Advanced

Skatterättslig lagtolkning - särskilt med inriktning på in dubio contra fiscum

Svedlund, Erik (2009)
Department of Law
Abstract
Min övergripande problemformulering avser att, ifråga om skatterättslig tolkning, utreda huruvida det inom svensk skatterätt finns en princip ''in dubio contra fiscum'' som innebär att en oklar lagtext skall tolkas till den skattskyldiges fördel. Viktiga utgångspunkter för arbetet har varit att undersöka om principen följs på rättstillämparnivå och om den således har en normativ funktion samt att försöka bedöma värdet av en sådan princip. En mycket intressant fråga, ur in dubio contra fiscum-principens synpunkt, är när förarbete står i strid med lagtext. Dessvärre har RegR inte någon entydig praxis härvidlag. Det finns ett antal fall där domstolen har följt förarbetet, framför lagtextens ordalydelse på den skatteskyldiges bekostnad. Av... (More)
Min övergripande problemformulering avser att, ifråga om skatterättslig tolkning, utreda huruvida det inom svensk skatterätt finns en princip ''in dubio contra fiscum'' som innebär att en oklar lagtext skall tolkas till den skattskyldiges fördel. Viktiga utgångspunkter för arbetet har varit att undersöka om principen följs på rättstillämparnivå och om den således har en normativ funktion samt att försöka bedöma värdet av en sådan princip. En mycket intressant fråga, ur in dubio contra fiscum-principens synpunkt, är när förarbete står i strid med lagtext. Dessvärre har RegR inte någon entydig praxis härvidlag. Det finns ett antal fall där domstolen har följt förarbetet, framför lagtextens ordalydelse på den skatteskyldiges bekostnad. Av praxis framgår det emellertid att RegR förordar en lagbunden tolkning av skattereglerna. Domstolen har i ett flertal fall betonat vikten av att reglerna inte skall tolkas i strid med ordalydelsen, och undantagsfall där domstolen bortsett från ordalydelsen förekommer knappt. Emellertid, markerar RegR att det inte är helt uteslutet att tolka skatteregler i strid med deras ordalydelse, såväl till nackdel som till fördel för de skattskyldiga. Även vad gäller övriga lagtolkningsmetoder, visar min utredning att det inte finns någon entydig praxis från RegR och att metoderna används både till fördel och till nackdel för de skattskyldiga. Från praxis existerar det emellertid ett ''halvt analogiförbud'' som grundar sig på att starka rättssäkerhetsskäl talar mot analogislut till den enskildes nackdel. Mot bakgrund av inkonsekvensen i RegR:s praxis drar jag slutsatsen att principen ''in dubio contra fiscum'' inte har någon självständig normativ funktion. Av praktiska skäl, ser jag det inte heller som önskvärt att ha en normativ in dubio contra fiscum-princip. Rättsäkerheten vid skatterättslig tolkning skulle bättre tas till vara med en konsekvent restriktiv tolkningsmetod. Detta skulle ge de skattskyldiga stora möjligheter att förutse domstolarnas ställningstaganden vare sig resultatet blir fördelaktigt eller ofördelaktigt för dem i förhållande till de konsekvenser en friare lagtillämpning medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svedlund, Erik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562275
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562275,
 abstract   = {Min övergripande problemformulering avser att, ifråga om skatterättslig tolkning, utreda huruvida det inom svensk skatterätt finns en princip ''in dubio contra fiscum'' som innebär att en oklar lagtext skall tolkas till den skattskyldiges fördel. Viktiga utgångspunkter för arbetet har varit att undersöka om principen följs på rättstillämparnivå och om den således har en normativ funktion samt att försöka bedöma värdet av en sådan princip. En mycket intressant fråga, ur in dubio contra fiscum-principens synpunkt, är när förarbete står i strid med lagtext. Dessvärre har RegR inte någon entydig praxis härvidlag. Det finns ett antal fall där domstolen har följt förarbetet, framför lagtextens ordalydelse på den skatteskyldiges bekostnad. Av praxis framgår det emellertid att RegR förordar en lagbunden tolkning av skattereglerna. Domstolen har i ett flertal fall betonat vikten av att reglerna inte skall tolkas i strid med ordalydelsen, och undantagsfall där domstolen bortsett från ordalydelsen förekommer knappt. Emellertid, markerar RegR att det inte är helt uteslutet att tolka skatteregler i strid med deras ordalydelse, såväl till nackdel som till fördel för de skattskyldiga. Även vad gäller övriga lagtolkningsmetoder, visar min utredning att det inte finns någon entydig praxis från RegR och att metoderna används både till fördel och till nackdel för de skattskyldiga. Från praxis existerar det emellertid ett ''halvt analogiförbud'' som grundar sig på att starka rättssäkerhetsskäl talar mot analogislut till den enskildes nackdel. Mot bakgrund av inkonsekvensen i RegR:s praxis drar jag slutsatsen att principen ''in dubio contra fiscum'' inte har någon självständig normativ funktion. Av praktiska skäl, ser jag det inte heller som önskvärt att ha en normativ in dubio contra fiscum-princip. Rättsäkerheten vid skatterättslig tolkning skulle bättre tas till vara med en konsekvent restriktiv tolkningsmetod. Detta skulle ge de skattskyldiga stora möjligheter att förutse domstolarnas ställningstaganden vare sig resultatet blir fördelaktigt eller ofördelaktigt för dem i förhållande till de konsekvenser en friare lagtillämpning medför.},
 author    = {Svedlund, Erik},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatterättslig lagtolkning - särskilt med inriktning på in dubio contra fiscum},
 year     = {2009},
}