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Då företagsledningen inte samtycker till förvärvserbjudandet kan den försöka hindra förvärvets genomförande genom ett antal olika försvarsåtgärder. Detta måste göras inom ramen för vad normgivningen på området tillåter. Avsikten med försvarsåtgärder som vidtas under ett pågående erbjudande är antingen att blockera budet helt eller att tvinga budgivaren att rekonstruera budet. Vanligtvis utförs dock försvarsåtgärder på ett tidigare stadium i syfte att förhindra fientliga bud i framtiden. En del av åtgärderna tillkommer efter beslut av målbolagets aktieägare, medan andra vidtas efter beslut av företagsledningen. Den senare situationen begränsas dock av vissa bestämmelser, som aktualiseras om försvarsåtgärderna vidtas under pågående bud.},
 author    = {Rantén, Linda},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fientliga erbjudanden om aktieförvärv},
 year     = {2001},
}