Advanced

Barnets bästa - om föräldrars och samhällets ansvar. Med fokus på processer enligt 6 kap. FB.

Sjöström, Rickard (2009)
Department of Law
Abstract
Det primära syftet med arbetet är att utreda vilka redskap samhället har för att säkerställa att separerade föräldrar ser till barnets bästa. För att nå detta belyser föreliggande arbete även vissa underliggande frågor så som vad innebörden i begreppet barnets bästa är, vad föräldraskapet innebär i förhållande till barnets bästa och samhällets ansvar för barn. Den stora begränsningen av arbetet är att fokus ligger på reglerna i 6 kap. FB. Barnets bästa är barnrättens viktigaste princip ändå saknas emellertid en klar och tydlig definition av begreppet, vilket bottnar i att vi helt enkelt inte vet vad barnets bästa är. Detta innebär att dess innebörd måste ses som ett värdeöppet rättsfaktum. Bedömningen skall göras utifrån ett barnperspektiv... (More)
Det primära syftet med arbetet är att utreda vilka redskap samhället har för att säkerställa att separerade föräldrar ser till barnets bästa. För att nå detta belyser föreliggande arbete även vissa underliggande frågor så som vad innebörden i begreppet barnets bästa är, vad föräldraskapet innebär i förhållande till barnets bästa och samhällets ansvar för barn. Den stora begränsningen av arbetet är att fokus ligger på reglerna i 6 kap. FB. Barnets bästa är barnrättens viktigaste princip ändå saknas emellertid en klar och tydlig definition av begreppet, vilket bottnar i att vi helt enkelt inte vet vad barnets bästa är. Detta innebär att dess innebörd måste ses som ett värdeöppet rättsfaktum. Bedömningen skall göras utifrån ett barnperspektiv och med grund i det enskilda barnets unika omständigheter. Utgångspunkten är att hitta den bästa lösningen för barnet ifråga, vilket gör att bedömningen av barnets bästa sker friare än vad som gäller för traditionella rättsregler. Ett av de mest grundläggande tingen som kännetecknar en god förälder är förmågan att prioritera barnets behov framför sina egna. Begreppet föräldrafunktion innefattar inte bara de till föräldraskapet knutna rättsverkningarna så som vårdnadsansvar, förmyndarskap och underhållsskyldighet, utan även det bredare ansvar föräldrarna har för att tillgodose barnets behov och intressen. I föräldrafunktionen utgör vårdnadsansvaret den del som framförallt behandlas i detta arbete. Vårdnadsansvaret betraktas som både en rättighet och en skyldighet för föräldrarna. Den rättsliga standarden för både barnets bästa och föräldraskapet åsyftar en miniminivå. Syftet med samhällets inblandning i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge är framförallt att säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Genomgången av regelverket visar att det finns bestämmelser av pedagogisk karaktär som direkt riktar sig till föräldrarna. Andra bestämmelser riktar sig mot samhällets aktörer och många av dem syftar till att hitta den bästa lösningen för barnet. Av dessa utgör domstolens officialprövning det viktigaste redskapet samhället har för att säkerställa att föräldrarna tillgodoser barnets bästa. Denna innebär att domstolen har en skyldighet att tillse att ärendet blir tillbörligt utrett och att barnets bästa därmed kan bli tillgodosett i beslutet. Samhällets reella möjlighet att säkerställa att föräldrarna ser till barnets bästa blir indirekt, detta eftersom reglerna endast riktar sig till rätten. Sammantaget innebär det också att samhället egentligen inte har några direkta regler för att säkerställa att separerade föräldrar ser till barnets bästa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöström, Rickard
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1561983
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561983,
 abstract   = {Det primära syftet med arbetet är att utreda vilka redskap samhället har för att säkerställa att separerade föräldrar ser till barnets bästa. För att nå detta belyser föreliggande arbete även vissa underliggande frågor så som vad innebörden i begreppet barnets bästa är, vad föräldraskapet innebär i förhållande till barnets bästa och samhällets ansvar för barn. Den stora begränsningen av arbetet är att fokus ligger på reglerna i 6 kap. FB. Barnets bästa är barnrättens viktigaste princip ändå saknas emellertid en klar och tydlig definition av begreppet, vilket bottnar i att vi helt enkelt inte vet vad barnets bästa är. Detta innebär att dess innebörd måste ses som ett värdeöppet rättsfaktum. Bedömningen skall göras utifrån ett barnperspektiv och med grund i det enskilda barnets unika omständigheter. Utgångspunkten är att hitta den bästa lösningen för barnet ifråga, vilket gör att bedömningen av barnets bästa sker friare än vad som gäller för traditionella rättsregler. Ett av de mest grundläggande tingen som kännetecknar en god förälder är förmågan att prioritera barnets behov framför sina egna. Begreppet föräldrafunktion innefattar inte bara de till föräldraskapet knutna rättsverkningarna så som vårdnadsansvar, förmyndarskap och underhållsskyldighet, utan även det bredare ansvar föräldrarna har för att tillgodose barnets behov och intressen. I föräldrafunktionen utgör vårdnadsansvaret den del som framförallt behandlas i detta arbete. Vårdnadsansvaret betraktas som både en rättighet och en skyldighet för föräldrarna. Den rättsliga standarden för både barnets bästa och föräldraskapet åsyftar en miniminivå. Syftet med samhällets inblandning i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge är framförallt att säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Genomgången av regelverket visar att det finns bestämmelser av pedagogisk karaktär som direkt riktar sig till föräldrarna. Andra bestämmelser riktar sig mot samhällets aktörer och många av dem syftar till att hitta den bästa lösningen för barnet. Av dessa utgör domstolens officialprövning det viktigaste redskapet samhället har för att säkerställa att föräldrarna tillgodoser barnets bästa. Denna innebär att domstolen har en skyldighet att tillse att ärendet blir tillbörligt utrett och att barnets bästa därmed kan bli tillgodosett i beslutet. Samhällets reella möjlighet att säkerställa att föräldrarna ser till barnets bästa blir indirekt, detta eftersom reglerna endast riktar sig till rätten. Sammantaget innebär det också att samhället egentligen inte har några direkta regler för att säkerställa att separerade föräldrar ser till barnets bästa.},
 author    = {Sjöström, Rickard},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa - om föräldrars och samhällets ansvar. Med fokus på processer enligt 6 kap. FB.},
 year     = {2009},
}