Advanced

Arbetstagarens illojalitet som saklig grund för uppsägning respektive laga grund för avskedande - med fokus på illojal konkurrens och brott mot tystnadsplikten

Savic, Nada (2008)
Department of Law
Abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka när arbetstagarens illojalitet såsom illojal konkurrens och brott mot tystnadsplikten utgör saklig grund för uppsägning respektive laga grund för avskedande. För uppsägning enligt 7 § LAS krävs att det föreligger saklig grund. För att vidta ett avskedande krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Uppsägningen med arbetstagarens lojalitetsbrott som grund medför en rad lojalitetsplikter för arbetsgivaren som denne måste uppfylla innan ett beslut om uppsägning fattas. Illojal konkurrens utgör inte alltid grund för uppsägning respektive avskedande, men redan i förarbetena har markerats att illojal konkurrens utgör ett av de mera flagranta brotten mot... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka när arbetstagarens illojalitet såsom illojal konkurrens och brott mot tystnadsplikten utgör saklig grund för uppsägning respektive laga grund för avskedande. För uppsägning enligt 7 § LAS krävs att det föreligger saklig grund. För att vidta ett avskedande krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Uppsägningen med arbetstagarens lojalitetsbrott som grund medför en rad lojalitetsplikter för arbetsgivaren som denne måste uppfylla innan ett beslut om uppsägning fattas. Illojal konkurrens utgör inte alltid grund för uppsägning respektive avskedande, men redan i förarbetena har markerats att illojal konkurrens utgör ett av de mera flagranta brotten mot lojalitetsplikten och AD har i enighet med detta uttalande sett mycket strängt på utövande av konkurrerande verksamhet i sin praxis. Redan planer och förberedelser i syfte att starta konkurrerande verksamhet utgör ett allvarligt brott mot lojalitetsplikten som berättigar arbetsgivaren att säga upp respektive avskeda arbetstagaren. Om man sammanfattar rättspraxis inom området kan det konstateras att AD gör en helhetsbedömning av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet när graden av illojalitet bedöms. AD har en sträng syn när det gäller konkurrerande verksamhet som bedrivs av arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning. Men även arbetstagare i lägre position omfattas av konkurrensförbudet och kan avskedas om de bedriver en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Kravet på skada (eller risken för skada) gäller generellt för att den konkurrerande verksamheten skall anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet. Vad gäller brott mot FHL som grund för uppsägning eller avskedande kan det konstateras att detta inte varit föremål för AD:s bedömning. Om angreppet på företagshemligheterna inte medför skadeståndsskyldighet enligt FHL torde inte heller saklig grund för uppsägning föreligga. I rättsligt hänseende gestaltar sig arbetstagarens tystnadsplikt och kritikrätt olika för offentligt och privat anställda. Offentligt anställda kan inte åläggas tystnadsplikt genom avtal och anställningsmyndigheten anses inte ha rätt att säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund att denne har använt sin yttrande- eller meddelarfrihet. Dessa friheter kan dock inte åberopas mot en privat arbetsgivare. Om en arbetstagare avslöjar företagsinterna uppgifter i syfte att skada arbetsgivaren kan denne göra sig skyldig till ett brott mot den lojalitetsbaserade tystnadsplikten och därmed sägas upp eller avskedas. Liksom i övriga anställningstvister tar AD hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Detsamma gäller vid bedömningen av kritikfall. Om syftet med arbetstagarens kritik är att skada arbetsgivaren eller annars är att anse som illojalt kan detta utgöra grund för uppsägning eller avskedande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Savic, Nada
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1561770
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561770,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka när arbetstagarens illojalitet såsom illojal konkurrens och brott mot tystnadsplikten utgör saklig grund för uppsägning respektive laga grund för avskedande. För uppsägning enligt 7 § LAS krävs att det föreligger saklig grund. För att vidta ett avskedande krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Uppsägningen med arbetstagarens lojalitetsbrott som grund medför en rad lojalitetsplikter för arbetsgivaren som denne måste uppfylla innan ett beslut om uppsägning fattas. Illojal konkurrens utgör inte alltid grund för uppsägning respektive avskedande, men redan i förarbetena har markerats att illojal konkurrens utgör ett av de mera flagranta brotten mot lojalitetsplikten och AD har i enighet med detta uttalande sett mycket strängt på utövande av konkurrerande verksamhet i sin praxis. Redan planer och förberedelser i syfte att starta konkurrerande verksamhet utgör ett allvarligt brott mot lojalitetsplikten som berättigar arbetsgivaren att säga upp respektive avskeda arbetstagaren. Om man sammanfattar rättspraxis inom området kan det konstateras att AD gör en helhetsbedömning av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet när graden av illojalitet bedöms. AD har en sträng syn när det gäller konkurrerande verksamhet som bedrivs av arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning. Men även arbetstagare i lägre position omfattas av konkurrensförbudet och kan avskedas om de bedriver en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Kravet på skada (eller risken för skada) gäller generellt för att den konkurrerande verksamheten skall anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet. Vad gäller brott mot FHL som grund för uppsägning eller avskedande kan det konstateras att detta inte varit föremål för AD:s bedömning. Om angreppet på företagshemligheterna inte medför skadeståndsskyldighet enligt FHL torde inte heller saklig grund för uppsägning föreligga. I rättsligt hänseende gestaltar sig arbetstagarens tystnadsplikt och kritikrätt olika för offentligt och privat anställda. Offentligt anställda kan inte åläggas tystnadsplikt genom avtal och anställningsmyndigheten anses inte ha rätt att säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund att denne har använt sin yttrande- eller meddelarfrihet. Dessa friheter kan dock inte åberopas mot en privat arbetsgivare. Om en arbetstagare avslöjar företagsinterna uppgifter i syfte att skada arbetsgivaren kan denne göra sig skyldig till ett brott mot den lojalitetsbaserade tystnadsplikten och därmed sägas upp eller avskedas. Liksom i övriga anställningstvister tar AD hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Detsamma gäller vid bedömningen av kritikfall. Om syftet med arbetstagarens kritik är att skada arbetsgivaren eller annars är att anse som illojalt kan detta utgöra grund för uppsägning eller avskedande.},
 author    = {Savic, Nada},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetstagarens illojalitet som saklig grund för uppsägning respektive laga grund för avskedande - med fokus på illojal konkurrens och brott mot tystnadsplikten},
 year     = {2008},
}