Advanced

Att avgränsa den relevanta marknaden - hur, när och varför?

Sollenborn, Henrik (2004)
Department of Law
Abstract
Jag belyser i denna uppsats problemet med att definiera den relevanta marknaden i ett konkurrensärende. Syftet är att belysa och öka förståelsen för hur marknadsavgränsningen går till, vilka faktorer som är centrala, hur dessa omständigheter kan styrkas genom användandet av ekonomisk analys samt att uppställa en modell för vilka faktorer ett företag bör använda sig av när det argumenterar för en vid respektive snäv marknadsavgränsning. Min slutsats är fyrdelad. För det första har jag konstaterat att definitionen av den relevanta marknaden sker i två steg, där först produktmarknaden och sedan den geografiska marknaden definieras. Avseende respektive marknadsavgränsning bestäms dessa utifrån två grundläggande konkurrensområden, utbytbarhet... (More)
Jag belyser i denna uppsats problemet med att definiera den relevanta marknaden i ett konkurrensärende. Syftet är att belysa och öka förståelsen för hur marknadsavgränsningen går till, vilka faktorer som är centrala, hur dessa omständigheter kan styrkas genom användandet av ekonomisk analys samt att uppställa en modell för vilka faktorer ett företag bör använda sig av när det argumenterar för en vid respektive snäv marknadsavgränsning. Min slutsats är fyrdelad. För det första har jag konstaterat att definitionen av den relevanta marknaden sker i två steg, där först produktmarknaden och sedan den geografiska marknaden definieras. Avseende respektive marknadsavgränsning bestäms dessa utifrån två grundläggande konkurrensområden, utbytbarhet från efterfrågesidan respektive utbudssidan. För det andra har jag beträffande såväl den relevanta produkt- som geografiska marknaden identifierat centrala faktorer hänförliga till både utbytbarheten från efterfråge- som utbudssidan. Jag har även konstaterat att en samlad bedömning av de föreliggande omständigheterna alltid kommer att vara en absolut nödvändighet för en korrekt avgränsning av den relevanta marknaden. Detta eftersom det varken beträffande faktorer hänförliga till efterfråge- respektive utbudssidan finns någon omständighet som är så avgörande att denna ensamt kan läggas till grund för en marknadsdefinition. För det tredje har jag visat på hur ekonomisk analys kan styrka parternas argument. Jag har konstaterat att analys av en produkts priselasticitet kan ge generellt stöd åt faktorer hänförliga till efterfrågesidan medan såväl analys av produktens priskorrelation som chockanalys, Granger kausalitet och förhållandet mellan export och import är mer specifika modeller som styrker enskilda faktorer hänförlig till det särskilda fallet. För det fjärde har jag konstaterat att uppsatsen ger stöd för att det är möjligt att uppställa en generell modell för hur ett företag bör argumentera för att uppnå en vid respektive snäv marknadsdefinition. Jag har utformat en modell som visar vilka argument ett företag bör framhäva respektive tona ner i sin argumentation. Nyckelord&semic marknadsavgränsning, relevant produktmarknad, relevant geografisk marknad, utbytbarhet från efterfrågesidan, utbytbarhet från utbudssidan, ekonomisk analys (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sollenborn, Henrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, EG-rätt
language
Swedish
id
1562049
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562049,
 abstract   = {Jag belyser i denna uppsats problemet med att definiera den relevanta marknaden i ett konkurrensärende. Syftet är att belysa och öka förståelsen för hur marknadsavgränsningen går till, vilka faktorer som är centrala, hur dessa omständigheter kan styrkas genom användandet av ekonomisk analys samt att uppställa en modell för vilka faktorer ett företag bör använda sig av när det argumenterar för en vid respektive snäv marknadsavgränsning. Min slutsats är fyrdelad. För det första har jag konstaterat att definitionen av den relevanta marknaden sker i två steg, där först produktmarknaden och sedan den geografiska marknaden definieras. Avseende respektive marknadsavgränsning bestäms dessa utifrån två grundläggande konkurrensområden, utbytbarhet från efterfrågesidan respektive utbudssidan. För det andra har jag beträffande såväl den relevanta produkt- som geografiska marknaden identifierat centrala faktorer hänförliga till både utbytbarheten från efterfråge- som utbudssidan. Jag har även konstaterat att en samlad bedömning av de föreliggande omständigheterna alltid kommer att vara en absolut nödvändighet för en korrekt avgränsning av den relevanta marknaden. Detta eftersom det varken beträffande faktorer hänförliga till efterfråge- respektive utbudssidan finns någon omständighet som är så avgörande att denna ensamt kan läggas till grund för en marknadsdefinition. För det tredje har jag visat på hur ekonomisk analys kan styrka parternas argument. Jag har konstaterat att analys av en produkts priselasticitet kan ge generellt stöd åt faktorer hänförliga till efterfrågesidan medan såväl analys av produktens priskorrelation som chockanalys, Granger kausalitet och förhållandet mellan export och import är mer specifika modeller som styrker enskilda faktorer hänförlig till det särskilda fallet. För det fjärde har jag konstaterat att uppsatsen ger stöd för att det är möjligt att uppställa en generell modell för hur ett företag bör argumentera för att uppnå en vid respektive snäv marknadsdefinition. Jag har utformat en modell som visar vilka argument ett företag bör framhäva respektive tona ner i sin argumentation. Nyckelord&semic marknadsavgränsning, relevant produktmarknad, relevant geografisk marknad, utbytbarhet från efterfrågesidan, utbytbarhet från utbudssidan, ekonomisk analys},
 author    = {Sollenborn, Henrik},
 keyword   = {Konkurrensrätt,EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att avgränsa den relevanta marknaden - hur, när och varför?},
 year     = {2004},
}