Advanced

Våga vittna? Om stöd för vittnen och medel att förhindra otillåten påverkan

Stråth, Emelie (2009)
Department of Law
Abstract
Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för otillåten påverkan och vad det finns för rättsliga möjligheter att stödja och hjälpa vittnen som utsatts eller riskerar att utsättas för otillåten påverkan. Den svenska vittnesplikten är omfattande med endast ett fåtal undantag och inskränkningar. Det är därför viktigt att det finns lämpliga och tillräckliga åtgärder för att skydda vittnen som utsatts för, eller riskerar att utsättas för, hot eller våld om de fullgör sin vittnesplikt. Med otillåten påverkan avses trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption med syftet att påverka en annan persons agerande till sin egen fördel. Resultatet kan vara att brott inte anmäls, brottsoffer ändrar sina utsagor eller att vittnen inte träder... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för otillåten påverkan och vad det finns för rättsliga möjligheter att stödja och hjälpa vittnen som utsatts eller riskerar att utsättas för otillåten påverkan. Den svenska vittnesplikten är omfattande med endast ett fåtal undantag och inskränkningar. Det är därför viktigt att det finns lämpliga och tillräckliga åtgärder för att skydda vittnen som utsatts för, eller riskerar att utsättas för, hot eller våld om de fullgör sin vittnesplikt. Med otillåten påverkan avses trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption med syftet att påverka en annan persons agerande till sin egen fördel. Resultatet kan vara att brott inte anmäls, brottsoffer ändrar sina utsagor eller att vittnen inte träder fram. Begreppet otillåten påverkan innefattar även icke brottsliga gärningar. Det är svårt att veta hur vanligt otillåten påverkan är, då det ligger i sakens natur att om gärningspersonen haft framgång med sitt agerande kommer det inte till myndigheternas kännedom. Självcensur bedöms av många som ett större problem än otillåten påverkan. Självcensur kan bero på rädsla och okunskap för rättsväsendet eller lojalitet med gärningspersonen. Vid landets tingsrätter och hovrätter arbetar vittnesstöd ideellt. De har en stor betydelse för vittnen som blir kallade till rätten. Många vittnen som träffar vittnesstöden före en rättegång uppskattar det och känner att det hjälpte dem att fullgöra sin vittnesplikt. Även domare, åklagare och försvarare uppskattar vittnesstödens arbete och menar att deras insats är betydelsefull. För de vittnen som blir utsatta för otillåten påverkan eller riskerar att bli det, finns det flera olika möjligheter till hjälp. För att skydda utsatta personer kan deras personuppgifter skyddas i folkbokföringen på olika vis och även sekretessregler kan användas för att skydda en bevispersons identitet för gärningspersonen innan rättegång. Det mest omfattande skyddet ger personsäkerhetsprogrammet. Det används endast som en sista utväg och det bör finnas en påtaglig risk för ett allvarligt brottsligt angrepp. Ett ytterligare medel att skydda hotade vittnen är att använda sig av anonyma vittnen. Det är inte tillåtet i Sverige idag men enligt Europarådet kan det vara en möjlighet vid undantagsfall och särskilda krav måste vara uppfyllda. Det kan konstateras att vittnesstöden gör en mycket stor insats för det svenska rättsväsendet och hjälper många vittnen att känna sig säkrare när de ska vittna. I Sverige finns många metoder att skydda vittnen som utsätts för hot men en del kan förbättras. I det avslutande kapitlet diskuteras bland annat för- och nackdelar med att tillåta anonyma vittnen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stråth, Emelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1562176
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2017-09-11 14:03:29
@misc{1562176,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för otillåten påverkan och vad det finns för rättsliga möjligheter att stödja och hjälpa vittnen som utsatts eller riskerar att utsättas för otillåten påverkan. Den svenska vittnesplikten är omfattande med endast ett fåtal undantag och inskränkningar. Det är därför viktigt att det finns lämpliga och tillräckliga åtgärder för att skydda vittnen som utsatts för, eller riskerar att utsättas för, hot eller våld om de fullgör sin vittnesplikt. Med otillåten påverkan avses trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption med syftet att påverka en annan persons agerande till sin egen fördel. Resultatet kan vara att brott inte anmäls, brottsoffer ändrar sina utsagor eller att vittnen inte träder fram. Begreppet otillåten påverkan innefattar även icke brottsliga gärningar. Det är svårt att veta hur vanligt otillåten påverkan är, då det ligger i sakens natur att om gärningspersonen haft framgång med sitt agerande kommer det inte till myndigheternas kännedom. Självcensur bedöms av många som ett större problem än otillåten påverkan. Självcensur kan bero på rädsla och okunskap för rättsväsendet eller lojalitet med gärningspersonen. Vid landets tingsrätter och hovrätter arbetar vittnesstöd ideellt. De har en stor betydelse för vittnen som blir kallade till rätten. Många vittnen som träffar vittnesstöden före en rättegång uppskattar det och känner att det hjälpte dem att fullgöra sin vittnesplikt. Även domare, åklagare och försvarare uppskattar vittnesstödens arbete och menar att deras insats är betydelsefull. För de vittnen som blir utsatta för otillåten påverkan eller riskerar att bli det, finns det flera olika möjligheter till hjälp. För att skydda utsatta personer kan deras personuppgifter skyddas i folkbokföringen på olika vis och även sekretessregler kan användas för att skydda en bevispersons identitet för gärningspersonen innan rättegång. Det mest omfattande skyddet ger personsäkerhetsprogrammet. Det används endast som en sista utväg och det bör finnas en påtaglig risk för ett allvarligt brottsligt angrepp. Ett ytterligare medel att skydda hotade vittnen är att använda sig av anonyma vittnen. Det är inte tillåtet i Sverige idag men enligt Europarådet kan det vara en möjlighet vid undantagsfall och särskilda krav måste vara uppfyllda. Det kan konstateras att vittnesstöden gör en mycket stor insats för det svenska rättsväsendet och hjälper många vittnen att känna sig säkrare när de ska vittna. I Sverige finns många metoder att skydda vittnen som utsätts för hot men en del kan förbättras. I det avslutande kapitlet diskuteras bland annat för- och nackdelar med att tillåta anonyma vittnen.},
 author    = {Stråth, Emelie},
 keyword   = {Processrätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våga vittna? Om stöd för vittnen och medel att förhindra otillåten påverkan},
 year     = {2009},
}