Advanced

Skatterättsliga konsekvenser av paketering av fastigheter vid försäljning

Steenbrink, Martin (2009)
Department of Law
Abstract
Skatteverket har i samband med taxeringen 2005-2007 observerat olika typer av förfaranden där avdragsbeloppen för förluster på handelsbolagsandelar beräknas uppgå till 54 miljarder kronor. Det använda förfarandet, den s.k. handelsbolagslösningen, har sin grund i utnyttjande av möjligheter till underprisöverlåtelse för skatteundandragande framförallt i samband med fastighetsöverlåtelser. Regeringen överlämnade med anledning av detta den 17 april 2008 en s.k. stoppskrivelse till riksdagen där de aviserade ändringar i reglerna för underprisöverlåtelse till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. I denna uppsats behandlas det förfarande som regeringens stoppskrivelse har som... (More)
Skatteverket har i samband med taxeringen 2005-2007 observerat olika typer av förfaranden där avdragsbeloppen för förluster på handelsbolagsandelar beräknas uppgå till 54 miljarder kronor. Det använda förfarandet, den s.k. handelsbolagslösningen, har sin grund i utnyttjande av möjligheter till underprisöverlåtelse för skatteundandragande framförallt i samband med fastighetsöverlåtelser. Regeringen överlämnade med anledning av detta den 17 april 2008 en s.k. stoppskrivelse till riksdagen där de aviserade ändringar i reglerna för underprisöverlåtelse till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. I denna uppsats behandlas det förfarande som regeringens stoppskrivelse har som avsikt att förhindra. Inledningsvis redogörs för några exempelfall av de uppmärksammade förfarandena samt för de materiella skatteregler förfarandet aktualiserar. Av framställningen framgår att handelsbolagslösningen är förenlig med tidigare gällande lagstiftning och praxis. Vidare belyses förfarandet utifrån s.k. genomsyn och reglerna om skatteflykt. Även utifrån dessa grunder bedöms förfarandet såsom varande inom lagens ramar. De numera införda ändringarna De aviserade ändringarna i inkomstskattelagen trädde i kraft den 1 januari 2009, stoppskrivelsen innebar dock ett definitivt hinder från den 18 april 2008. avseende underprisöverlåtelser till och från handelsbolag har på ett effektivt sätt hindrat de, av regeringen icke avsedda, skattefördelar som kunnat uppnås genom handelsbolagslösningen. I uppsatsen behandlas de nya, förändrade reglerna avseende underprisöverlåtelser samt övergångsreglerna. Övergångsreglerna bedöms medföra en långtgående indirekt retroaktivitet men bedöms vara förenliga med legalitetsprincipen. Bestämmelserna är mycket effektiva för att förhindra handelsbolagslösningen. De medför dock långtgående konsekvenser för näringsverksamhet som bedrivs i handelsbolagsform. Främst som hinder för för mindre verksamheters möjligheter att utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Steenbrink, Martin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562089
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562089,
 abstract   = {Skatteverket har i samband med taxeringen 2005-2007 observerat olika typer av förfaranden där avdragsbeloppen för förluster på handelsbolagsandelar beräknas uppgå till 54 miljarder kronor. Det använda förfarandet, den s.k. handelsbolagslösningen, har sin grund i utnyttjande av möjligheter till underprisöverlåtelse för skatteundandragande framförallt i samband med fastighetsöverlåtelser. Regeringen överlämnade med anledning av detta den 17 april 2008 en s.k. stoppskrivelse till riksdagen där de aviserade ändringar i reglerna för underprisöverlåtelse till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. I denna uppsats behandlas det förfarande som regeringens stoppskrivelse har som avsikt att förhindra. Inledningsvis redogörs för några exempelfall av de uppmärksammade förfarandena samt för de materiella skatteregler förfarandet aktualiserar. Av framställningen framgår att handelsbolagslösningen är förenlig med tidigare gällande lagstiftning och praxis. Vidare belyses förfarandet utifrån s.k. genomsyn och reglerna om skatteflykt. Även utifrån dessa grunder bedöms förfarandet såsom varande inom lagens ramar. De numera införda ändringarna De aviserade ändringarna i inkomstskattelagen trädde i kraft den 1 januari 2009, stoppskrivelsen innebar dock ett definitivt hinder från den 18 april 2008. avseende underprisöverlåtelser till och från handelsbolag har på ett effektivt sätt hindrat de, av regeringen icke avsedda, skattefördelar som kunnat uppnås genom handelsbolagslösningen. I uppsatsen behandlas de nya, förändrade reglerna avseende underprisöverlåtelser samt övergångsreglerna. Övergångsreglerna bedöms medföra en långtgående indirekt retroaktivitet men bedöms vara förenliga med legalitetsprincipen. Bestämmelserna är mycket effektiva för att förhindra handelsbolagslösningen. De medför dock långtgående konsekvenser för näringsverksamhet som bedrivs i handelsbolagsform. Främst som hinder för för mindre verksamheters möjligheter att utvecklas.},
 author    = {Steenbrink, Martin},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatterättsliga konsekvenser av paketering av fastigheter vid försäljning},
 year     = {2009},
}