Advanced

Barnpornografibrott utifrån ett offerperspektiv - En studie av den legala barndefinitionen

Rosén, Annelie (2006)
Department of Law
Abstract
Utformningen av den svenska barnpornografibestämmelsen i 16 kap. 10 a § BrB har ifrågasatts alltsedan lagrummets tillkomst år 1980. Legaldefinitionen av barn utgörs av två led, huvudregeln är att den som inte har avslutat sin pubertetsutveckling är att betrakta som barn i lagrummets mening, eller om det av omständigheterna i övrigt framgår att den avbildade personen är under 18 år. Det finns även en bestämmelse i 6 kap. 8 § BrB, förbud mot att utnyttja personer under 18 år för sexuell posering, som är tänkt att fånga upp de fall då en person som är under 18 år har en fullbordad pubertetsutveckling. Jag har studerat barndefinitionen i 16 kap. 10 a § BrB utifrån ett offerper­spektiv, grundat på teorin om det ideala offret samt... (More)
Utformningen av den svenska barnpornografibestämmelsen i 16 kap. 10 a § BrB har ifrågasatts alltsedan lagrummets tillkomst år 1980. Legaldefinitionen av barn utgörs av två led, huvudregeln är att den som inte har avslutat sin pubertetsutveckling är att betrakta som barn i lagrummets mening, eller om det av omständigheterna i övrigt framgår att den avbildade personen är under 18 år. Det finns även en bestämmelse i 6 kap. 8 § BrB, förbud mot att utnyttja personer under 18 år för sexuell posering, som är tänkt att fånga upp de fall då en person som är under 18 år har en fullbordad pubertetsutveckling. Jag har studerat barndefinitionen i 16 kap. 10 a § BrB utifrån ett offerper­spektiv, grundat på teorin om det ideala offret samt barnkonventionens barnbegrepp, vilket innebär att barn anses utgöra en särskilt sårbar kategori av offer då barndomen betraktas som en skyddsvärd period av fysisk och psykisk utveckling. Enligt artikel 34 i FN:s konvention om barnets rättigheter skall barn erhålla ett skydd mot sexuellt utnyttjande i form av sexuell exploatering. Med barn avses enligt konventionen samtliga personer under 18 år. Jag har kommit fram till att det föreligger brister utifrån ett offerperspektiv i den förevarande lagstiftningen. Då barndefinitionen bygger på ett pubertetsutvecklingskriterium blir tillämpningen av lagrummet beroende av den fysiska utvecklingen, vilket leder till att endast de unga personer som ser ut som barn erhåller det skydd som samtliga personer under 18 år har rätt till. Bestämmelsen i 6 kap. 8 § BrB, som är tänkt att fylla de luckor som uppstår till följd av pubertetsutvecklingskriteriet vid tillämpningen av 16 kap. 10 a § BrB, skyddar dock inte samtliga barn fullt ut. Bestämmelsen i 6 kap. BrB träffar endast framställningen av pornografiskt material och den kränkningen som barnet utsätts för i samband med denna. Men även övrig befattning såsom spridning och innehav med barnpornografiskt material är kränkande, dels för barnet som utnyttjats i det pornografiska materialet, dels för barn i allmänhet, som enligt förarbetena är rättsskyddssubjekten i 16 kap. 10 a § BrB. Jag anser därmed att barnpornografilagstiftningen bör förändras utifrån ett offerperspektiv. Problematiken med pubertetsutvecklingskriteriet kan undvikas och skyddet mot sexuell exploatering uppnås för samtliga personer under 18 år om det införs en fast åldersgräns i 16 kap. 10 a § BrB. Dock kan inte alla offer för barnpornografibrott identifieras och därför kan en åldersgräns behöva kompletteras med ytterligare rekvisit för att främja en effektiv lagföring. Om lagstiftaren väljer att använda sig av pubertetsutvecklingskriteriet är det viktigt att problematiken kring detta uppmärksammas och diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Annelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1561585
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561585,
 abstract   = {Utformningen av den svenska barnpornografibestämmelsen i 16 kap. 10 a § BrB har ifrågasatts alltsedan lagrummets tillkomst år 1980. Legaldefinitionen av barn utgörs av två led, huvudregeln är att den som inte har avslutat sin pubertetsutveckling är att betrakta som barn i lagrummets mening, eller om det av omständigheterna i övrigt framgår att den avbildade personen är under 18 år. Det finns även en bestämmelse i 6 kap. 8 § BrB, förbud mot att utnyttja personer under 18 år för sexuell posering, som är tänkt att fånga upp de fall då en person som är under 18 år har en fullbordad pubertetsutveckling. Jag har studerat barndefinitionen i 16 kap. 10 a § BrB utifrån ett offerper­spektiv, grundat på teorin om det ideala offret samt barnkonventionens barnbegrepp, vilket innebär att barn anses utgöra en särskilt sårbar kategori av offer då barndomen betraktas som en skyddsvärd period av fysisk och psykisk utveckling. Enligt artikel 34 i FN:s konvention om barnets rättigheter skall barn erhålla ett skydd mot sexuellt utnyttjande i form av sexuell exploatering. Med barn avses enligt konventionen samtliga personer under 18 år. Jag har kommit fram till att det föreligger brister utifrån ett offerperspektiv i den förevarande lagstiftningen. Då barndefinitionen bygger på ett pubertetsutvecklingskriterium blir tillämpningen av lagrummet beroende av den fysiska utvecklingen, vilket leder till att endast de unga personer som ser ut som barn erhåller det skydd som samtliga personer under 18 år har rätt till. Bestämmelsen i 6 kap. 8 § BrB, som är tänkt att fylla de luckor som uppstår till följd av pubertetsutvecklingskriteriet vid tillämpningen av 16 kap. 10 a § BrB, skyddar dock inte samtliga barn fullt ut. Bestämmelsen i 6 kap. BrB träffar endast framställningen av pornografiskt material och den kränkningen som barnet utsätts för i samband med denna. Men även övrig befattning såsom spridning och innehav med barnpornografiskt material är kränkande, dels för barnet som utnyttjats i det pornografiska materialet, dels för barn i allmänhet, som enligt förarbetena är rättsskyddssubjekten i 16 kap. 10 a § BrB. Jag anser därmed att barnpornografilagstiftningen bör förändras utifrån ett offerperspektiv. Problematiken med pubertetsutvecklingskriteriet kan undvikas och skyddet mot sexuell exploatering uppnås för samtliga personer under 18 år om det införs en fast åldersgräns i 16 kap. 10 a § BrB. Dock kan inte alla offer för barnpornografibrott identifieras och därför kan en åldersgräns behöva kompletteras med ytterligare rekvisit för att främja en effektiv lagföring. Om lagstiftaren väljer att använda sig av pubertetsutvecklingskriteriet är det viktigt att problematiken kring detta uppmärksammas och diskuteras.},
 author    = {Rosén, Annelie},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnpornografibrott utifrån ett offerperspektiv - En studie av den legala barndefinitionen},
 year     = {2006},
}