Advanced

Lovliga försvarsåtgärder vid offentliga uppköpserbjudanden

Reinholdsson, Olof (2008)
Department of Law
Abstract
Med uppköpserbjudande avses i denna uppsats ett erbjudande som sker offentligt på aktiemarknaden. Försvarsåtgärder i syfte att motverka ett bud aktualiseras i de fall erbjudandet är att betrakta som fientligt. Det finns olika definitioner för vad som konstituerar ett fientligt bud och likaledes för vad som i sammanhanget är att anse som en försvarsåtgärd. Här används definitionerna i vid bemärkelse och förstnämnda avser helt allmänt ett bud som möter negativa reaktioner i målbolaget medan försvarsåtgärder är sådana som vidtas för att på något sätt motarbeta genomförandet av ett fientligt bud. Särskilda regler avseende försvarsåtgärder finns i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden. Utöver bestämmelser som direkt tar sikte på... (More)
Med uppköpserbjudande avses i denna uppsats ett erbjudande som sker offentligt på aktiemarknaden. Försvarsåtgärder i syfte att motverka ett bud aktualiseras i de fall erbjudandet är att betrakta som fientligt. Det finns olika definitioner för vad som konstituerar ett fientligt bud och likaledes för vad som i sammanhanget är att anse som en försvarsåtgärd. Här används definitionerna i vid bemärkelse och förstnämnda avser helt allmänt ett bud som möter negativa reaktioner i målbolaget medan försvarsåtgärder är sådana som vidtas för att på något sätt motarbeta genomförandet av ett fientligt bud. Särskilda regler avseende försvarsåtgärder finns i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden. Utöver bestämmelser som direkt tar sikte på försvarsåtgärder finns det även andra lagar och regler att ta hänsyn till för att bedöma tillåtligheten av aktioner i samband med ett offentligt uppköpsförfarande. Bland dessa är aktiebolagslagen den mest centrala. Det finns flera tänkbara kategoriseringar av olika typer av försvarsåtgärder. Skillnad görs här mellan sådana som vidtas före det att ett bud har lämnats respektive åtgärder efter ett offentligt buds lämnande. Till försvarsåtgärder som vidtas före det att ett bud har lämnats räknas bland andra sådana som bygger på en föreskrift i bolagsordningen, eller som grundas på emissionsvillkor som antas av bolagsstämman vid utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med teckningsoptioner. Vidare kan aktieägarna garanteras en viss lägsta kurs på aktierna vid given tidpunkt eller ett uppköp diskvalificeras på den grunden att det strider mot konkurrenslagstiftning, alternativt inte uppfyller krav för tillståndspliktig verksamhet. Ett inom näringslivet numera vanligt förekommande fenomen är dessutom avtal om olika former av ersättning till företagsledningen. Slutligen behandlas riktade nyemissioner. Åtgärder som vidtas efter ett buds lämnande kan t.ex. avse förvärv av egna eller budgivarens aktier. Ett annat alternativ är att sälja åtråvärda tillgångar eller att utöva kontroll av stämman genom fullmaktsinsamling, eller reglering av rösträtt genom aktieägaravtal. Det kan även tänkas att ett vänligt sinnat företag kommer in i bilden och konkurrerar ut budgivaren. Vid bestämmande av vilka åtgärder som skall vara tillåtna måste först och främst avgöras vilka intressen som skall vara styrande. En samhällsekonomisk synvinkel bör enligt författarens mening vara en given utgångspunkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reinholdsson, Olof
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1561456
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561456,
 abstract   = {Med uppköpserbjudande avses i denna uppsats ett erbjudande som sker offentligt på aktiemarknaden. Försvarsåtgärder i syfte att motverka ett bud aktualiseras i de fall erbjudandet är att betrakta som fientligt. Det finns olika definitioner för vad som konstituerar ett fientligt bud och likaledes för vad som i sammanhanget är att anse som en försvarsåtgärd. Här används definitionerna i vid bemärkelse och förstnämnda avser helt allmänt ett bud som möter negativa reaktioner i målbolaget medan försvarsåtgärder är sådana som vidtas för att på något sätt motarbeta genomförandet av ett fientligt bud. Särskilda regler avseende försvarsåtgärder finns i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden. Utöver bestämmelser som direkt tar sikte på försvarsåtgärder finns det även andra lagar och regler att ta hänsyn till för att bedöma tillåtligheten av aktioner i samband med ett offentligt uppköpsförfarande. Bland dessa är aktiebolagslagen den mest centrala. Det finns flera tänkbara kategoriseringar av olika typer av försvarsåtgärder. Skillnad görs här mellan sådana som vidtas före det att ett bud har lämnats respektive åtgärder efter ett offentligt buds lämnande. Till försvarsåtgärder som vidtas före det att ett bud har lämnats räknas bland andra sådana som bygger på en föreskrift i bolagsordningen, eller som grundas på emissionsvillkor som antas av bolagsstämman vid utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med teckningsoptioner. Vidare kan aktieägarna garanteras en viss lägsta kurs på aktierna vid given tidpunkt eller ett uppköp diskvalificeras på den grunden att det strider mot konkurrenslagstiftning, alternativt inte uppfyller krav för tillståndspliktig verksamhet. Ett inom näringslivet numera vanligt förekommande fenomen är dessutom avtal om olika former av ersättning till företagsledningen. Slutligen behandlas riktade nyemissioner. Åtgärder som vidtas efter ett buds lämnande kan t.ex. avse förvärv av egna eller budgivarens aktier. Ett annat alternativ är att sälja åtråvärda tillgångar eller att utöva kontroll av stämman genom fullmaktsinsamling, eller reglering av rösträtt genom aktieägaravtal. Det kan även tänkas att ett vänligt sinnat företag kommer in i bilden och konkurrerar ut budgivaren. Vid bestämmande av vilka åtgärder som skall vara tillåtna måste först och främst avgöras vilka intressen som skall vara styrande. En samhällsekonomisk synvinkel bör enligt författarens mening vara en given utgångspunkt.},
 author    = {Reinholdsson, Olof},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lovliga försvarsåtgärder vid offentliga uppköpserbjudanden},
 year     = {2008},
}