Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generationsskifte och 3:12-utredningens förslag

Svensson, Tanja (2003)
Department of Law
Abstract
Vid ett generationsskifte av ett företag faller det sig naturligt att eftersträva tillämpningen av lättnadsregeln i arvs- och gåvoskattelagen. Lättnadsregeln kan nämligen vid en överlåtelse av ett företag medföra en viss lättnad vid beskattningen. Villkoren för lättnadsregelns tillämpning kan emellertid vara svåra att uppfylla, vilket i sig kan leda till att lättnaden omintetgörs. För att undvika detta är det vanligt att det företas en förberedande åtgärd inför generationsskiftet. I uppsatsen behandlas därför tre olika modeller för generationsskifte. De modeller som behandlas är överlåtelse av ett företag genom gåva utan förberedelse respektive överlåtelse av företag genom gåva där det sker en förberedande åtgärd i form av en intern... (More)
Vid ett generationsskifte av ett företag faller det sig naturligt att eftersträva tillämpningen av lättnadsregeln i arvs- och gåvoskattelagen. Lättnadsregeln kan nämligen vid en överlåtelse av ett företag medföra en viss lättnad vid beskattningen. Villkoren för lättnadsregelns tillämpning kan emellertid vara svåra att uppfylla, vilket i sig kan leda till att lättnaden omintetgörs. För att undvika detta är det vanligt att det företas en förberedande åtgärd inför generationsskiftet. I uppsatsen behandlas därför tre olika modeller för generationsskifte. De modeller som behandlas är överlåtelse av ett företag genom gåva utan förberedelse respektive överlåtelse av företag genom gåva där det sker en förberedande åtgärd i form av en intern aktieöverlåtelse eller en skalbolagstransaktion. Syftet med uppsatsen är att ställa de valda modellerna för generationsskifte av ett fåmansföretag mot varandra för att dra slutsatser om när respektive modell är gynnsam att tillämpa. Samtidigt är syftet att utreda huruvida den föreslagna ändringen i SOU 2002:52 innebär en förändring av när respektive modell är mest gynnsam att använda. I uppsatsen sker det en redogörelse dels för de stadganden i arvs- och gåvoskattelagen (AGL) som styr generationsskiften dels för de stadganden i inkomstskattelagen (IL) som styr de förberedande åtgärderna. Vidare sker det även en redogörelse för de förslag till ändringar i AGL och IL som 3:12-utredningen har lämnat. För att få en uppfattning om vilken generationsskiftesmodell som är mest gynnsam att tillämpa vid en överlåtelse av ett företag till nästa generation utgår uppsatsen från ett fiktivt fallföretag. En applicering av de olika generationsskiftesmodellerna sker således på fallföretaget utifrån olika tänkbara målsättningar för ägaren. De målsättningar som analyseras är att ägaren till fallföretaget inte vill erhålla någon ersättning, en mindre ersättning och så mycket ersättning som möjligt. Därefter appliceras 3:12-utredningens förslag på fallföretaget för att undersöka huruvida det innebär någon förändring av vilken generationsskiftesmodell som bör väljas. Slutsatsen är att 3:12-utredningens förslag till ändringar påverkar valet av generationsskiftesmodell till viss del. Om Gunnars målsättning med ett generationsskifte är att inte erhålla någon ersättning eller en mindre ersättning skall han vänta och se om det framlagda förslaget går igenom under förutsättning att han vill att generationsskiftet blir föremål för en mer gynnsam beskattning. För det fall att Gunnars målsättning med ett generationsskifte är att få ut så mycket ersättning som möjlig är förslaget utan betydelse och det innebär att han kan genomföra generationsskiftet när han vill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Tanja
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562397
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562397,
 abstract   = {Vid ett generationsskifte av ett företag faller det sig naturligt att eftersträva tillämpningen av lättnadsregeln i arvs- och gåvoskattelagen. Lättnadsregeln kan nämligen vid en överlåtelse av ett företag medföra en viss lättnad vid beskattningen. Villkoren för lättnadsregelns tillämpning kan emellertid vara svåra att uppfylla, vilket i sig kan leda till att lättnaden omintetgörs. För att undvika detta är det vanligt att det företas en förberedande åtgärd inför generationsskiftet. I uppsatsen behandlas därför tre olika modeller för generationsskifte. De modeller som behandlas är överlåtelse av ett företag genom gåva utan förberedelse respektive överlåtelse av företag genom gåva där det sker en förberedande åtgärd i form av en intern aktieöverlåtelse eller en skalbolagstransaktion. Syftet med uppsatsen är att ställa de valda modellerna för generationsskifte av ett fåmansföretag mot varandra för att dra slutsatser om när respektive modell är gynnsam att tillämpa. Samtidigt är syftet att utreda huruvida den föreslagna ändringen i SOU 2002:52 innebär en förändring av när respektive modell är mest gynnsam att använda. I uppsatsen sker det en redogörelse dels för de stadganden i arvs- och gåvoskattelagen (AGL) som styr generationsskiften dels för de stadganden i inkomstskattelagen (IL) som styr de förberedande åtgärderna. Vidare sker det även en redogörelse för de förslag till ändringar i AGL och IL som 3:12-utredningen har lämnat. För att få en uppfattning om vilken generationsskiftesmodell som är mest gynnsam att tillämpa vid en överlåtelse av ett företag till nästa generation utgår uppsatsen från ett fiktivt fallföretag. En applicering av de olika generationsskiftesmodellerna sker således på fallföretaget utifrån olika tänkbara målsättningar för ägaren. De målsättningar som analyseras är att ägaren till fallföretaget inte vill erhålla någon ersättning, en mindre ersättning och så mycket ersättning som möjligt. Därefter appliceras 3:12-utredningens förslag på fallföretaget för att undersöka huruvida det innebär någon förändring av vilken generationsskiftesmodell som bör väljas. Slutsatsen är att 3:12-utredningens förslag till ändringar påverkar valet av generationsskiftesmodell till viss del. Om Gunnars målsättning med ett generationsskifte är att inte erhålla någon ersättning eller en mindre ersättning skall han vänta och se om det framlagda förslaget går igenom under förutsättning att han vill att generationsskiftet blir föremål för en mer gynnsam beskattning. För det fall att Gunnars målsättning med ett generationsskifte är att få ut så mycket ersättning som möjlig är förslaget utan betydelse och det innebär att han kan genomföra generationsskiftet när han vill.},
 author    = {Svensson, Tanja},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generationsskifte och 3:12-utredningens förslag},
 year     = {2003},
}