Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Letters of comfort - En komparativ studie mellan svensk, engelsk och dansk rätt -

Robertsson, Josefine (2003)
Department of Law
Abstract
Detta arbete behandlar fenomenet stödbrev, på engelska letters of comfort eller comfort letters, även andra beteckningar finnes men de utelämnas här. När ett dotterbolag är i behov av ett lån behöver långivaren, oftast en bank, någon form av säkerhet för att bevilja lånet. I vissa fall erhåller långivaren en garanti i form av borgen från dotterbolagets moder, i andra fall erbjuder sig moderbolaget enbart att stödja dotterbolaget ifall det hamnar i ekonomiska svårigheter med att betala tillbaka lånet till långivaren. Denna form av stöd är omdiskuterad, då det råder en osäkerhet kring huruvida det rör sig om ett juridiskt bindande åtagande eller ej. I Sverige har det, efter rättsfallet NJA 1995 s. 586, fastslagits att brev som innehåller... (More)
Detta arbete behandlar fenomenet stödbrev, på engelska letters of comfort eller comfort letters, även andra beteckningar finnes men de utelämnas här. När ett dotterbolag är i behov av ett lån behöver långivaren, oftast en bank, någon form av säkerhet för att bevilja lånet. I vissa fall erhåller långivaren en garanti i form av borgen från dotterbolagets moder, i andra fall erbjuder sig moderbolaget enbart att stödja dotterbolaget ifall det hamnar i ekonomiska svårigheter med att betala tillbaka lånet till långivaren. Denna form av stöd är omdiskuterad, då det råder en osäkerhet kring huruvida det rör sig om ett juridiskt bindande åtagande eller ej. I Sverige har det, efter rättsfallet NJA 1995 s. 586, fastslagits att brev som innehåller uttryck om att moderbolaget har för avsikt att på något sätt stödja dotterbolaget vid problem med likviditeten, skall anses vara juridiskt bindande. Undersökningen i detta arbete har gått ut på att avgöra hur situationen är idag ca. 8 år efter ovanstående rättsfall, bl.a. har en praktiker frågats ut. Dessutom har en jämförelse gjorts med Danmark som har en liknande avtalsrätt och England med ett system som skiljer sig åt. Resultatet av undersökningen har lett till att stödbrev fortfarande används i stor utsträckning och att HD-fallet från 1995 inte alls är lika avgörande som många har förespråkat. Till exempel har Hovrätten i ett fall från 2001 inte följt 1995 års fall utan istället hänvisat till ett tidigare HD-fall, NJA 1994 s. 204. I detta fall stadgas att ett stödbrev inte behöver bli juridiskt bindande ifall det har skett omständigheter som inte kunnat förutses vid förklaringens tillkomst. Detta oklara rättsläge visar på att HD en gång för alla borde ta upp frågan om stödbrevens rättsliga status, något som följaktligen inte skedde i hovrättsfallet där prövningstillstånd inte beviljades. I engelsk rätt står sig ett fall från slutet på 80-talet som stadgar, tvärtemot svensk rätt, att stödbrev inte skall anses vara juridiskt bindande. I Danmark krävs att ett löfte om tillförsel av likvida medel finns med i förklaringen för att ett stödbrev skall anses juridiskt bindande. I dansk doktrin har det dock uttryckts att omständigheterna i fallet möjligen skulle kunna leda till att stödbrevet ändå anses vara juridiskt bindande, trots att inte ett tydligt löfte om pengatillförsel finns med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Robertsson, Josefine
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, Bankrätt
language
Swedish
id
1561525
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561525,
 abstract   = {Detta arbete behandlar fenomenet stödbrev, på engelska letters of comfort eller comfort letters, även andra beteckningar finnes men de utelämnas här. När ett dotterbolag är i behov av ett lån behöver långivaren, oftast en bank, någon form av säkerhet för att bevilja lånet. I vissa fall erhåller långivaren en garanti i form av borgen från dotterbolagets moder, i andra fall erbjuder sig moderbolaget enbart att stödja dotterbolaget ifall det hamnar i ekonomiska svårigheter med att betala tillbaka lånet till långivaren. Denna form av stöd är omdiskuterad, då det råder en osäkerhet kring huruvida det rör sig om ett juridiskt bindande åtagande eller ej. I Sverige har det, efter rättsfallet NJA 1995 s. 586, fastslagits att brev som innehåller uttryck om att moderbolaget har för avsikt att på något sätt stödja dotterbolaget vid problem med likviditeten, skall anses vara juridiskt bindande. Undersökningen i detta arbete har gått ut på att avgöra hur situationen är idag ca. 8 år efter ovanstående rättsfall, bl.a. har en praktiker frågats ut. Dessutom har en jämförelse gjorts med Danmark som har en liknande avtalsrätt och England med ett system som skiljer sig åt. Resultatet av undersökningen har lett till att stödbrev fortfarande används i stor utsträckning och att HD-fallet från 1995 inte alls är lika avgörande som många har förespråkat. Till exempel har Hovrätten i ett fall från 2001 inte följt 1995 års fall utan istället hänvisat till ett tidigare HD-fall, NJA 1994 s. 204. I detta fall stadgas att ett stödbrev inte behöver bli juridiskt bindande ifall det har skett omständigheter som inte kunnat förutses vid förklaringens tillkomst. Detta oklara rättsläge visar på att HD en gång för alla borde ta upp frågan om stödbrevens rättsliga status, något som följaktligen inte skedde i hovrättsfallet där prövningstillstånd inte beviljades. I engelsk rätt står sig ett fall från slutet på 80-talet som stadgar, tvärtemot svensk rätt, att stödbrev inte skall anses vara juridiskt bindande. I Danmark krävs att ett löfte om tillförsel av likvida medel finns med i förklaringen för att ett stödbrev skall anses juridiskt bindande. I dansk doktrin har det dock uttryckts att omständigheterna i fallet möjligen skulle kunna leda till att stödbrevet ändå anses vara juridiskt bindande, trots att inte ett tydligt löfte om pengatillförsel finns med.},
 author    = {Robertsson, Josefine},
 keyword   = {Avtalsrätt,Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Letters of comfort - En komparativ studie mellan svensk, engelsk och dansk rätt -},
 year     = {2003},
}