Advanced

Internationell projektfinansiering och Europabanken - EBRD

Swartling, Christian (1998)
Department of Law
Abstract
Projektfinansiering är en finansieringsform där långivaren inte har någon möjlighet, eller begränsad möjlighet, att söka återbetalning för det givna lånet i låntagarens tillgångar utöver det finansierade projektet. Långivarens primära källa till återbetalning av lånet består i de inkomster som projektet kommer att generera i framtiden. För att skydda långivarens lån används två metoder. För det första upprättas vissa rättsliga strukturer som säkrar projektets framtida inkomster. För det andra tar långivaren säkerheter. Långivaren tar både realsäkerheter och personalsäkerheter. Eftersom ingen part garanterar hela lånet tas omfattande realsäkerheter. Realsäkerheter spelar en preventiv men viktig roll i projektfinansieringar. Syftet med... (More)
Projektfinansiering är en finansieringsform där långivaren inte har någon möjlighet, eller begränsad möjlighet, att söka återbetalning för det givna lånet i låntagarens tillgångar utöver det finansierade projektet. Långivarens primära källa till återbetalning av lånet består i de inkomster som projektet kommer att generera i framtiden. För att skydda långivarens lån används två metoder. För det första upprättas vissa rättsliga strukturer som säkrar projektets framtida inkomster. För det andra tar långivaren säkerheter. Långivaren tar både realsäkerheter och personalsäkerheter. Eftersom ingen part garanterar hela lånet tas omfattande realsäkerheter. Realsäkerheter spelar en preventiv men viktig roll i projektfinansieringar. Syftet med säkerheterna är för det första att förhindra andra kreditgivare från att få intressen i projektet. För det andra ger säkerheterna långivaren en stärkt förhandlingsposition gentemot långivaren för de fall där projektet inte drivs på ett för långivaren önskvärt sätt. Europabanken (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) är en multilateral utvecklingsbank som är verksam i Central- och Östeuropa. EBRD's verksamhet inom projektfinansiering är mycket lik den inom en vanlig kommersiell bank. Detta gäller både ifråga om vilka typer av rättsliga strukturer som används och vilka typer av säkerheter som krävs. Banken har dock större möjligheter att bära politisk risk. Banken har också möjlighet att skjuta till eget kapital. Eftersom de lokala rättsordningarna i regionen Central- och Östeuropa inte omfattar regler som gör det möjligt för långivare att ta säkerheter på ett kommersiellt gångbart sätt har EBRD utvecklat en modellag för transaktioner där säkerhet tas (Model Law on Secured Transactions, MLST). Modellagen är väl anpassad för de krav som ställs ifråga om säkerheter i en projektfinansiering. MLST har emellertid än så länge haft ett begränsat genomslag i de lokala rättordningarna. En faktor som hindrar statsägda och statskontrollerade företag från att ställa säkerheter mot lån är den så kallade negativklausulen. Denna klausul ingår i de låneavtal som används av EBRD och världsbanken när dessa ger lån till stater. Eftersom de aktuella företagen inte har möjlighet att ställa säkerheter kan dessa inte heller utföra projektfinansieringar. Både EBRD och världsbanken har uppmärksammat detta problem och tillämpar numera negativklausulen mer liberalt. Det är dock inte säkert att detta är tillräckligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swartling, Christian
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bankrätt
language
Swedish
id
1562409
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562409,
 abstract   = {Projektfinansiering är en finansieringsform där långivaren inte har någon möjlighet, eller begränsad möjlighet, att söka återbetalning för det givna lånet i låntagarens tillgångar utöver det finansierade projektet. Långivarens primära källa till återbetalning av lånet består i de inkomster som projektet kommer att generera i framtiden. För att skydda långivarens lån används två metoder. För det första upprättas vissa rättsliga strukturer som säkrar projektets framtida inkomster. För det andra tar långivaren säkerheter. Långivaren tar både realsäkerheter och personalsäkerheter. Eftersom ingen part garanterar hela lånet tas omfattande realsäkerheter. Realsäkerheter spelar en preventiv men viktig roll i projektfinansieringar. Syftet med säkerheterna är för det första att förhindra andra kreditgivare från att få intressen i projektet. För det andra ger säkerheterna långivaren en stärkt förhandlingsposition gentemot långivaren för de fall där projektet inte drivs på ett för långivaren önskvärt sätt. Europabanken (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) är en multilateral utvecklingsbank som är verksam i Central- och Östeuropa. EBRD's verksamhet inom projektfinansiering är mycket lik den inom en vanlig kommersiell bank. Detta gäller både ifråga om vilka typer av rättsliga strukturer som används och vilka typer av säkerheter som krävs. Banken har dock större möjligheter att bära politisk risk. Banken har också möjlighet att skjuta till eget kapital. Eftersom de lokala rättsordningarna i regionen Central- och Östeuropa inte omfattar regler som gör det möjligt för långivare att ta säkerheter på ett kommersiellt gångbart sätt har EBRD utvecklat en modellag för transaktioner där säkerhet tas (Model Law on Secured Transactions, MLST). Modellagen är väl anpassad för de krav som ställs ifråga om säkerheter i en projektfinansiering. MLST har emellertid än så länge haft ett begränsat genomslag i de lokala rättordningarna. En faktor som hindrar statsägda och statskontrollerade företag från att ställa säkerheter mot lån är den så kallade negativklausulen. Denna klausul ingår i de låneavtal som används av EBRD och världsbanken när dessa ger lån till stater. Eftersom de aktuella företagen inte har möjlighet att ställa säkerheter kan dessa inte heller utföra projektfinansieringar. Både EBRD och världsbanken har uppmärksammat detta problem och tillämpar numera negativklausulen mer liberalt. Det är dock inte säkert att detta är tillräckligt.},
 author    = {Swartling, Christian},
 keyword   = {Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internationell projektfinansiering och Europabanken - EBRD},
 year     = {1998},
}