Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utdelningsbegreppet i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet - Särskilt vid en jämförelse med den svenska fåmansföretagslagstiftningen

Sandberg, Gustav (2003)
Department of Law
Abstract
Sverige har i sin interna skattelagstiftning särregleringar för fåmansföretag. Reglernas huvudsakliga innebörd är att utdelningar och kapitalvinster från aktiebolag i vissa fall skall beskattas i inkomstslaget tjänst. Deras syfte är därigenom att motverka att neutraliteten i beskattningen rubbas och att upprätthålla balansen i skattetryck mellan olika företagsformer. Dubbelbeskattningsavtalens konstruktion bygger på en fördelning av beskattningsrätten mellan stater. Vilken stat som skall erhålla den primära beskattningsrätten är bl.a. avhängigt av vad för slags inkomst som är aktuell. Vid inkomst av tjänst tillfaller primär beskattningsrätt som regel den stat där arbetet utförs. För inkomstslaget utdelning är huvudregeln att den stat där... (More)
Sverige har i sin interna skattelagstiftning särregleringar för fåmansföretag. Reglernas huvudsakliga innebörd är att utdelningar och kapitalvinster från aktiebolag i vissa fall skall beskattas i inkomstslaget tjänst. Deras syfte är därigenom att motverka att neutraliteten i beskattningen rubbas och att upprätthålla balansen i skattetryck mellan olika företagsformer. Dubbelbeskattningsavtalens konstruktion bygger på en fördelning av beskattningsrätten mellan stater. Vilken stat som skall erhålla den primära beskattningsrätten är bl.a. avhängigt av vad för slags inkomst som är aktuell. Vid inkomst av tjänst tillfaller primär beskattningsrätt som regel den stat där arbetet utförs. För inkomstslaget utdelning är huvudregeln att den stat där det utdelande bolaget har sin hemvist erhåller primär beskattningsrätt. Huvudfrågan i detta arbete är hur en utdelning från ett fåmansföretag skall klassificeras i dubbelbeskattningsavtalet. Beskattningens utformning blir annorlunda beroende på om den skall anses tillhöra inkomstslaget tjänst eller utdelning och vilken stat som därmed erhåller primär beskattningsrätt. När en svensk domstol gör bedömningen måste en folkrättslig tolkning utifrån avtalstexten göras. Det går inte att enbart använda sig av intern svensk rätt vid tolkning av en bilateral överenskommelse. Ett dubbelbeskattningsavtal utgör en folkrättslig förpliktelse för avtalsparterna. Stater är skyldiga att efter bästa förmåga fullfölja sina internationella åtaganden. Intern lagstiftning som strider mot ett dubbelbeskattningsavtal utgör folkrättsbrott. Inom dubbelbeskattningsavtalsrätten används begreppet tax treaty override som en övergripande term för brott mot avtal. Med tax treaty override menas att en stat inför intern lagstiftning som strider mot dess åtaganden i ett dubbelbeskattningsavtal. Med termen åsyftas i första hand intern lagstiftning som står i direkt strid med ett dubbelbeskattningsavtal. I arbetet förs också en diskussion kring huruvida övrig intern skattelagstiftning som på det ena eller andra sättet påverkar ett dubbelbeskattningsavtal omfattas av termen tax treaty override. De svenska fåmansföretagsreglerna kan inte anses strida mot avtalet i den meningen att de utgör tax treaty override. Skälet för detta är att de inte strider mot avtalets anda och mening, nämligen att undanröja internationell dubbelbeskattning. De kan dock leda till att beskattningen i vissa situationer blir annorlunda, till det bättre eller sämre sett ur den skattskyldige och statens synvinkel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Gustav
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561725
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561725,
 abstract   = {Sverige har i sin interna skattelagstiftning särregleringar för fåmansföretag. Reglernas huvudsakliga innebörd är att utdelningar och kapitalvinster från aktiebolag i vissa fall skall beskattas i inkomstslaget tjänst. Deras syfte är därigenom att motverka att neutraliteten i beskattningen rubbas och att upprätthålla balansen i skattetryck mellan olika företagsformer. Dubbelbeskattningsavtalens konstruktion bygger på en fördelning av beskattningsrätten mellan stater. Vilken stat som skall erhålla den primära beskattningsrätten är bl.a. avhängigt av vad för slags inkomst som är aktuell. Vid inkomst av tjänst tillfaller primär beskattningsrätt som regel den stat där arbetet utförs. För inkomstslaget utdelning är huvudregeln att den stat där det utdelande bolaget har sin hemvist erhåller primär beskattningsrätt. Huvudfrågan i detta arbete är hur en utdelning från ett fåmansföretag skall klassificeras i dubbelbeskattningsavtalet. Beskattningens utformning blir annorlunda beroende på om den skall anses tillhöra inkomstslaget tjänst eller utdelning och vilken stat som därmed erhåller primär beskattningsrätt. När en svensk domstol gör bedömningen måste en folkrättslig tolkning utifrån avtalstexten göras. Det går inte att enbart använda sig av intern svensk rätt vid tolkning av en bilateral överenskommelse. Ett dubbelbeskattningsavtal utgör en folkrättslig förpliktelse för avtalsparterna. Stater är skyldiga att efter bästa förmåga fullfölja sina internationella åtaganden. Intern lagstiftning som strider mot ett dubbelbeskattningsavtal utgör folkrättsbrott. Inom dubbelbeskattningsavtalsrätten används begreppet tax treaty override som en övergripande term för brott mot avtal. Med tax treaty override menas att en stat inför intern lagstiftning som strider mot dess åtaganden i ett dubbelbeskattningsavtal. Med termen åsyftas i första hand intern lagstiftning som står i direkt strid med ett dubbelbeskattningsavtal. I arbetet förs också en diskussion kring huruvida övrig intern skattelagstiftning som på det ena eller andra sättet påverkar ett dubbelbeskattningsavtal omfattas av termen tax treaty override. De svenska fåmansföretagsreglerna kan inte anses strida mot avtalet i den meningen att de utgör tax treaty override. Skälet för detta är att de inte strider mot avtalets anda och mening, nämligen att undanröja internationell dubbelbeskattning. De kan dock leda till att beskattningen i vissa situationer blir annorlunda, till det bättre eller sämre sett ur den skattskyldige och statens synvinkel.},
 author    = {Sandberg, Gustav},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningsbegreppet i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet - Särskilt vid en jämförelse med den svenska fåmansföretagslagstiftningen},
 year     = {2003},
}