Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Statsbegreppet i omvandling - En studie av Tibets situation

Swärd, Sandra (2003)
Department of Law
Abstract
Antalet suveräna stater i världen har ökat och vi ser även krav på ökat självstyre från regioner inom gamla suveräna stater. Statsbegreppet enligt folkrätten har utsatts för mycket kritik då den ''skrivna rätt'' som finns inom området tillämpades på kolonialt förtryckta folk. Idag är det en ny grupp av folk som strävar efter självbestämmande, minoritetsbefolkningen. Inom folkrätten definieras en stat av ett folk som är bosatt inom ett visst territorium och är stadigvarande organiserat under en högsta myndighet. I detta arbete har jag försökta att finna andra kriterier/variabler till grund för ett folks rätt till självbestämmande. Ett försök att finna ett utökat autonomibegrepp. Folkrätten tar upp en frågan om självbestämmande i och... (More)
Antalet suveräna stater i världen har ökat och vi ser även krav på ökat självstyre från regioner inom gamla suveräna stater. Statsbegreppet enligt folkrätten har utsatts för mycket kritik då den ''skrivna rätt'' som finns inom området tillämpades på kolonialt förtryckta folk. Idag är det en ny grupp av folk som strävar efter självbestämmande, minoritetsbefolkningen. Inom folkrätten definieras en stat av ett folk som är bosatt inom ett visst territorium och är stadigvarande organiserat under en högsta myndighet. I detta arbete har jag försökta att finna andra kriterier/variabler till grund för ett folks rätt till självbestämmande. Ett försök att finna ett utökat autonomibegrepp. Folkrätten tar upp en frågan om självbestämmande i och statsbegreppet i FN-stadgan, kolonialdeklarationen och i Friendly Relations-deklarationen. Däremot kräver autonomibegreppet inom samhällsvetenskapen att man gör en bedömning av frågan om självbestämmande utifrån ett politiskt, historiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt synsätt. Under hela diskussionen måste vi ha i åtanke att staten är en juridisk konstruktion som kan upplösas, medan etnicitet är ett psykologiskt-kulturellt fenomen som för att upplösas skulle kräva fysisk eller kulturell utplåning. Det finns många definitioner av begreppet nation, men ofta handlar det om en grupps känsla av samhörighet. En nationell enhet kan definieras efter både objektiva och subjektiva kriterier. De vanligaste objektiva kriterierna är gemensam historia, en gemensam religion och ett gemensamt språk. De subjektiva är istället en känsla av gemenskap hos en grupp och att denna grupp uppfattar sig som särskiljande från andra grupper. De objektiva och subjektiva kriterierna är beroende av varandra och de skapar tillsammans den nationella identiteten. Tibets osäkra balansgång mellan autonomi och beroende har präglat områdets historia, men ändå råder det ingen tvekan om att Tibet under åren 1912 - 1950 faktiskt fungerade som ett separat folkrättssubjekt. Kina invaderade Tibet 1950 och 1951 blev Tibet inkorporerat i Folkrepubliken Kina. Detta agerande står i strid mot självbestämmanderätten och sådana folkrättsbrott talar mot kinesiska suveränitetsargument. Tibet har sedan dess strävat efter autonomi och det är här det allmänna autonomibegreppet träder in och får oss att göra bedömningar utifrån bl a kulturella, historiska, politiska och ekonomiska värderingar. Det är genom att tillämpa dessa variabler i kombination med folkrätten som Tibet återigen kan få självbestämmanderätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swärd, Sandra
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt
language
Swedish
id
1562423
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562423,
 abstract   = {Antalet suveräna stater i världen har ökat och vi ser även krav på ökat självstyre från regioner inom gamla suveräna stater. Statsbegreppet enligt folkrätten har utsatts för mycket kritik då den ''skrivna rätt'' som finns inom området tillämpades på kolonialt förtryckta folk. Idag är det en ny grupp av folk som strävar efter självbestämmande, minoritetsbefolkningen. Inom folkrätten definieras en stat av ett folk som är bosatt inom ett visst territorium och är stadigvarande organiserat under en högsta myndighet. I detta arbete har jag försökta att finna andra kriterier/variabler till grund för ett folks rätt till självbestämmande. Ett försök att finna ett utökat autonomibegrepp. Folkrätten tar upp en frågan om självbestämmande i och statsbegreppet i FN-stadgan, kolonialdeklarationen och i Friendly Relations-deklarationen. Däremot kräver autonomibegreppet inom samhällsvetenskapen att man gör en bedömning av frågan om självbestämmande utifrån ett politiskt, historiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt synsätt. Under hela diskussionen måste vi ha i åtanke att staten är en juridisk konstruktion som kan upplösas, medan etnicitet är ett psykologiskt-kulturellt fenomen som för att upplösas skulle kräva fysisk eller kulturell utplåning. Det finns många definitioner av begreppet nation, men ofta handlar det om en grupps känsla av samhörighet. En nationell enhet kan definieras efter både objektiva och subjektiva kriterier. De vanligaste objektiva kriterierna är gemensam historia, en gemensam religion och ett gemensamt språk. De subjektiva är istället en känsla av gemenskap hos en grupp och att denna grupp uppfattar sig som särskiljande från andra grupper. De objektiva och subjektiva kriterierna är beroende av varandra och de skapar tillsammans den nationella identiteten. Tibets osäkra balansgång mellan autonomi och beroende har präglat områdets historia, men ändå råder det ingen tvekan om att Tibet under åren 1912 - 1950 faktiskt fungerade som ett separat folkrättssubjekt. Kina invaderade Tibet 1950 och 1951 blev Tibet inkorporerat i Folkrepubliken Kina. Detta agerande står i strid mot självbestämmanderätten och sådana folkrättsbrott talar mot kinesiska suveränitetsargument. Tibet har sedan dess strävat efter autonomi och det är här det allmänna autonomibegreppet träder in och får oss att göra bedömningar utifrån bl a kulturella, historiska, politiska och ekonomiska värderingar. Det är genom att tillämpa dessa variabler i kombination med folkrätten som Tibet återigen kan få självbestämmanderätt.},
 author    = {Swärd, Sandra},
 keyword   = {Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statsbegreppet i omvandling - En studie av Tibets situation},
 year     = {2003},
}