Advanced

Synen på makar inom obeståndsrätten

Ståhl, Elisabeth (2009)
Department of Law
Abstract
Inkonsekvenser i rättsordningen är problematiskt såväl ur ett rättsteoretiskt perspektiv som på grund av de praktiska följder inkonsekvenserna kan ge upphov till. Obeståndsrätten är mycket starkt präglad av att den främst reg-lerar relationen mellan gäldenär och borgenär, vilket skulle kunna påverka synen på gäldenärens make. Detta väcker frågan om det finns anledning att ifrågasätta synen på makar inom obeståndsrätten utifrån hur den förhåller sig till synen på makar inom rättsordningen i stort. Undersökningen har utvisat att makar inom obeståndsrätten konsekvent betraktas som en ekonomisk enhet, vilket skiljer sig från synen på makar inom familjerätten och skatterätten, men sammanfaller med synen på makar inom processrätten. Skillnaderna... (More)
Inkonsekvenser i rättsordningen är problematiskt såväl ur ett rättsteoretiskt perspektiv som på grund av de praktiska följder inkonsekvenserna kan ge upphov till. Obeståndsrätten är mycket starkt präglad av att den främst reg-lerar relationen mellan gäldenär och borgenär, vilket skulle kunna påverka synen på gäldenärens make. Detta väcker frågan om det finns anledning att ifrågasätta synen på makar inom obeståndsrätten utifrån hur den förhåller sig till synen på makar inom rättsordningen i stort. Undersökningen har utvisat att makar inom obeståndsrätten konsekvent betraktas som en ekonomisk enhet, vilket skiljer sig från synen på makar inom familjerätten och skatterätten, men sammanfaller med synen på makar inom processrätten. Skillnaderna mellan obeståndsrätten och familjerätten kan huvudsakligen förklaras med att obeståndsrätten betraktar makar i relation till tredje man medan familjerätten ser dem i relation till varandra. Denna förklaring är dock otillräcklig för att förklara skillnaden mellan det begränsade solidariska ansvar makar i praktiken tillerkänns inom obeståndsrätten och makars skilda skuldansvar inom familjerätten. Det familjerättsliga stadgandet om skilt skuldansvar för makar måste rimligen avse att makar har skilt skuldansvar även gentemot tredje man eftersom stadgandet annars skulle vara illusoriskt. Diskrepansen mellan obeståndsrätten och skatterätten torde bero på att risken för illojala rättshandlingar är större inom det förra rättsområdet än inom det senare. Förklaringarna till skillnaderna mellan obeståndsrätten å ena sidan och familjerätten och skatterätten å andra sidan är godtagbara i hög utsträckning. Likväl är skillnaderna problematiska med tanke på de konsekvenser de leder till. De flesta makar torde vara juridiskt oskolade, vilket medför att de får svårt att bilda sig en uppfattning om vilka regler de har att förhålla sig till. Diskrepanserna i rättsordningen tyder på att det finns anledning att ifrågasätta synen på makar inom obeståndsrätten. Det skulle dock kunna vara så att det är synen på makar inom andra rättsområden som bör förändras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhl, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt; oklassificerad
language
Swedish
id
1562206
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562206,
 abstract   = {Inkonsekvenser i rättsordningen är problematiskt såväl ur ett rättsteoretiskt perspektiv som på grund av de praktiska följder inkonsekvenserna kan ge upphov till. Obeståndsrätten är mycket starkt präglad av att den främst reg-lerar relationen mellan gäldenär och borgenär, vilket skulle kunna påverka synen på gäldenärens make. Detta väcker frågan om det finns anledning att ifrågasätta synen på makar inom obeståndsrätten utifrån hur den förhåller sig till synen på makar inom rättsordningen i stort. Undersökningen har utvisat att makar inom obeståndsrätten konsekvent betraktas som en ekonomisk enhet, vilket skiljer sig från synen på makar inom familjerätten och skatterätten, men sammanfaller med synen på makar inom processrätten. Skillnaderna mellan obeståndsrätten och familjerätten kan huvudsakligen förklaras med att obeståndsrätten betraktar makar i relation till tredje man medan familjerätten ser dem i relation till varandra. Denna förklaring är dock otillräcklig för att förklara skillnaden mellan det begränsade solidariska ansvar makar i praktiken tillerkänns inom obeståndsrätten och makars skilda skuldansvar inom familjerätten. Det familjerättsliga stadgandet om skilt skuldansvar för makar måste rimligen avse att makar har skilt skuldansvar även gentemot tredje man eftersom stadgandet annars skulle vara illusoriskt. Diskrepansen mellan obeståndsrätten och skatterätten torde bero på att risken för illojala rättshandlingar är större inom det förra rättsområdet än inom det senare. Förklaringarna till skillnaderna mellan obeståndsrätten å ena sidan och familjerätten och skatterätten å andra sidan är godtagbara i hög utsträckning. Likväl är skillnaderna problematiska med tanke på de konsekvenser de leder till. De flesta makar torde vara juridiskt oskolade, vilket medför att de får svårt att bilda sig en uppfattning om vilka regler de har att förhålla sig till. Diskrepanserna i rättsordningen tyder på att det finns anledning att ifrågasätta synen på makar inom obeståndsrätten. Det skulle dock kunna vara så att det är synen på makar inom andra rättsområden som bör förändras.},
 author    = {Ståhl, Elisabeth},
 keyword   = {Civilrätt; oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Synen på makar inom obeståndsrätten},
 year     = {2009},
}