Advanced

Skattekonsekvenser i samband med börsintroduktion av fåmansaktiebolag

Sandström, Mats (2003)
Department of Law
Abstract
Examensarbetet behandlar skattekonsekvenser i samband med börsintroduktion av fåmansaktiebolag. Perspektivet är utifrån ägarna med beaktande av fåmansföretagsreglerna och börsreglerna. Huvuddefinitionen är att aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar motsvarande mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget, anses som fåmansaktiebolag. Fåmansaktiebolag omgärdas av särskilda regler för vissa delägare. Det huvudsakliga syftet med dessa regler är att motverka att inkomster som rätteligen ska vara löneinkomster omvandlas till kapitalinkomster. Delägaren kan, då det inte föreligger något reellt tvåpartsförhållande mellan bolaget och delägaren, ingå fördelaktiga avtal som gör att arbetsinkomsten kan tas ut som... (More)
Examensarbetet behandlar skattekonsekvenser i samband med börsintroduktion av fåmansaktiebolag. Perspektivet är utifrån ägarna med beaktande av fåmansföretagsreglerna och börsreglerna. Huvuddefinitionen är att aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar motsvarande mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget, anses som fåmansaktiebolag. Fåmansaktiebolag omgärdas av särskilda regler för vissa delägare. Det huvudsakliga syftet med dessa regler är att motverka att inkomster som rätteligen ska vara löneinkomster omvandlas till kapitalinkomster. Delägaren kan, då det inte föreligger något reellt tvåpartsförhållande mellan bolaget och delägaren, ingå fördelaktiga avtal som gör att arbetsinkomsten kan tas ut som utdelning eller kapitalvinst. Därmed kan delägaren åtnjuta en fördelaktig kapitalskatt istället för den progressiva skattesatsen som arbetsinkomsten är föremål för. I Sverige finns tre olika marknadsplatser där handel med värdepapper kan ske och dessa är börs, auktoriserad marknadsplats och icke auktoriserad marknadsplats. Börsen är den handelsplats som har hårdast krav på sina medlemmar. Även noterings- och prospektkraven på bolagen är högre på börsen än de övriga handelsplatserna. En viktig skiljelinje mellan börs och auktoriserad marknadsplats är att inregistrering av värdepapper endast kan ske på börsen och notering endast på auktoriserad marknadsplats. A-listan, O-listan och NGM Official är exempel på börslistor. Exempel på auktoriserade marknadsplatser är Aktietorget och NGM Equity. Ett fåmansaktiebolag vars aktier blir noterade vid svensk eller utländsk börs, upphör från och med noteringen att betraktas som fåmansaktiebolag. De speciella fåmansföretagsreglerna gäller således inte fåmansaktiebolag vars aktier är noterade på börsen. Områden som närmare har undersökts är gåvo- och förmögenskatteområdet och lättnadsregeln. Innebörden av begreppen noterad, marknadsnoterad, börsnoterad och registrerad utreds samt därtill knutna skattekonsekvenser. Frågan som överskuggar de andra frågorna är om svensk skattelagstiftning underlättar eller försvårar börsintroduktioner för fåmansföretag. En annan fråga är om generationsskiften bör ske före eller efter börsintroduktion. I förmögenhetsavsnittet behandlas neutralitets- och likhetsprinciperna och att det råder olika värderingsregler på de olika listorna. Uppsatsen visar att lättnadsregeln vars syfte är att underlätta generationsskiften inte riktigt når fram. Lättnadsregeln är svårtillämpad och hämmar i flera avseende generationsskiften. Det är betydligt enklare att genomföra generationsskiften efter genomförd börsintroduktion. I förmögenhetsskattesammanhang kan det konstateras att aktierna värderas olika beroende på vilka listor de finns upptagna på. Ägare vars intention är att börsintroducera sitt fåmansföretag bör ha klart för sig hur dessa skillnader påverkar såväl huvudägare som småägare ur ett skattemässigt perspektiv. Vidare kan det framhävas att det finns brister med hänsyn till neutralitets- och likformighetsprinciperna, vilket kan vara hämmande för fåmansföretag som är på väg in på börsen. De olika noteringsbegreppen skapar snarare förvirring än ordning. Olika skattekonsekvenser är förenade till dessa begrepp och med anledning av det skulle det vara önskvärt att antalet begrepp minimerades och gavs tydligare innebörd. Resultatet skulle bli enhetlighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Svaret på den övergripande frågan är att det finns flera omständigheter som medför att svensk skattelagstiftning försvårar börsintroduktioner för fåmansföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Mats
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561761
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561761,
 abstract   = {Examensarbetet behandlar skattekonsekvenser i samband med börsintroduktion av fåmansaktiebolag. Perspektivet är utifrån ägarna med beaktande av fåmansföretagsreglerna och börsreglerna. Huvuddefinitionen är att aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar motsvarande mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget, anses som fåmansaktiebolag. Fåmansaktiebolag omgärdas av särskilda regler för vissa delägare. Det huvudsakliga syftet med dessa regler är att motverka att inkomster som rätteligen ska vara löneinkomster omvandlas till kapitalinkomster. Delägaren kan, då det inte föreligger något reellt tvåpartsförhållande mellan bolaget och delägaren, ingå fördelaktiga avtal som gör att arbetsinkomsten kan tas ut som utdelning eller kapitalvinst. Därmed kan delägaren åtnjuta en fördelaktig kapitalskatt istället för den progressiva skattesatsen som arbetsinkomsten är föremål för. I Sverige finns tre olika marknadsplatser där handel med värdepapper kan ske och dessa är börs, auktoriserad marknadsplats och icke auktoriserad marknadsplats. Börsen är den handelsplats som har hårdast krav på sina medlemmar. Även noterings- och prospektkraven på bolagen är högre på börsen än de övriga handelsplatserna. En viktig skiljelinje mellan börs och auktoriserad marknadsplats är att inregistrering av värdepapper endast kan ske på börsen och notering endast på auktoriserad marknadsplats. A-listan, O-listan och NGM Official är exempel på börslistor. Exempel på auktoriserade marknadsplatser är Aktietorget och NGM Equity. Ett fåmansaktiebolag vars aktier blir noterade vid svensk eller utländsk börs, upphör från och med noteringen att betraktas som fåmansaktiebolag. De speciella fåmansföretagsreglerna gäller således inte fåmansaktiebolag vars aktier är noterade på börsen. Områden som närmare har undersökts är gåvo- och förmögenskatteområdet och lättnadsregeln. Innebörden av begreppen noterad, marknadsnoterad, börsnoterad och registrerad utreds samt därtill knutna skattekonsekvenser. Frågan som överskuggar de andra frågorna är om svensk skattelagstiftning underlättar eller försvårar börsintroduktioner för fåmansföretag. En annan fråga är om generationsskiften bör ske före eller efter börsintroduktion. I förmögenhetsavsnittet behandlas neutralitets- och likhetsprinciperna och att det råder olika värderingsregler på de olika listorna. Uppsatsen visar att lättnadsregeln vars syfte är att underlätta generationsskiften inte riktigt når fram. Lättnadsregeln är svårtillämpad och hämmar i flera avseende generationsskiften. Det är betydligt enklare att genomföra generationsskiften efter genomförd börsintroduktion. I förmögenhetsskattesammanhang kan det konstateras att aktierna värderas olika beroende på vilka listor de finns upptagna på. Ägare vars intention är att börsintroducera sitt fåmansföretag bör ha klart för sig hur dessa skillnader påverkar såväl huvudägare som småägare ur ett skattemässigt perspektiv. Vidare kan det framhävas att det finns brister med hänsyn till neutralitets- och likformighetsprinciperna, vilket kan vara hämmande för fåmansföretag som är på väg in på börsen. De olika noteringsbegreppen skapar snarare förvirring än ordning. Olika skattekonsekvenser är förenade till dessa begrepp och med anledning av det skulle det vara önskvärt att antalet begrepp minimerades och gavs tydligare innebörd. Resultatet skulle bli enhetlighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Svaret på den övergripande frågan är att det finns flera omständigheter som medför att svensk skattelagstiftning försvårar börsintroduktioner för fåmansföretag.},
 author    = {Sandström, Mats},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skattekonsekvenser i samband med börsintroduktion av fåmansaktiebolag},
 year     = {2003},
}