Advanced

Fildelning - hur skall upphovsrättsinnehavaren kompenseras?

Svensäter, Emelie (2008)
Department of Law
Abstract
Den här uppsatsen har som syfte att utreda vad som krävs för att utarbeta ett hållbart system där upphovsmannen kompenseras för sina upphovsrättsligt skyddade verk på Internet nyttjande metoden som kommit att kallas för fildelning. Fildelning har blivit ett allt vanligare sätt att distribuera musik- och filmverk. Den nya tekniken har medfört att det är en enkel och billig process att kopiera filer och tillgängliggöra verk för allmänheten, vilket å ena sidan innebär att fler personer snabbbare kan ta del av kulturlivet men å andra sidan även skapar kompensationsproblem. En stor del av de verk som tillgängliggörs på Internet är inte kopior med en lovlig förlaga, de har alltså inte lagts ut med upphovsmannens godkännande. Det innebär att... (More)
Den här uppsatsen har som syfte att utreda vad som krävs för att utarbeta ett hållbart system där upphovsmannen kompenseras för sina upphovsrättsligt skyddade verk på Internet nyttjande metoden som kommit att kallas för fildelning. Fildelning har blivit ett allt vanligare sätt att distribuera musik- och filmverk. Den nya tekniken har medfört att det är en enkel och billig process att kopiera filer och tillgängliggöra verk för allmänheten, vilket å ena sidan innebär att fler personer snabbbare kan ta del av kulturlivet men å andra sidan även skapar kompensationsproblem. En stor del av de verk som tillgängliggörs på Internet är inte kopior med en lovlig förlaga, de har alltså inte lagts ut med upphovsmannens godkännande. Det innebär att rättighetshavaren inte blir kompenserad för nyttjandet av verken. I 54 § upphovsrättslagen regleras rätten till ersättning för verk som utnyttjas i form av skäligt vederlag och skadestånd. I samband med implementerandet av dir 2004/48/EG, som har kommit att kallas Sanktionsdirektivet, kommer reglerna rörande dessa sanktioner att förtydligas. Det är dock inte säkert att de nya reglerna kommer att innebära en stor förbättring för upphovsmännens möjligheter att bli kompenserade. Skäligt vederlag utgår alltid vid påvisat upphovsrättsintrång, oavsett uppsåt, vilket skapar en grund för att det inte skall löna sig att räkna med intrång för intrångsgöraren. Skadestånd som utdöms för upphovsrättsintrång utgår vid oaktsamhet eller uppsåt även för annat än ekonomisk skada, det vill säga ideell skada. Det är emellertid ofta svårt att uppskatta skadan då det sällan finns några tariffer att gå efter och det kan vara svårt att överblicka det totala skadeområdet. Följaktligen har skadestånden som utdömts inte varit stora. En stor del av Sveriges befolkning fildelar idag illegalt och mycket tyder på att upphovsrätten i allmänhetens ögon har förlorat sitt syfte. De lagliga tjänster som finns att tillgå på marknaden lever inte upp till konsumenternas krav då utbudet är sämre än på de illegala sajterna samt att musiken och filmerna är dyrare och dessutom belagda med tekniska begränsningar. Upphovsrätt måste finnas även på Internet. Upphovsmannen måste bli kompenserad för sina verk och därmed måste konsumenten betala för sitt nyttjande. Utbreddheten av illegal fildelning är ett stort problem, med fildelning är därmed inte negativt. Det är en snabb och effektiv metod att distribuera material. De lagliga nättjänsterna måste förbättra sin verksamhet och erbjuda ett betydligt större utbud, sänka priserna och framförallt ta bort de tekniska skydd som nu följer med de lagligt nedladdade filerna. Detta innebär att upphovsrättens ensamrätt kommer att behöva inskränkas, då spridningsrätten alltför mycket inkräktar på förfogandemöjligheterna konsumenten har. Förutom de rent praktiska åtgärderna måste även en allmän attitydförändring komma till stånd. Illegal fildelning kan inte fortsätta att vara accepterat hos allmänheten. Det är en för liten risk att bli upptäckt som illegal fildelare och skadestånden som utdöms avskräcker inte tillräckligt. Eftersom det inte är rimligt att lägga ned stora polis- och åklagarresurser på att jaga fildelare måste en bättre civilrättslig lösning finnas för rättighetshavaren. Ett steg i rätt riktning är möjligheten att efter domstols beslut kunna kräva ut personuppgifter bakom ip-numren. Det är dock en lång väg kvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensäter, Emelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1562403
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562403,
 abstract   = {Den här uppsatsen har som syfte att utreda vad som krävs för att utarbeta ett hållbart system där upphovsmannen kompenseras för sina upphovsrättsligt skyddade verk på Internet nyttjande metoden som kommit att kallas för fildelning. Fildelning har blivit ett allt vanligare sätt att distribuera musik- och filmverk. Den nya tekniken har medfört att det är en enkel och billig process att kopiera filer och tillgängliggöra verk för allmänheten, vilket å ena sidan innebär att fler personer snabbbare kan ta del av kulturlivet men å andra sidan även skapar kompensationsproblem. En stor del av de verk som tillgängliggörs på Internet är inte kopior med en lovlig förlaga, de har alltså inte lagts ut med upphovsmannens godkännande. Det innebär att rättighetshavaren inte blir kompenserad för nyttjandet av verken. I 54 § upphovsrättslagen regleras rätten till ersättning för verk som utnyttjas i form av skäligt vederlag och skadestånd. I samband med implementerandet av dir 2004/48/EG, som har kommit att kallas Sanktionsdirektivet, kommer reglerna rörande dessa sanktioner att förtydligas. Det är dock inte säkert att de nya reglerna kommer att innebära en stor förbättring för upphovsmännens möjligheter att bli kompenserade. Skäligt vederlag utgår alltid vid påvisat upphovsrättsintrång, oavsett uppsåt, vilket skapar en grund för att det inte skall löna sig att räkna med intrång för intrångsgöraren. Skadestånd som utdöms för upphovsrättsintrång utgår vid oaktsamhet eller uppsåt även för annat än ekonomisk skada, det vill säga ideell skada. Det är emellertid ofta svårt att uppskatta skadan då det sällan finns några tariffer att gå efter och det kan vara svårt att överblicka det totala skadeområdet. Följaktligen har skadestånden som utdömts inte varit stora. En stor del av Sveriges befolkning fildelar idag illegalt och mycket tyder på att upphovsrätten i allmänhetens ögon har förlorat sitt syfte. De lagliga tjänster som finns att tillgå på marknaden lever inte upp till konsumenternas krav då utbudet är sämre än på de illegala sajterna samt att musiken och filmerna är dyrare och dessutom belagda med tekniska begränsningar. Upphovsrätt måste finnas även på Internet. Upphovsmannen måste bli kompenserad för sina verk och därmed måste konsumenten betala för sitt nyttjande. Utbreddheten av illegal fildelning är ett stort problem, med fildelning är därmed inte negativt. Det är en snabb och effektiv metod att distribuera material. De lagliga nättjänsterna måste förbättra sin verksamhet och erbjuda ett betydligt större utbud, sänka priserna och framförallt ta bort de tekniska skydd som nu följer med de lagligt nedladdade filerna. Detta innebär att upphovsrättens ensamrätt kommer att behöva inskränkas, då spridningsrätten alltför mycket inkräktar på förfogandemöjligheterna konsumenten har. Förutom de rent praktiska åtgärderna måste även en allmän attitydförändring komma till stånd. Illegal fildelning kan inte fortsätta att vara accepterat hos allmänheten. Det är en för liten risk att bli upptäckt som illegal fildelare och skadestånden som utdöms avskräcker inte tillräckligt. Eftersom det inte är rimligt att lägga ned stora polis- och åklagarresurser på att jaga fildelare måste en bättre civilrättslig lösning finnas för rättighetshavaren. Ett steg i rätt riktning är möjligheten att efter domstols beslut kunna kräva ut personuppgifter bakom ip-numren. Det är dock en lång väg kvar.},
 author    = {Svensäter, Emelie},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fildelning - hur skall upphovsrättsinnehavaren kompenseras?},
 year     = {2008},
}