Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppköpserbjudanden - speciellt om fullföljandevillkor

Rydstern, Åsa (2006)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar fullföljandevillkor i offentliga uppköpserbjudanden. Processen vid ett takeoverförfarande går till på det sätt att budgivaren utformar en erbjudandehandling som går ut likalydande till samtliga aktieägare. Ägarna har sedan att anta eller förkasta förslaget om att sälja sina aktier. Det är inte ovanligt att budgivaren i erbjudandet ställer upp förutsättningar för transaktionens slutförande. Dessa medför att budgivaren, i de fall en av de angivna situationerna uppstår, kan ta tillbaka sitt erbjudande trots att ett stort antal aktieägare redan har accepterat det. Budgivaren kan emellertid inte villkora sitt erbjudande hur som helst. Sedan 1970-talet har det funnits ett system av självreglering på aktiemarknadens område,... (More)
Uppsatsen behandlar fullföljandevillkor i offentliga uppköpserbjudanden. Processen vid ett takeoverförfarande går till på det sätt att budgivaren utformar en erbjudandehandling som går ut likalydande till samtliga aktieägare. Ägarna har sedan att anta eller förkasta förslaget om att sälja sina aktier. Det är inte ovanligt att budgivaren i erbjudandet ställer upp förutsättningar för transaktionens slutförande. Dessa medför att budgivaren, i de fall en av de angivna situationerna uppstår, kan ta tillbaka sitt erbjudande trots att ett stort antal aktieägare redan har accepterat det. Budgivaren kan emellertid inte villkora sitt erbjudande hur som helst. Sedan 1970-talet har det funnits ett system av självreglering på aktiemarknadens område, genom Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendationer och Aktiemarknadsnämndens (AMN) tolkande verksamhet. Den 1 juli i år trädde även en lag om offentliga uppköpserbjudanden i kraft. Lagen reglerar uppköpsförfarandet översiktligt. Mer utförliga bestämmelser, exempelvis regler om hur fullföljandevillkor får utformas, återfinns fortfarande i NBK:s regelverk NBK:OE. Genom att Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget valt att anta dessa föreskrifter som börsregler är reglerna numera även inordnade i en offentligrättslig kontext. Vid en granskning av ett antal erbjudanden som nyligen lämnats på bolag på Stockholmsbörsen är det möjligt att urskilja ett tiotal typvillkor som förekommer med varierande frekvens. Villkoren tar sikte på olika aspekter och kan ge rätt till återkallande exempelvis p g a ett oönskat agerande av målbolagets bolagsstämma, i de fall ett bättre konkurrerande bud lämnas, om inte en angiven andel aktieägare accepterar erbjudandet eller om någon väsentligt negativ förändring skett i målbolaget. En genomgång av aktuella villkor och AMN:s uttalanden visat att budgivare i stor utsträckning efterföljer angivna krav. Det finns dock exempel på att mindre lämpliga formuleringar förekommit, där villkoren varit tillkrånglade eller vaga. I dessa fall tål det att påpekas att en intresseavvägning ständigt måste ske för att upprätthålla balansen mellan budgivarens frihet och allmänhetens fortsatta förtroende för aktiemarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydstern, Åsa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1561651
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561651,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar fullföljandevillkor i offentliga uppköpserbjudanden. Processen vid ett takeoverförfarande går till på det sätt att budgivaren utformar en erbjudandehandling som går ut likalydande till samtliga aktieägare. Ägarna har sedan att anta eller förkasta förslaget om att sälja sina aktier. Det är inte ovanligt att budgivaren i erbjudandet ställer upp förutsättningar för transaktionens slutförande. Dessa medför att budgivaren, i de fall en av de angivna situationerna uppstår, kan ta tillbaka sitt erbjudande trots att ett stort antal aktieägare redan har accepterat det. Budgivaren kan emellertid inte villkora sitt erbjudande hur som helst. Sedan 1970-talet har det funnits ett system av självreglering på aktiemarknadens område, genom Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendationer och Aktiemarknadsnämndens (AMN) tolkande verksamhet. Den 1 juli i år trädde även en lag om offentliga uppköpserbjudanden i kraft. Lagen reglerar uppköpsförfarandet översiktligt. Mer utförliga bestämmelser, exempelvis regler om hur fullföljandevillkor får utformas, återfinns fortfarande i NBK:s regelverk NBK:OE. Genom att Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget valt att anta dessa föreskrifter som börsregler är reglerna numera även inordnade i en offentligrättslig kontext. Vid en granskning av ett antal erbjudanden som nyligen lämnats på bolag på Stockholmsbörsen är det möjligt att urskilja ett tiotal typvillkor som förekommer med varierande frekvens. Villkoren tar sikte på olika aspekter och kan ge rätt till återkallande exempelvis p g a ett oönskat agerande av målbolagets bolagsstämma, i de fall ett bättre konkurrerande bud lämnas, om inte en angiven andel aktieägare accepterar erbjudandet eller om någon väsentligt negativ förändring skett i målbolaget. En genomgång av aktuella villkor och AMN:s uttalanden visat att budgivare i stor utsträckning efterföljer angivna krav. Det finns dock exempel på att mindre lämpliga formuleringar förekommit, där villkoren varit tillkrånglade eller vaga. I dessa fall tål det att påpekas att en intresseavvägning ständigt måste ske för att upprätthålla balansen mellan budgivarens frihet och allmänhetens fortsatta förtroende för aktiemarknaden.},
 author    = {Rydstern, Åsa},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppköpserbjudanden - speciellt om fullföljandevillkor},
 year     = {2006},
}