Advanced

Likvidation av aktiebolag. Särskilt om likvidators roll och ansvar.

Schånberg, Karin (2008)
Department of Law
Abstract
Att ett bolag går i likvidation kan ha flera anledningar. Det kan vara bolagsstämmans eget val eller ett beslut som Bolagsverket eller allmän domstol fattat på grund av att bolaget har vanskötts, så kallade tvångslikvidationer. Uppsatsen ger en kortfattad översikt av hur likvidationsprocessen går till innan en likvidator utses och lägger sedan tyngdpunkten på tiden efter. Främst är perspektivet likvidatorns, vilka dennas arbetsuppgifter är och hur ansvaret ser ut. Arbetets röda tråd är att följa den praktiska arbetsgången och utreda hur likvidatorns bristtäcknings- och skadeståndsansvar förhåller sig till den. Främst ges svaren på uppsatsens frågeställning av aktiebolagslagens 25 kap. Här beskrivs de åtgärder som föranleder likvidation,... (More)
Att ett bolag går i likvidation kan ha flera anledningar. Det kan vara bolagsstämmans eget val eller ett beslut som Bolagsverket eller allmän domstol fattat på grund av att bolaget har vanskötts, så kallade tvångslikvidationer. Uppsatsen ger en kortfattad översikt av hur likvidationsprocessen går till innan en likvidator utses och lägger sedan tyngdpunkten på tiden efter. Främst är perspektivet likvidatorns, vilka dennas arbetsuppgifter är och hur ansvaret ser ut. Arbetets röda tråd är att följa den praktiska arbetsgången och utreda hur likvidatorns bristtäcknings- och skadeståndsansvar förhåller sig till den. Främst ges svaren på uppsatsens frågeställning av aktiebolagslagens 25 kap. Här beskrivs de åtgärder som föranleder likvidation, hur processen ser ut och hur ansvar kan utkrävas. Även ABL 17 och 29 kap aktualiseras i samband med bristtäcknings- och skadeståndsansvar. 17 kap 7 § behandlar bristtäckningsansvar vid olovliga värdeöverföringar vilket utskiftning vid likvidation kan komma att betecknas som om inte bolagets alla skulder har reglerats innan likvidatorn delar ut bolagets kvarvarande tillgångar, den så kallade skifteslikviden, till aktieägarna. 29 kapitlet avser skadeståndsansvar. Enligt 29 kap 1 § kan ett bolags företrädare bli skadeståndsskyldiga mot bolaget om de orsakat det skada genom uppsåtlig handling eller oaktsamhet. Även likvidator avses här då 25 kap 30 §, en central bestämmelse i hela förfarandet, stipulerar att likvidatorn i och med förordnade inträder i styrelsens och VD:s ställe. Särskild uppmärksamhet fästs vid de fallgropar som kantar likvidatorns väg. En mindre noggrann likvidator kan underlåta att göra en grundlig undersökning av vilka tillgångar och skulder ett bolag verkligen rymmer och på så sätt träffas av fordringar som inte förväntats. Särskilt vid tvångslikvidationer kan det vara svårt att få fullständig och korrekt information från bolagsmännen, som kanske håller sig undan och inte vill bidra till processen. Ytterst är knäckfrågan om det är rimligt att samma ansvar åläggs en likvidator som andra bolagsföreträdare när möjligheten till insyn i bolagets verksamhet är så mycket mindre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schånberg, Karin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1561821
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561821,
 abstract   = {Att ett bolag går i likvidation kan ha flera anledningar. Det kan vara bolagsstämmans eget val eller ett beslut som Bolagsverket eller allmän domstol fattat på grund av att bolaget har vanskötts, så kallade tvångslikvidationer. Uppsatsen ger en kortfattad översikt av hur likvidationsprocessen går till innan en likvidator utses och lägger sedan tyngdpunkten på tiden efter. Främst är perspektivet likvidatorns, vilka dennas arbetsuppgifter är och hur ansvaret ser ut. Arbetets röda tråd är att följa den praktiska arbetsgången och utreda hur likvidatorns bristtäcknings- och skadeståndsansvar förhåller sig till den. Främst ges svaren på uppsatsens frågeställning av aktiebolagslagens 25 kap. Här beskrivs de åtgärder som föranleder likvidation, hur processen ser ut och hur ansvar kan utkrävas. Även ABL 17 och 29 kap aktualiseras i samband med bristtäcknings- och skadeståndsansvar. 17 kap 7 § behandlar bristtäckningsansvar vid olovliga värdeöverföringar vilket utskiftning vid likvidation kan komma att betecknas som om inte bolagets alla skulder har reglerats innan likvidatorn delar ut bolagets kvarvarande tillgångar, den så kallade skifteslikviden, till aktieägarna. 29 kapitlet avser skadeståndsansvar. Enligt 29 kap 1 § kan ett bolags företrädare bli skadeståndsskyldiga mot bolaget om de orsakat det skada genom uppsåtlig handling eller oaktsamhet. Även likvidator avses här då 25 kap 30 §, en central bestämmelse i hela förfarandet, stipulerar att likvidatorn i och med förordnade inträder i styrelsens och VD:s ställe. Särskild uppmärksamhet fästs vid de fallgropar som kantar likvidatorns väg. En mindre noggrann likvidator kan underlåta att göra en grundlig undersökning av vilka tillgångar och skulder ett bolag verkligen rymmer och på så sätt träffas av fordringar som inte förväntats. Särskilt vid tvångslikvidationer kan det vara svårt att få fullständig och korrekt information från bolagsmännen, som kanske håller sig undan och inte vill bidra till processen. Ytterst är knäckfrågan om det är rimligt att samma ansvar åläggs en likvidator som andra bolagsföreträdare när möjligheten till insyn i bolagets verksamhet är så mycket mindre.},
 author    = {Schånberg, Karin},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Likvidation av aktiebolag. Särskilt om likvidators roll och ansvar.},
 year     = {2008},
}