Advanced

Arbetsrättslig tvistelösning i Sverige, Tyskland och England. En komparativ studie.

Sandell, Emil (2005)
Department of Law
Abstract
Fundamentet i mitt examensarbete utgörs av en jämförelse mellan de arbetsrättsliga tvistelösningssystemen i Sverige, Tyskland och England. Denna komparativa studie utmynnar i en presentation där likheter och skillnader mellan de olika systemen lyfts fram. För att i viss mån söka utröna vilket av dessa system som kan sägas vara det bästa har jag även gjort en rättslig utvärdering av systemen. Jag har här utgått ifrån de två parametrarna effektivitet och rättssäkerhet. De olika länderna och deras respektive tvistelösningssystem presenteras i tre från varandra skilda avsnitt. De nationella systemen belyses utifrån en rad olika infallsvinklar. Här beskrivs bland annat respektive lands domstolar, deras sammansättning och uppbyggnad. Vidare... (More)
Fundamentet i mitt examensarbete utgörs av en jämförelse mellan de arbetsrättsliga tvistelösningssystemen i Sverige, Tyskland och England. Denna komparativa studie utmynnar i en presentation där likheter och skillnader mellan de olika systemen lyfts fram. För att i viss mån söka utröna vilket av dessa system som kan sägas vara det bästa har jag även gjort en rättslig utvärdering av systemen. Jag har här utgått ifrån de två parametrarna effektivitet och rättssäkerhet. De olika länderna och deras respektive tvistelösningssystem presenteras i tre från varandra skilda avsnitt. De nationella systemen belyses utifrån en rad olika infallsvinklar. Här beskrivs bland annat respektive lands domstolar, deras sammansättning och uppbyggnad. Vidare behandlar jag frågor rörande domstolarnas jurisdiktion och parts talerätt. Kartläggningen av varje lands system innefattar även en presentation av gången i en arbetsrättslig tvist, från det den uppkommer till dess att ett domstolsavgörande avkunnas. För att skapa förståelse för vilken roll äldre avgörande spelar för framtida domslut beskriver jag domarna som meddelas och deras prejudikatsverkan. Rätten till överprövning för ett beslut behandlas också i varje lands avsnitt. Min komparativa studie visar på många skillnader men också likheter mellan ländernas olika tvistelösningssystem. De mest framträdande likheterna mellan de olika länderna är att alla tre har särskilt inrättade domstolar för att lösa arbetsrättsliga tvister, att dessa domstolar innefattar inslag av intresserepresentation och att samtliga länders arbetsrättsliga domstolar har givits en bred jurisdiktion. Bland skillnaderna jag bland annat funnit att Arbetsdomstolen i Sverige dömer som första och sista instans i de flesta arbetsrättsliga tvister vilket innebär att många tvister inte kan överprövas. Så är inte fallet i Tyskland och England. En annan säregen skillnad i det svenska systemet jämfört med de övriga länderna är att en arbetstagarorganisation här kan stämma in en tvist å en medlems vägnar, även utan dennes samtycke. Den rättsliga utvärderingen av de tre ländernas tvistelösningssystem leder inte till någon precis eller klar slutsats om vilket lands system som kan sägas vara det bästa. När rättssäkerheten framstår som mer tillgodosedd i ett land får ofta effektiviteten stå tillbaka och tvärtom. Generellt kan man dock säga att England i störst utsträckning strävar efter att tillgodose kraven på effektivitet i processen. Tyskland å andra sidan kan sägas vara rättsäkerheten mest trogen medan Sverige hamnar någonstans däremellan men något närmare England än Tyskland. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Emil
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1561731
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561731,
 abstract   = {Fundamentet i mitt examensarbete utgörs av en jämförelse mellan de arbetsrättsliga tvistelösningssystemen i Sverige, Tyskland och England. Denna komparativa studie utmynnar i en presentation där likheter och skillnader mellan de olika systemen lyfts fram. För att i viss mån söka utröna vilket av dessa system som kan sägas vara det bästa har jag även gjort en rättslig utvärdering av systemen. Jag har här utgått ifrån de två parametrarna effektivitet och rättssäkerhet. De olika länderna och deras respektive tvistelösningssystem presenteras i tre från varandra skilda avsnitt. De nationella systemen belyses utifrån en rad olika infallsvinklar. Här beskrivs bland annat respektive lands domstolar, deras sammansättning och uppbyggnad. Vidare behandlar jag frågor rörande domstolarnas jurisdiktion och parts talerätt. Kartläggningen av varje lands system innefattar även en presentation av gången i en arbetsrättslig tvist, från det den uppkommer till dess att ett domstolsavgörande avkunnas. För att skapa förståelse för vilken roll äldre avgörande spelar för framtida domslut beskriver jag domarna som meddelas och deras prejudikatsverkan. Rätten till överprövning för ett beslut behandlas också i varje lands avsnitt. Min komparativa studie visar på många skillnader men också likheter mellan ländernas olika tvistelösningssystem. De mest framträdande likheterna mellan de olika länderna är att alla tre har särskilt inrättade domstolar för att lösa arbetsrättsliga tvister, att dessa domstolar innefattar inslag av intresserepresentation och att samtliga länders arbetsrättsliga domstolar har givits en bred jurisdiktion. Bland skillnaderna jag bland annat funnit att Arbetsdomstolen i Sverige dömer som första och sista instans i de flesta arbetsrättsliga tvister vilket innebär att många tvister inte kan överprövas. Så är inte fallet i Tyskland och England. En annan säregen skillnad i det svenska systemet jämfört med de övriga länderna är att en arbetstagarorganisation här kan stämma in en tvist å en medlems vägnar, även utan dennes samtycke. Den rättsliga utvärderingen av de tre ländernas tvistelösningssystem leder inte till någon precis eller klar slutsats om vilket lands system som kan sägas vara det bästa. När rättssäkerheten framstår som mer tillgodosedd i ett land får ofta effektiviteten stå tillbaka och tvärtom. Generellt kan man dock säga att England i störst utsträckning strävar efter att tillgodose kraven på effektivitet i processen. Tyskland å andra sidan kan sägas vara rättsäkerheten mest trogen medan Sverige hamnar någonstans däremellan men något närmare England än Tyskland.},
 author    = {Sandell, Emil},
 keyword   = {Arbetsrätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsrättslig tvistelösning i Sverige, Tyskland och England. En komparativ studie.},
 year     = {2005},
}