Advanced

Konsumenträtt vid köp av bilar

Regjepaj, Vlora (2008)
Department of Law
Abstract
Det här arbetet handlar om försäljning av begagnade bilar i befintligt skick enligt 17 § KKL. Eftersom flertalet av de begagnade bilarna säljs idag under den generella friskrivningen i befintligt skick, har jag i uppsatsen undersökt under vilka förutsättningar en konsument kan påkalla fel gentemot en näringsidkare, men även i vilken utsträckning en säljare kan bli ansvarig vid sådana affärer. En undersökning av den senare tillkomna sexmånadersregeln i 20 a § KKL har också gjorts vid sådana köp. Vilka fel, i en begagnad bil, en konsument kan åberopa mot näringsidkare och huruvida en näringsidkare kan bli ansvarig för de uppkomna felen, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning skall dock hänsyn tas till de... (More)
Det här arbetet handlar om försäljning av begagnade bilar i befintligt skick enligt 17 § KKL. Eftersom flertalet av de begagnade bilarna säljs idag under den generella friskrivningen i befintligt skick, har jag i uppsatsen undersökt under vilka förutsättningar en konsument kan påkalla fel gentemot en näringsidkare, men även i vilken utsträckning en säljare kan bli ansvarig vid sådana affärer. En undersökning av den senare tillkomna sexmånadersregeln i 20 a § KKL har också gjorts vid sådana köp. Vilka fel, i en begagnad bil, en konsument kan åberopa mot näringsidkare och huruvida en näringsidkare kan bli ansvarig för de uppkomna felen, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning skall dock hänsyn tas till de uppgifter säljaren har lämnat eller underlåtit att lämna till konsumenten. Säljarens goda tro kan tillmätas viss betydelse, men om bilen är i sämre skick än vad köparen med fog har kunnat förutsätta, blir säljaren ansvarig oavsett god tro. Av betydelse är också bilens pris, körsträcka, ålder och hur ingående bilens skick har diskuterats mellan parterna. Presumtionsregeln i 20 a § om att uppkomna fel inom sex månader anses ha funnits redan vid avlämnandet, har underlättat bevisningen för konsumenten, men medför inte att säljaren utan undantag blir ansvarig. Med hänsyn till vad som framkommit i detta arbete står det klart att 17 § KKL medför att en konsument kan åberopa åtskilliga fel mot en näringsidkare vid köp av en begagnad bil, speciellt fel som visar sig inom sex månader efter leveransen. Det står också klart att den generella friskrivningen i 17 § inte medför någon egentlig friskrivning från ansvar för säljaren, utan en tydlig friskrivning skall ske för att undgå ansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Regjepaj, Vlora
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1561438
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561438,
 abstract   = {Det här arbetet handlar om försäljning av begagnade bilar i befintligt skick enligt 17 § KKL. Eftersom flertalet av de begagnade bilarna säljs idag under den generella friskrivningen i befintligt skick, har jag i uppsatsen undersökt under vilka förutsättningar en konsument kan påkalla fel gentemot en näringsidkare, men även i vilken utsträckning en säljare kan bli ansvarig vid sådana affärer. En undersökning av den senare tillkomna sexmånadersregeln i 20 a § KKL har också gjorts vid sådana köp. Vilka fel, i en begagnad bil, en konsument kan åberopa mot näringsidkare och huruvida en näringsidkare kan bli ansvarig för de uppkomna felen, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning skall dock hänsyn tas till de uppgifter säljaren har lämnat eller underlåtit att lämna till konsumenten. Säljarens goda tro kan tillmätas viss betydelse, men om bilen är i sämre skick än vad köparen med fog har kunnat förutsätta, blir säljaren ansvarig oavsett god tro. Av betydelse är också bilens pris, körsträcka, ålder och hur ingående bilens skick har diskuterats mellan parterna. Presumtionsregeln i 20 a § om att uppkomna fel inom sex månader anses ha funnits redan vid avlämnandet, har underlättat bevisningen för konsumenten, men medför inte att säljaren utan undantag blir ansvarig. Med hänsyn till vad som framkommit i detta arbete står det klart att 17 § KKL medför att en konsument kan åberopa åtskilliga fel mot en näringsidkare vid köp av en begagnad bil, speciellt fel som visar sig inom sex månader efter leveransen. Det står också klart att den generella friskrivningen i 17 § inte medför någon egentlig friskrivning från ansvar för säljaren, utan en tydlig friskrivning skall ske för att undgå ansvar.},
 author    = {Regjepaj, Vlora},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumenträtt vid köp av bilar},
 year     = {2008},
}