Advanced

Polisens spaning - Särskilt om oreglerad spaning med handhållen videokamera

Saltin, Robert (2008)
Department of Law
Abstract
Detta arbete behandlar en av polisens spaningsmetoder som har kategoriserats som att vara en okonventionell spaningsmetod. Spaningsmetoden som åsyftas är den då polisen vid spaning filmar händelser med en handhållen videokamera. Det finns inte någon lagstiftning som reglerar användandet av handhållen kamera vid polisens spaning och spaningsmetoden är således både okonventionell och oreglerad. Frågeställningarna för uppsatsen är: -Är användandet av handhållen videokamera vid spaning förenlig med det skydd som stadgas i EKMR och RF för den personliga integriteten? -Bör polisen använda handhållen videokamera ur ett integritets- och rättssäkerhetsperspektiv? -Finns det behov av att reglera spaningsmetoden med handhållen videokamera? Uppsatsen... (More)
Detta arbete behandlar en av polisens spaningsmetoder som har kategoriserats som att vara en okonventionell spaningsmetod. Spaningsmetoden som åsyftas är den då polisen vid spaning filmar händelser med en handhållen videokamera. Det finns inte någon lagstiftning som reglerar användandet av handhållen kamera vid polisens spaning och spaningsmetoden är således både okonventionell och oreglerad. Frågeställningarna för uppsatsen är: -Är användandet av handhållen videokamera vid spaning förenlig med det skydd som stadgas i EKMR och RF för den personliga integriteten? -Bör polisen använda handhållen videokamera ur ett integritets- och rättssäkerhetsperspektiv? -Finns det behov av att reglera spaningsmetoden med handhållen videokamera? Uppsatsen innehåller en undersökning av hur polisens spaning görs och vilken lagstiftning som styr polisens arbete. Vidare förs en diskussion kring begreppet integritet och i samband med detta görs en redovisning av den lagstiftning som reglerar skyddet mot ingrepp i integriteten. Uppsatsen innehåller även ett avsnitt om den organiserade brottsligheten och den verksamhet som sysselsätter den. Detta då det ofta är hotet från den organiserade brottsligheten som motiverar att polisen för tillgång till allt fler tvångsåtgärder och ingripande befogenheter. I uppsatsen går även att finna ett avsnitt som förklarar de olika typer av kameraövervakning som finns och den lagstiftning som i vissa fall reglerar användandet. Jag menar att polisens användande av handhållen kamera vid spaning i normalfallet inte utgör ett ingrepp i den personliga integriteten och att polisen av effektivitetsskäl skall ha rätt att använda denna spaningsmetod även fortsättningsvis. Jag anser emellertid att spaningsmetoden borde regleras i lag. Detta eftersom användningsområdet tangerar ett grundlagsskyddat intresse och den omständighet att metoden inte är reglerad kan innebära ett brott mot artikel 8 i Europeiska konventionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saltin, Robert
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1561692
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561692,
 abstract   = {Detta arbete behandlar en av polisens spaningsmetoder som har kategoriserats som att vara en okonventionell spaningsmetod. Spaningsmetoden som åsyftas är den då polisen vid spaning filmar händelser med en handhållen videokamera. Det finns inte någon lagstiftning som reglerar användandet av handhållen kamera vid polisens spaning och spaningsmetoden är således både okonventionell och oreglerad. Frågeställningarna för uppsatsen är: -Är användandet av handhållen videokamera vid spaning förenlig med det skydd som stadgas i EKMR och RF för den personliga integriteten? -Bör polisen använda handhållen videokamera ur ett integritets- och rättssäkerhetsperspektiv? -Finns det behov av att reglera spaningsmetoden med handhållen videokamera? Uppsatsen innehåller en undersökning av hur polisens spaning görs och vilken lagstiftning som styr polisens arbete. Vidare förs en diskussion kring begreppet integritet och i samband med detta görs en redovisning av den lagstiftning som reglerar skyddet mot ingrepp i integriteten. Uppsatsen innehåller även ett avsnitt om den organiserade brottsligheten och den verksamhet som sysselsätter den. Detta då det ofta är hotet från den organiserade brottsligheten som motiverar att polisen för tillgång till allt fler tvångsåtgärder och ingripande befogenheter. I uppsatsen går även att finna ett avsnitt som förklarar de olika typer av kameraövervakning som finns och den lagstiftning som i vissa fall reglerar användandet. Jag menar att polisens användande av handhållen kamera vid spaning i normalfallet inte utgör ett ingrepp i den personliga integriteten och att polisen av effektivitetsskäl skall ha rätt att använda denna spaningsmetod även fortsättningsvis. Jag anser emellertid att spaningsmetoden borde regleras i lag. Detta eftersom användningsområdet tangerar ett grundlagsskyddat intresse och den omständighet att metoden inte är reglerad kan innebära ett brott mot artikel 8 i Europeiska konventionen.},
 author    = {Saltin, Robert},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polisens spaning - Särskilt om oreglerad spaning med handhållen videokamera},
 year     = {2008},
}