Advanced

Hur man skapar två vinnare ur en konflikt - två alternativa tvistlösningsmetoder

Svartek, Daniel (2004)
Department of Law
Abstract
Allt som avviker från en normal domstolsförhandling, även om det är domstolsanknutet kan egentligen kallas för ADR. ADR utgör ett samlingsbegrepp för den flora av alternativa tvistlösningsmetoder som utvecklats i USA för att komma till rätta med ett växande internationellt problem - de långa handläggningstiderna och de höga processkostnaderna vid domstol. Drivkraften bakom den amerikanska utvecklingen har varit att skapa en effektiv process. Medan domstolen har en rättsskipande funktion - man fördelar det juridiska ansvaret för begångna fel - har ADR en konfliktlösande funktion. Användandet av ADR är inte okontroversiellt. Förespråkarna för alternativ tvistlösning anser att processen ger en snabb och billig tvistlösning av god kvalitet och... (More)
Allt som avviker från en normal domstolsförhandling, även om det är domstolsanknutet kan egentligen kallas för ADR. ADR utgör ett samlingsbegrepp för den flora av alternativa tvistlösningsmetoder som utvecklats i USA för att komma till rätta med ett växande internationellt problem - de långa handläggningstiderna och de höga processkostnaderna vid domstol. Drivkraften bakom den amerikanska utvecklingen har varit att skapa en effektiv process. Medan domstolen har en rättsskipande funktion - man fördelar det juridiska ansvaret för begångna fel - har ADR en konfliktlösande funktion. Användandet av ADR är inte okontroversiellt. Förespråkarna för alternativ tvistlösning anser att processen ger en snabb och billig tvistlösning av god kvalitet och ser få eller inga risker med förfarandet. Motståndarna menar istället att ADR missgynnar de svaga i samhället, att processen inte är konstitutionellt acceptabel och medför att normbildningen passiviseras genom att samhället avhänder sig viss makt över rättsskipningen och inte genomför nödvändiga reformer. Behovet har dock visat sig stort för alternativ till den konventionella domstolsprocessen. Konfliktlösningsteorier och metoder visar på olika sätt en konflikt kan lösas på. Syftet är att finna mindre konfliktorienterade vägar som ger parterna större kontroll över processen och dess utgång. Dessa skulle kunna prövas ytterligare i Sverige. Den förhållandevis primitiva och oflexibla rättegångsbalken och det svenska systemet med dess begränsningar i möjligheten att beakta intressebaserade lösningar inbjuder till användandet och utvecklandet av alternativa tvistlösningsförfaranden. Förlikning och utseende av särskild medlare är två alternativ som påbjuds inom ramen för rättegångsbalken. Det har dock sina tillkortakommanden och begränsningar. Det finns därför anledning att uppmärksamma två alternativa tvistlösningsmodeller som utvecklats i USA och framstår som mindre främmande för svensk rättsordning än de övriga&semic Special Masters och Early Neutral Evaluation. Special Masters förordnas främst vid stora och komplexa mål och kan få i uppgift att handlägga särskilda frågor. De används även för att underlätta förlikningar. Fördelarna är främst att processmaterialet blir mer lätthanterligt för domstolarna och att de kan utnyttja den expertis Special Masters har. Early Neutral Evaluation innebär att en tredje person värderar målet på ett tidigt stadium, dels i syfte att strömlinjeforma processen, dels i syfte att underlätta en uppgörelse mellan parterna. Bägge ADR-formernas fördelar är att processen effektiviseras. Genom att studera hur modellerna fungerar i USA och ta del av den forskning som gjorts om dem, kan värdefulla erfarenheter erhållas om hur de bäst skulle kunna användas i Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svartek, Daniel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1562263
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562263,
 abstract   = {Allt som avviker från en normal domstolsförhandling, även om det är domstolsanknutet kan egentligen kallas för ADR. ADR utgör ett samlingsbegrepp för den flora av alternativa tvistlösningsmetoder som utvecklats i USA för att komma till rätta med ett växande internationellt problem - de långa handläggningstiderna och de höga processkostnaderna vid domstol. Drivkraften bakom den amerikanska utvecklingen har varit att skapa en effektiv process. Medan domstolen har en rättsskipande funktion - man fördelar det juridiska ansvaret för begångna fel - har ADR en konfliktlösande funktion. Användandet av ADR är inte okontroversiellt. Förespråkarna för alternativ tvistlösning anser att processen ger en snabb och billig tvistlösning av god kvalitet och ser få eller inga risker med förfarandet. Motståndarna menar istället att ADR missgynnar de svaga i samhället, att processen inte är konstitutionellt acceptabel och medför att normbildningen passiviseras genom att samhället avhänder sig viss makt över rättsskipningen och inte genomför nödvändiga reformer. Behovet har dock visat sig stort för alternativ till den konventionella domstolsprocessen. Konfliktlösningsteorier och metoder visar på olika sätt en konflikt kan lösas på. Syftet är att finna mindre konfliktorienterade vägar som ger parterna större kontroll över processen och dess utgång. Dessa skulle kunna prövas ytterligare i Sverige. Den förhållandevis primitiva och oflexibla rättegångsbalken och det svenska systemet med dess begränsningar i möjligheten att beakta intressebaserade lösningar inbjuder till användandet och utvecklandet av alternativa tvistlösningsförfaranden. Förlikning och utseende av särskild medlare är två alternativ som påbjuds inom ramen för rättegångsbalken. Det har dock sina tillkortakommanden och begränsningar. Det finns därför anledning att uppmärksamma två alternativa tvistlösningsmodeller som utvecklats i USA och framstår som mindre främmande för svensk rättsordning än de övriga&semic Special Masters och Early Neutral Evaluation. Special Masters förordnas främst vid stora och komplexa mål och kan få i uppgift att handlägga särskilda frågor. De används även för att underlätta förlikningar. Fördelarna är främst att processmaterialet blir mer lätthanterligt för domstolarna och att de kan utnyttja den expertis Special Masters har. Early Neutral Evaluation innebär att en tredje person värderar målet på ett tidigt stadium, dels i syfte att strömlinjeforma processen, dels i syfte att underlätta en uppgörelse mellan parterna. Bägge ADR-formernas fördelar är att processen effektiviseras. Genom att studera hur modellerna fungerar i USA och ta del av den forskning som gjorts om dem, kan värdefulla erfarenheter erhållas om hur de bäst skulle kunna användas i Sverige.},
 author    = {Svartek, Daniel},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur man skapar två vinnare ur en konflikt - två alternativa tvistlösningsmetoder},
 year     = {2004},
}