Advanced

Avtalsmodellen vid kommersiella relationer

Sahlin, Lovisa (2009)
Department of Law
Abstract
Den svenska avtalsmodellens utformning och tillämpning står i dagsläget i kontrast till hur dagens kommersiella aktörer uppfattar inträdet av bundenhet till avtal. Medan avtalslagen traditionellt förespråkar en modell i sin enklaste form, genom ett anbud som i sin helhet godtas genom en accept, föregås de kommersiella avtalen i regel av omfattande och komplexa förhandlingar som ställer höga krav på parternas engagemang. Till skillnad från den svenska modellen förefaller det härmed otillfredsställande att diskutera avtalets ingåelse utifrån att parter övergått till det kontraktuella skedet vid en isolerad tidpunkt. Det prekontraktuella stadiet är numera avgörande såsom grund för avtals fullgörande, och ställer krav på att parter vidtar... (More)
Den svenska avtalsmodellens utformning och tillämpning står i dagsläget i kontrast till hur dagens kommersiella aktörer uppfattar inträdet av bundenhet till avtal. Medan avtalslagen traditionellt förespråkar en modell i sin enklaste form, genom ett anbud som i sin helhet godtas genom en accept, föregås de kommersiella avtalen i regel av omfattande och komplexa förhandlingar som ställer höga krav på parternas engagemang. Till skillnad från den svenska modellen förefaller det härmed otillfredsställande att diskutera avtalets ingåelse utifrån att parter övergått till det kontraktuella skedet vid en isolerad tidpunkt. Det prekontraktuella stadiet är numera avgörande såsom grund för avtals fullgörande, och ställer krav på att parter vidtar stora resurssatsningar och höga risktagningar. Avtalsmodellen präglas således av en processuell ingåelse där parter successivt knyts hårdare till bundenhet av avtal genom vidtagandet av omfattande investeringar allt eftersom samarbetet fördjupas, och där parter slutligen kommer att förlita sig på att bundenhet inträtt. De lege ferenda uppkommer härmed frågor kring en adekvat reglering där faktorer såsom en lojalitetskatalog och affärsetiskt agerande utgör den centrala förståelsen för avtalets inträde. Denna uppsats åsyftar att inledningsvis lyfta fram den besvärande kontrast som inträtt mellan den etablerade avtalsmodellen och den traditionella svenska modellen, vilket givit upphov till en rättslig konflikt mellan teori och verklighet. Det huvudsakliga syftet är dock att föra en analytisk diskussion kring den svenska avtalsrättens grunder, och huruvida det är möjligt att inbegripa en modern avtalsmodell inom ramarna för den nordiska gemensamma avtalsrätten, samt att introducera ett nytt synsätt kring förpliktelsers uppkomst. Det är således alternativa lösningar till den otidsenliga svenska avtalsmodellen som ligger i fokus för denna uppsats, med en ambition att lägga grunden för en adekvat avtalsmodell vid kommersiella relationer. Uppsatsen visar på att den nordiska avtalsrättens grundstenar vilar på tankar om att parter är berättigade att kunna förlita sig på sin motparts ageranden och uttalanden, och att dylikt agerande kan ge upphov till att bindande avtal kommit tillstånd. Dessvärre är lojalitetspliktens legitimitet oklar och en successivitetsmodellen är enbart fragmentariskt erkänd. Det finns således ett tydligt behov av en förändring av den avtalsrättsliga lagstiftningen så att det den kommersiella sektorn bibehåller förtroende för rättsordningen. Då detta kan ske utan att de avtalsrättsliga grundstenarna skulle komma att rubbas, framkommer det såsom obegripligt att detta ännu är en fråga som diskuteras i termer av ''berättigande'', när det snarare torde vara en fråga om ''hur''. Denna uppsats visar dock även på hur enkelt och logiskt en dylik reglering skulle kunna vara utformad genom en avslutande exemplifierande del om kodifieringen i UNIDROIT Principles. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin, Lovisa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1561669
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561669,
 abstract   = {Den svenska avtalsmodellens utformning och tillämpning står i dagsläget i kontrast till hur dagens kommersiella aktörer uppfattar inträdet av bundenhet till avtal. Medan avtalslagen traditionellt förespråkar en modell i sin enklaste form, genom ett anbud som i sin helhet godtas genom en accept, föregås de kommersiella avtalen i regel av omfattande och komplexa förhandlingar som ställer höga krav på parternas engagemang. Till skillnad från den svenska modellen förefaller det härmed otillfredsställande att diskutera avtalets ingåelse utifrån att parter övergått till det kontraktuella skedet vid en isolerad tidpunkt. Det prekontraktuella stadiet är numera avgörande såsom grund för avtals fullgörande, och ställer krav på att parter vidtar stora resurssatsningar och höga risktagningar. Avtalsmodellen präglas således av en processuell ingåelse där parter successivt knyts hårdare till bundenhet av avtal genom vidtagandet av omfattande investeringar allt eftersom samarbetet fördjupas, och där parter slutligen kommer att förlita sig på att bundenhet inträtt. De lege ferenda uppkommer härmed frågor kring en adekvat reglering där faktorer såsom en lojalitetskatalog och affärsetiskt agerande utgör den centrala förståelsen för avtalets inträde. Denna uppsats åsyftar att inledningsvis lyfta fram den besvärande kontrast som inträtt mellan den etablerade avtalsmodellen och den traditionella svenska modellen, vilket givit upphov till en rättslig konflikt mellan teori och verklighet. Det huvudsakliga syftet är dock att föra en analytisk diskussion kring den svenska avtalsrättens grunder, och huruvida det är möjligt att inbegripa en modern avtalsmodell inom ramarna för den nordiska gemensamma avtalsrätten, samt att introducera ett nytt synsätt kring förpliktelsers uppkomst. Det är således alternativa lösningar till den otidsenliga svenska avtalsmodellen som ligger i fokus för denna uppsats, med en ambition att lägga grunden för en adekvat avtalsmodell vid kommersiella relationer. Uppsatsen visar på att den nordiska avtalsrättens grundstenar vilar på tankar om att parter är berättigade att kunna förlita sig på sin motparts ageranden och uttalanden, och att dylikt agerande kan ge upphov till att bindande avtal kommit tillstånd. Dessvärre är lojalitetspliktens legitimitet oklar och en successivitetsmodellen är enbart fragmentariskt erkänd. Det finns således ett tydligt behov av en förändring av den avtalsrättsliga lagstiftningen så att det den kommersiella sektorn bibehåller förtroende för rättsordningen. Då detta kan ske utan att de avtalsrättsliga grundstenarna skulle komma att rubbas, framkommer det såsom obegripligt att detta ännu är en fråga som diskuteras i termer av ''berättigande'', när det snarare torde vara en fråga om ''hur''. Denna uppsats visar dock även på hur enkelt och logiskt en dylik reglering skulle kunna vara utformad genom en avslutande exemplifierande del om kodifieringen i UNIDROIT Principles.},
 author    = {Sahlin, Lovisa},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtalsmodellen vid kommersiella relationer},
 year     = {2009},
}