Advanced

Samband mellan ekonomisk och organiserad brottslighet

Sjöstrand, Malin (2000)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen handlar om ekonomisk och organiserad brottslighet och även något om hur dessa former av brottslighet bekämpas. Slutligen presenteras olika drag hos de båda typerna av brottslighet, vilka enligt författarens mening utgör samband och kopplingar mellan de båda områdena. För att kunna motverka något, måste man veta hur det ser ut. För att på ett adekvat sätt kunna bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet och särskilt de former av brottslighet som på grund av samband och kopplingar utgör något slags mellanting, kan dessa vara bra att känna till. Uppsatsen är förhållandevis omfattande och speglar ett brett fält av olika brott. Detta för att visa på att det kan finnas samband inom de mest skilda slag av brottslighet som klassas... (More)
Uppsatsen handlar om ekonomisk och organiserad brottslighet och även något om hur dessa former av brottslighet bekämpas. Slutligen presenteras olika drag hos de båda typerna av brottslighet, vilka enligt författarens mening utgör samband och kopplingar mellan de båda områdena. För att kunna motverka något, måste man veta hur det ser ut. För att på ett adekvat sätt kunna bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet och särskilt de former av brottslighet som på grund av samband och kopplingar utgör något slags mellanting, kan dessa vara bra att känna till. Uppsatsen är förhållandevis omfattande och speglar ett brett fält av olika brott. Detta för att visa på att det kan finnas samband inom de mest skilda slag av brottslighet som klassas som ekonomisk eller organiserad. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad ekonomisk brottslighet är. Kort, kan man säga, att ekonomisk brottslighet är vissa brott som utförs inom ramen för en legal näringsverksamhet. Beräkningar visar, att ekonomisk brottslighet medför att statskassan går miste om stora intäkter. Gärningsmännen är av naturliga skäl ofta företagare. Bulvaner och målvakter är vanligt förekommande inom denna typ av brottslighet. Vanliga former av ekonomisk brottslighet är olika former av skatteundandragande, där inslaget av överföringar till skatteparadis inte är ovanligt. Vidare förekommer andra former av undandraganden, till exempel vad gäller tullavgifter. Så kallad karusellhandel och transitbrottslighet är brott som förekommer. Ekonomisk brottslighet kan även ske i samband med konkurs, och det är också i samband med konkurs många ekonomiska brott upptäcks. Skalbolagsaffärer är en typ av ekonomisk brottslighet där brottsrubriceringar som oredlighet mot borgenärer och skattebedrägeri kan aktualiseras. Vidare förekommer olika typer av bedrägerier. Det ekonomiska brott som är mest vanligt förekommande är bokföringsbrott. Inte heller begreppet organiserad brottslighet har någon strikt avgränsning. Med organiserad brottslighet avses inte enbart vissa kriminaliserade handlingar, det uppställs även vissa kvalifikationskrav för att något skall utgöra organiserad brottslighet. Detta gäller även för ekonomisk brottslighet. För att något skall utgöra organiserad brottslighet, skall det huvudsakligen röra sig om flera personer som är organiserade för att, med ekonomisk vinning som mål, ägna sig åt en verksamhet som är kriminaliserad i sig. Det har sedan länge funnits olika kriminella organisationer i världen. Maffian, den klassiska italienska och den senare ryska är två exempel, liksom kinesiska triader och kriminella mc-gäng. Vidare finns olika mer eller mindre stabila nätverk och organisationer, som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Den organiserade brottsligheten ägnar sig bland annat åt brott som smuggling och handel med kontraband, våld, narkotikabrott, människosmuggling, penningtvätt och korruption. Den organiserade brottsligheten utgör ett hot mot samhället, då den i stor utsträckning inte respekterar samhällets regler, och använder våld och hot för att genomdriva sin vilja. Det finns samband och kopplingar av olika slag mellan den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Dessa kan vara mer eller mindre tydliga, och mer eller mindre långvariga. Både ekonomisk och organiserad brottslighet tvättar sina illegalt åtkomna pengar, och ägnar sig åt samma typer av brottslighet&semic organiserad brottslighet åt skattebrott och ekobrottslingarna åt smuggling. Vidare förmedlas målvakter till ekonomiska brott av kriminella mc-gäng. Den organiserade brottsligheten använder i stor utsträckning företag som fasad för sin brottsliga verksamhet, eller investerar sina vinster i legala företag, och fortsätter att använda sina brottsliga metoder i näringslivet. Omedvetenhet om de samband och kopplingar mellan ekonomisk och organiserad brottslighet som förekommer kan medföra en risk att vissa typer av brottslighet inte beivras. Forskning, undersökningar och medvetenhet om detta behövs för att minska denna risk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöstrand, Malin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1561980
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561980,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om ekonomisk och organiserad brottslighet och även något om hur dessa former av brottslighet bekämpas. Slutligen presenteras olika drag hos de båda typerna av brottslighet, vilka enligt författarens mening utgör samband och kopplingar mellan de båda områdena. För att kunna motverka något, måste man veta hur det ser ut. För att på ett adekvat sätt kunna bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet och särskilt de former av brottslighet som på grund av samband och kopplingar utgör något slags mellanting, kan dessa vara bra att känna till. Uppsatsen är förhållandevis omfattande och speglar ett brett fält av olika brott. Detta för att visa på att det kan finnas samband inom de mest skilda slag av brottslighet som klassas som ekonomisk eller organiserad. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad ekonomisk brottslighet är. Kort, kan man säga, att ekonomisk brottslighet är vissa brott som utförs inom ramen för en legal näringsverksamhet. Beräkningar visar, att ekonomisk brottslighet medför att statskassan går miste om stora intäkter. Gärningsmännen är av naturliga skäl ofta företagare. Bulvaner och målvakter är vanligt förekommande inom denna typ av brottslighet. Vanliga former av ekonomisk brottslighet är olika former av skatteundandragande, där inslaget av överföringar till skatteparadis inte är ovanligt. Vidare förekommer andra former av undandraganden, till exempel vad gäller tullavgifter. Så kallad karusellhandel och transitbrottslighet är brott som förekommer. Ekonomisk brottslighet kan även ske i samband med konkurs, och det är också i samband med konkurs många ekonomiska brott upptäcks. Skalbolagsaffärer är en typ av ekonomisk brottslighet där brottsrubriceringar som oredlighet mot borgenärer och skattebedrägeri kan aktualiseras. Vidare förekommer olika typer av bedrägerier. Det ekonomiska brott som är mest vanligt förekommande är bokföringsbrott. Inte heller begreppet organiserad brottslighet har någon strikt avgränsning. Med organiserad brottslighet avses inte enbart vissa kriminaliserade handlingar, det uppställs även vissa kvalifikationskrav för att något skall utgöra organiserad brottslighet. Detta gäller även för ekonomisk brottslighet. För att något skall utgöra organiserad brottslighet, skall det huvudsakligen röra sig om flera personer som är organiserade för att, med ekonomisk vinning som mål, ägna sig åt en verksamhet som är kriminaliserad i sig. Det har sedan länge funnits olika kriminella organisationer i världen. Maffian, den klassiska italienska och den senare ryska är två exempel, liksom kinesiska triader och kriminella mc-gäng. Vidare finns olika mer eller mindre stabila nätverk och organisationer, som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Den organiserade brottsligheten ägnar sig bland annat åt brott som smuggling och handel med kontraband, våld, narkotikabrott, människosmuggling, penningtvätt och korruption. Den organiserade brottsligheten utgör ett hot mot samhället, då den i stor utsträckning inte respekterar samhällets regler, och använder våld och hot för att genomdriva sin vilja. Det finns samband och kopplingar av olika slag mellan den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Dessa kan vara mer eller mindre tydliga, och mer eller mindre långvariga. Både ekonomisk och organiserad brottslighet tvättar sina illegalt åtkomna pengar, och ägnar sig åt samma typer av brottslighet&semic organiserad brottslighet åt skattebrott och ekobrottslingarna åt smuggling. Vidare förmedlas målvakter till ekonomiska brott av kriminella mc-gäng. Den organiserade brottsligheten använder i stor utsträckning företag som fasad för sin brottsliga verksamhet, eller investerar sina vinster i legala företag, och fortsätter att använda sina brottsliga metoder i näringslivet. Omedvetenhet om de samband och kopplingar mellan ekonomisk och organiserad brottslighet som förekommer kan medföra en risk att vissa typer av brottslighet inte beivras. Forskning, undersökningar och medvetenhet om detta behövs för att minska denna risk.},
 author    = {Sjöstrand, Malin},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan ekonomisk och organiserad brottslighet},
 year     = {2000},
}