Advanced

En analys av gåvorätten

Strömvall, Sara (2009)
Department of Law
Abstract
Det kan vara vanskligt att finna ett enhetligt begrepp på företeelsen gåva. Men jag har i min uppsats försökt belysa de viktigaste förutsättningarna för att gåva skall vara för handen och samtidigt analyserat vilka lagar och avtalsprinciper som kan ge vägledning i vad som gäller om tvist uppkommer vid gåva. Gåvor är ofta ett välkommet tillskott. Vad som brukar förbises är vad som ska gälla när oenighet uppkommer över gåvan och vilket ansvar de inblandade parterna har. Vad händer om givaren avsiktligen vilseleder gåvotagaren om gåvans beskaffenhet eller om gåvotagaren skulle uppträda illojalt mot givaren efter gåvans fullbordande? Vilka rättsmedel kan parterna tillgripa för att tillse sin rätt? Jag har i uppsatsen försökt utröna vad som... (More)
Det kan vara vanskligt att finna ett enhetligt begrepp på företeelsen gåva. Men jag har i min uppsats försökt belysa de viktigaste förutsättningarna för att gåva skall vara för handen och samtidigt analyserat vilka lagar och avtalsprinciper som kan ge vägledning i vad som gäller om tvist uppkommer vid gåva. Gåvor är ofta ett välkommet tillskott. Vad som brukar förbises är vad som ska gälla när oenighet uppkommer över gåvan och vilket ansvar de inblandade parterna har. Vad händer om givaren avsiktligen vilseleder gåvotagaren om gåvans beskaffenhet eller om gåvotagaren skulle uppträda illojalt mot givaren efter gåvans fullbordande? Vilka rättsmedel kan parterna tillgripa för att tillse sin rätt? Jag har i uppsatsen försökt utröna vad som gäller på området och vad jag anser skall gälla då det inte finns några klara rättsregler att tillgå. Gåvolagen måste tolkas utifrån grundvalen att en gåvogivare är extra skyddsvärd och att överlåtelsen inte medför lika tyngande förpliktelser vid benefika transaktioner som vid andra avtal. Givaren bör kunna åberopa större rätt än avtalsparter vid onerösa avtal. Men jag har funnit det intressant att, trots gåvogivarens skyddsvärda position, ifrågasätta om inte även givaren måste förhålla sig till vissa regler som i viss mån härrör från relationen mellan säljare och köpare och på så sätt utröna vilka rättigheter en gåvotagare har även om inget eller endast ett mindre vederlag erlagts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömvall, Sara
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1562194
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562194,
 abstract   = {Det kan vara vanskligt att finna ett enhetligt begrepp på företeelsen gåva. Men jag har i min uppsats försökt belysa de viktigaste förutsättningarna för att gåva skall vara för handen och samtidigt analyserat vilka lagar och avtalsprinciper som kan ge vägledning i vad som gäller om tvist uppkommer vid gåva. Gåvor är ofta ett välkommet tillskott. Vad som brukar förbises är vad som ska gälla när oenighet uppkommer över gåvan och vilket ansvar de inblandade parterna har. Vad händer om givaren avsiktligen vilseleder gåvotagaren om gåvans beskaffenhet eller om gåvotagaren skulle uppträda illojalt mot givaren efter gåvans fullbordande? Vilka rättsmedel kan parterna tillgripa för att tillse sin rätt? Jag har i uppsatsen försökt utröna vad som gäller på området och vad jag anser skall gälla då det inte finns några klara rättsregler att tillgå. Gåvolagen måste tolkas utifrån grundvalen att en gåvogivare är extra skyddsvärd och att överlåtelsen inte medför lika tyngande förpliktelser vid benefika transaktioner som vid andra avtal. Givaren bör kunna åberopa större rätt än avtalsparter vid onerösa avtal. Men jag har funnit det intressant att, trots gåvogivarens skyddsvärda position, ifrågasätta om inte även givaren måste förhålla sig till vissa regler som i viss mån härrör från relationen mellan säljare och köpare och på så sätt utröna vilka rättigheter en gåvotagare har även om inget eller endast ett mindre vederlag erlagts.},
 author    = {Strömvall, Sara},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En analys av gåvorätten},
 year     = {2009},
}