Advanced

Informationskrav i noterade företag -en studie av de nya flaggningsreglerna

Stavne, Kristina (2008)
Department of Law
Abstract
Den 1 juli 2007 infördes i svensk lag nya regler om informationskrav i noterade företag på värdepappersmarknaden. Ändringarna genomfördes med anledning av EU-direktivet 2004/109/EG om harmoniseringen av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, det så kallade Öppenhetsdirektivet. Direktivet syftar till att harmonisera reglerna för värdepappersmarknaden inom EU och verkar för en marknad med god avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet. För Sverige, som för andra EU-medlemsländer, har lagstiftningsarbetet i och med genomförandet av Öppenhetsdirektivet inneburit en stor börda av lagstiftningsärenden och medfört betydande förändringar för aktörerna på... (More)
Den 1 juli 2007 infördes i svensk lag nya regler om informationskrav i noterade företag på värdepappersmarknaden. Ändringarna genomfördes med anledning av EU-direktivet 2004/109/EG om harmoniseringen av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, det så kallade Öppenhetsdirektivet. Direktivet syftar till att harmonisera reglerna för värdepappersmarknaden inom EU och verkar för en marknad med god avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet. För Sverige, som för andra EU-medlemsländer, har lagstiftningsarbetet i och med genomförandet av Öppenhetsdirektivet inneburit en stor börda av lagstiftningsärenden och medfört betydande förändringar för aktörerna på värdepappersmarknaden. Den svenska aktiemarknaden har länge präglats av självreglering. Flertalet situationer som tidigare behandlats i rekommendationer utgivna av Näringslivets Börskommitté har dock på senare år införts i lag. Med anledning av proposition 2006/07:65, Informationskrav i noterade företag, genomfördes den 1 juli år 2007 lagreglering för flaggningsregler och självregleringen genom NBK:s flaggningsrekommendationer upphävdes. Denna uppsats är ett försök att sammanställa vad som gäller för informationsgivning för noterade företag på värdepappersmarknaden i Sverige idag. Min förhoppning är att uppsatsen skall kunna verka som en mindre handbok för noterade företag avseende de krav som åligger dem angående offentliggörande av finansiell information. Jag har i uppsatsen avgränsat mig till att främst behandla informationskrav för köp och försäljning av aktier, med andra ord flaggningsregler. Vidare diskuterar jag i uppsatsen medias roll som informationsspridare på värdepappersmarknaden. Jag återger i mitt arbete även en del praxis avseende flaggning i form av uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Det är svårt att säga hur informationskraven på aktiemarknaden kommer att te sig i framtiden. Med all sannolikhet kommer en ständig utveckling fortlöpande att ske för att anpassa bestämmelserna till skiftningarna på marknaden. Arbetet med att ta fram nya regler för värdepappersmarknaden samt att ha en kritisk hållning till det regelverk som tillämpas är därför ständigt aktuellt. Efter närmare granskning och en djupare analys av de nya informationskrav som åligger noterade företag är jag av åsikten att det svenska regelverket för aktioner på värdepappersmarknaden idag motsvarar en god avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stavne, Kristina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Associationsrätt
language
Swedish
id
1562086
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562086,
 abstract   = {Den 1 juli 2007 infördes i svensk lag nya regler om informationskrav i noterade företag på värdepappersmarknaden. Ändringarna genomfördes med anledning av EU-direktivet 2004/109/EG om harmoniseringen av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, det så kallade Öppenhetsdirektivet. Direktivet syftar till att harmonisera reglerna för värdepappersmarknaden inom EU och verkar för en marknad med god avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet. För Sverige, som för andra EU-medlemsländer, har lagstiftningsarbetet i och med genomförandet av Öppenhetsdirektivet inneburit en stor börda av lagstiftningsärenden och medfört betydande förändringar för aktörerna på värdepappersmarknaden. Den svenska aktiemarknaden har länge präglats av självreglering. Flertalet situationer som tidigare behandlats i rekommendationer utgivna av Näringslivets Börskommitté har dock på senare år införts i lag. Med anledning av proposition 2006/07:65, Informationskrav i noterade företag, genomfördes den 1 juli år 2007 lagreglering för flaggningsregler och självregleringen genom NBK:s flaggningsrekommendationer upphävdes. Denna uppsats är ett försök att sammanställa vad som gäller för informationsgivning för noterade företag på värdepappersmarknaden i Sverige idag. Min förhoppning är att uppsatsen skall kunna verka som en mindre handbok för noterade företag avseende de krav som åligger dem angående offentliggörande av finansiell information. Jag har i uppsatsen avgränsat mig till att främst behandla informationskrav för köp och försäljning av aktier, med andra ord flaggningsregler. Vidare diskuterar jag i uppsatsen medias roll som informationsspridare på värdepappersmarknaden. Jag återger i mitt arbete även en del praxis avseende flaggning i form av uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Det är svårt att säga hur informationskraven på aktiemarknaden kommer att te sig i framtiden. Med all sannolikhet kommer en ständig utveckling fortlöpande att ske för att anpassa bestämmelserna till skiftningarna på marknaden. Arbetet med att ta fram nya regler för värdepappersmarknaden samt att ha en kritisk hållning till det regelverk som tillämpas är därför ständigt aktuellt. Efter närmare granskning och en djupare analys av de nya informationskrav som åligger noterade företag är jag av åsikten att det svenska regelverket för aktioner på värdepappersmarknaden idag motsvarar en god avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet.},
 author    = {Stavne, Kristina},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationskrav i noterade företag -en studie av de nya flaggningsreglerna},
 year     = {2008},
}