Advanced

Amerikansk korruptionslagstiftnings inverkan på svenska bolag

Synnersten, Annelie (2009)
Department of Law
Abstract
Den amerikanska lagen, ''Foreign Corrupt Practices Act'', som förkortas FCPA, instiftades 1977 för att ta itu med det ökande problemet med korrupta betalningar till utlandet. FCPA innehåller två uppsättningar regler, dels mutstadgarna, dels regler om redovisning och intern kontroll. Denna uppsats behandlar mutlagstiftningen. Mutstadgarna i FCPA förbjuder mutor, mutförsök eller utlovande av mutor till utländska myndighetspersoner, som utförs med syfte att påverka denna i sin myndighetsutövning. FCPA har en strängare uppfattning om vad som räknas som mutor, samt vilka som räknas som myndighetspersoner än i de flesta andra jurisdiktioner. Detta kan skapa problem för icke-amerikanska bolag och individer vid okunskap. Varje individ, bolag,... (More)
Den amerikanska lagen, ''Foreign Corrupt Practices Act'', som förkortas FCPA, instiftades 1977 för att ta itu med det ökande problemet med korrupta betalningar till utlandet. FCPA innehåller två uppsättningar regler, dels mutstadgarna, dels regler om redovisning och intern kontroll. Denna uppsats behandlar mutlagstiftningen. Mutstadgarna i FCPA förbjuder mutor, mutförsök eller utlovande av mutor till utländska myndighetspersoner, som utförs med syfte att påverka denna i sin myndighetsutövning. FCPA har en strängare uppfattning om vad som räknas som mutor, samt vilka som räknas som myndighetspersoner än i de flesta andra jurisdiktioner. Detta kan skapa problem för icke-amerikanska bolag och individer vid okunskap. Varje individ, bolag, ämbetsman, chef, anställd eller agent till ett bolag liksom varje aktieägare som handlar för ett bolag kan potentiellt bli subjekt för FCPA. I vissa fall blir FCPA tillämplig på icke-amerikanska företags mutor till utländska myndighetspersoner om betalningen har utförts på ett sätt som berör USA, t ex genom att skicka ett fax eller e-postmeddelande från amerikanskt territorium. Icke-amerikanska bolag med publika aktier, obligationer eller ''American depository receipts'' listade i USA, kallas för utställare och är alltid subjekt till FCPA. Lagen tillämpas också på amerikanska bolag och individer, samt icke-amerikanska bolags dotterbolag i USA. De senaste åren har en acceleration av utredningar som rör ''Foreign Corrupt Practices Act'' skett och nya tendenser kan identifieras. Utredningar av icke-amerikanska bolag har ökat nämnvärt de senaste fem åren och straffen blir allt strängare. Numera blir också fler individer åtalade. Trots allt detta, visar flertalet undersökningar att europeiska bolagsstyrelser inte känner till riskerna att ställas till ansvar inför FCPA. Exportföretag står inför en allt större risk att dras in i internationella korruptionsutredningar och bör därför vidta åtgärder. För att undvika eventuella framtida åtal kan stora kostnader sparas genom att följa FCPA. Bolag bör göra noggranna ''due diligences'' på agenter, konsulter, försäljare och potentiella affärspartner innan de ingår affärsavtal. Det är också mycket viktigt för bolag att ha en effektiv uppförandekod om de ska undvika ansvar. Även svenska Brottsbalken förbjuder erbjudanden, löften samt utförda korrupta betalningar där den slutgiltliga mottagaren är främmande stats myndighetsperson. Därmed kan det uppstå konkurrens mellan FCPA och Brottsbalken. När två länder har jurisdiktion över bestickning löses detta i de flesta fall genom att de berörda länderna samråder om i vilket land brottet ska lagföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Synnersten, Annelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1562426
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562426,
 abstract   = {Den amerikanska lagen, ''Foreign Corrupt Practices Act'', som förkortas FCPA, instiftades 1977 för att ta itu med det ökande problemet med korrupta betalningar till utlandet. FCPA innehåller två uppsättningar regler, dels mutstadgarna, dels regler om redovisning och intern kontroll. Denna uppsats behandlar mutlagstiftningen. Mutstadgarna i FCPA förbjuder mutor, mutförsök eller utlovande av mutor till utländska myndighetspersoner, som utförs med syfte att påverka denna i sin myndighetsutövning. FCPA har en strängare uppfattning om vad som räknas som mutor, samt vilka som räknas som myndighetspersoner än i de flesta andra jurisdiktioner. Detta kan skapa problem för icke-amerikanska bolag och individer vid okunskap. Varje individ, bolag, ämbetsman, chef, anställd eller agent till ett bolag liksom varje aktieägare som handlar för ett bolag kan potentiellt bli subjekt för FCPA. I vissa fall blir FCPA tillämplig på icke-amerikanska företags mutor till utländska myndighetspersoner om betalningen har utförts på ett sätt som berör USA, t ex genom att skicka ett fax eller e-postmeddelande från amerikanskt territorium. Icke-amerikanska bolag med publika aktier, obligationer eller ''American depository receipts'' listade i USA, kallas för utställare och är alltid subjekt till FCPA. Lagen tillämpas också på amerikanska bolag och individer, samt icke-amerikanska bolags dotterbolag i USA. De senaste åren har en acceleration av utredningar som rör ''Foreign Corrupt Practices Act'' skett och nya tendenser kan identifieras. Utredningar av icke-amerikanska bolag har ökat nämnvärt de senaste fem åren och straffen blir allt strängare. Numera blir också fler individer åtalade. Trots allt detta, visar flertalet undersökningar att europeiska bolagsstyrelser inte känner till riskerna att ställas till ansvar inför FCPA. Exportföretag står inför en allt större risk att dras in i internationella korruptionsutredningar och bör därför vidta åtgärder. För att undvika eventuella framtida åtal kan stora kostnader sparas genom att följa FCPA. Bolag bör göra noggranna ''due diligences'' på agenter, konsulter, försäljare och potentiella affärspartner innan de ingår affärsavtal. Det är också mycket viktigt för bolag att ha en effektiv uppförandekod om de ska undvika ansvar. Även svenska Brottsbalken förbjuder erbjudanden, löften samt utförda korrupta betalningar där den slutgiltliga mottagaren är främmande stats myndighetsperson. Därmed kan det uppstå konkurrens mellan FCPA och Brottsbalken. När två länder har jurisdiktion över bestickning löses detta i de flesta fall genom att de berörda länderna samråder om i vilket land brottet ska lagföras.},
 author    = {Synnersten, Annelie},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Amerikansk korruptionslagstiftnings inverkan på svenska bolag},
 year     = {2009},
}