Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pensioner och arbetstagare som förflyttar sig över Öresund - konsekvenser för individ och statsfinanser

Stighäll, Andreas (2003)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats belyser de skillnader som idag finns gällande finansieringen av de svenska och danska pensionssystemen, vilka problem som uppkommer p.g.a. dessa skillnader, samt i vilka situationer de uppstår. Tyngdpunkten ligger på bosättningens betydelse vid arbete i Sverige, och förutom eventuella finansieringsproblem för systemen behandlas också ekonomiska konsekvenser för individen. En litteraturstudie ligger till grund för uppsatsen, men ett fåtal telefonintervjuer har utförts där informationskällorna inte varit tillräckliga eller där informationen behövt säkerställas. Slutsatserna lyder i korthet som följer: Eftersom det danska pensionssystemet till stor del finansieras med skatteintäkter, är det av yppersta vikt att dessa också... (More)
Denna uppsats belyser de skillnader som idag finns gällande finansieringen av de svenska och danska pensionssystemen, vilka problem som uppkommer p.g.a. dessa skillnader, samt i vilka situationer de uppstår. Tyngdpunkten ligger på bosättningens betydelse vid arbete i Sverige, och förutom eventuella finansieringsproblem för systemen behandlas också ekonomiska konsekvenser för individen. En litteraturstudie ligger till grund för uppsatsen, men ett fåtal telefonintervjuer har utförts där informationskällorna inte varit tillräckliga eller där informationen behövt säkerställas. Slutsatserna lyder i korthet som följer: Eftersom det danska pensionssystemet till stor del finansieras med skatteintäkter, är det av yppersta vikt att dessa också betalas in till landet av de individer som tillhör dess pensionssystem. För Sveriges del måste arbetsgivaravgifter betalas in för de som senare ska erhålla pensionsutbetalningar om systemet ska fungera. Detta är emellertid inte alltid fallet, och i de fall som analyserats i denna uppsats (arbetstagare i Sverige bosatta i antingen Danmark eller Sverige) drabbas det danska systemet otvivelaktigt hårdast. Vid arbete i flera medlemsstater, vid utsändning av arbetstagare och vid arbete i Sverige för ett danskt företag av en individ som är bosatt i Danmark, uppstår finansiella problem för systemen. Arbetstagare kan gynnas genom en lägre skattesats med bibehållna förmåner eller genom att tillhöra det danska systemet samtidigt som skatt betalas i Sverige. Detta då arbetsgivaravgifter betalas i Danmark vilket rimligtvis borde leda till en högre lön, samtidigt som skattesatsen generellt är något lägre i Sverige än i Danmark. Nackdelen är då att personen tillhör det danska systemet med sämre villkor. Dock utgör tjänstemannapensioner och olika avtalsbaserade pensioner betydande belopp i Danmark, och tillsammans med ATP och Folkepensionen blir den totala ersättningsnivån för de flesta inte särskilt mycket mindre i Danmark än i Sverige. Vidare utgör systemet med efterlön en möjlighet för individen att mottaga ersättning redan vid 60 års ålder, vilket av många uppfattas som fördelaktigt. Individens situation påverkas vid arbete i båda medlemsstaterna (kan vara både fördelaktigt och ofördelaktigt), och vid bosättning i Danmark samtidigt som arbete sker i Sverige (särskilt fördelaktigt i de fall särskild skatt för utomlands bosatta är tillämplig). Slutligen uppkommer även en situation som avviker från normalfallet då arbetstagaren är att anse som utsänd. Ekonomiskt är detta att anse som positivt för individen, förutsatt att denne kompenseras för tillhörigheten till det danska systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stighäll, Andreas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, Socialrätt
language
Swedish
id
1562140
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562140,
 abstract   = {Denna uppsats belyser de skillnader som idag finns gällande finansieringen av de svenska och danska pensionssystemen, vilka problem som uppkommer p.g.a. dessa skillnader, samt i vilka situationer de uppstår. Tyngdpunkten ligger på bosättningens betydelse vid arbete i Sverige, och förutom eventuella finansieringsproblem för systemen behandlas också ekonomiska konsekvenser för individen. En litteraturstudie ligger till grund för uppsatsen, men ett fåtal telefonintervjuer har utförts där informationskällorna inte varit tillräckliga eller där informationen behövt säkerställas. Slutsatserna lyder i korthet som följer: Eftersom det danska pensionssystemet till stor del finansieras med skatteintäkter, är det av yppersta vikt att dessa också betalas in till landet av de individer som tillhör dess pensionssystem. För Sveriges del måste arbetsgivaravgifter betalas in för de som senare ska erhålla pensionsutbetalningar om systemet ska fungera. Detta är emellertid inte alltid fallet, och i de fall som analyserats i denna uppsats (arbetstagare i Sverige bosatta i antingen Danmark eller Sverige) drabbas det danska systemet otvivelaktigt hårdast. Vid arbete i flera medlemsstater, vid utsändning av arbetstagare och vid arbete i Sverige för ett danskt företag av en individ som är bosatt i Danmark, uppstår finansiella problem för systemen. Arbetstagare kan gynnas genom en lägre skattesats med bibehållna förmåner eller genom att tillhöra det danska systemet samtidigt som skatt betalas i Sverige. Detta då arbetsgivaravgifter betalas i Danmark vilket rimligtvis borde leda till en högre lön, samtidigt som skattesatsen generellt är något lägre i Sverige än i Danmark. Nackdelen är då att personen tillhör det danska systemet med sämre villkor. Dock utgör tjänstemannapensioner och olika avtalsbaserade pensioner betydande belopp i Danmark, och tillsammans med ATP och Folkepensionen blir den totala ersättningsnivån för de flesta inte särskilt mycket mindre i Danmark än i Sverige. Vidare utgör systemet med efterlön en möjlighet för individen att mottaga ersättning redan vid 60 års ålder, vilket av många uppfattas som fördelaktigt. Individens situation påverkas vid arbete i båda medlemsstaterna (kan vara både fördelaktigt och ofördelaktigt), och vid bosättning i Danmark samtidigt som arbete sker i Sverige (särskilt fördelaktigt i de fall särskild skatt för utomlands bosatta är tillämplig). Slutligen uppkommer även en situation som avviker från normalfallet då arbetstagaren är att anse som utsänd. Ekonomiskt är detta att anse som positivt för individen, förutsatt att denne kompenseras för tillhörigheten till det danska systemet.},
 author    = {Stighäll, Andreas},
 keyword   = {Skatterätt,Socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pensioner och arbetstagare som förflyttar sig över Öresund - konsekvenser för individ och statsfinanser},
 year     = {2003},
}