Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång

Taranger, Martin (2004)
Department of Law
Abstract
Handeln med kopior och förfalskningar på varumärkesområdet (counterfeiting) har på senare år ökat dramatiskt och idag är verksamheten kring dessa varor enorm. Denna utveckling har gett upphov till en rad nationella och internationella åtgärder. Ett väl fungerande skydd för immateriella rättigheter är inte bara av intresse för rättighetshavarna utan även för samhället som helhet. Den illegala handeln är i stor utsträckning ett globalt problem. Många gånger passerar produkterna ett flertal landsgränser och problemen kan därför inte lösas genom enbart nationell lagstiftning. I uppsatsen ges en kort och generell genomgång av orsakerna till ökningen av handeln med kopior och hur det internationella samarbetet ser ut. I uppsatsen finns även en... (More)
Handeln med kopior och förfalskningar på varumärkesområdet (counterfeiting) har på senare år ökat dramatiskt och idag är verksamheten kring dessa varor enorm. Denna utveckling har gett upphov till en rad nationella och internationella åtgärder. Ett väl fungerande skydd för immateriella rättigheter är inte bara av intresse för rättighetshavarna utan även för samhället som helhet. Den illegala handeln är i stor utsträckning ett globalt problem. Många gånger passerar produkterna ett flertal landsgränser och problemen kan därför inte lösas genom enbart nationell lagstiftning. I uppsatsen ges en kort och generell genomgång av orsakerna till ökningen av handeln med kopior och hur det internationella samarbetet ser ut. I uppsatsen finns även en övergripande presentation av vilka nationella lagregler och åtgärder som kan komma ifråga vid immaterialrättsliga intrång. Fokus ligger dock på bestämmelserna om intrångsundersökning. I Sverige ansåg rättighetshavarna länge att det var problematiskt att säkra bevisning vid den här typen av immaterialrättsliga intrång. De dåvarande bestämmelserna fungerade inte särskilt väl i praktiken och kraven på en effektivare lagstiftning blev allt påtagligare. Sverige blev även kritiserat internationellt för att inte leva upp till sina åtaganden genom TRIPs-avtalet avseende effektiva regler vid bevissäkring. År 1999 infördes därför en ny bevissäkringsåtgärd - intrångsundersökning - i svensk lagstiftning. De nya bestämmelserna syftar till att stärka skyddet för rättighetshavarna och underlätta säkerställandet av bevisning vid immaterialrättsliga intrång. Intrångsundersökning är en ingripande åtgärd och kan närmast liknas vid en civilrättslig husrannsakan. Integritetsaspekten måste därför alltid beaktas. I uppsatsen behandlas hur lagstiftningen är uppbyggd och vilka motiv och avväganden som redovisats i förarbetena. Bestämmelserna analyseras ingående och eventuella konflikter mellan motstridiga intressen belyses. Proportionalitetsprincipen är central vid domstolens bedömning och ger upphov till svåra avväganden avseende bland annat skyddet för företagshemligheter och intrångsundersökning i privatbostad. Ett huvudsyfte med uppsatsen är att visa hur den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om intrångsundersökning ser ut. Rättspraxis visar att nästan alla intrångsundersökningar skett inom upphovs- eller varumärkesrätt och att lagstiftningen resulterat i att ca tio intrångsundersökningar genomförts per år sedan bestämmelserna introducerades. Uppsatsen behandlar de problem som i praktiken kan uppstå vid ansökningsförfarandet och vilka viktiga avvägningar som ombuden måste göra. Uppsatsen är skriven utifrån ett varumärkesperspektiv, men bestämmelserna om intrångsundersökning är i princip de samma för de olika immaterialrätterna. Därför kan dessa avsnitt i uppsatsen studeras med behållning oavsett vilken ensamrätt som är av intresse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Taranger, Martin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1562480
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562480,
 abstract   = {Handeln med kopior och förfalskningar på varumärkesområdet (counterfeiting) har på senare år ökat dramatiskt och idag är verksamheten kring dessa varor enorm. Denna utveckling har gett upphov till en rad nationella och internationella åtgärder. Ett väl fungerande skydd för immateriella rättigheter är inte bara av intresse för rättighetshavarna utan även för samhället som helhet. Den illegala handeln är i stor utsträckning ett globalt problem. Många gånger passerar produkterna ett flertal landsgränser och problemen kan därför inte lösas genom enbart nationell lagstiftning. I uppsatsen ges en kort och generell genomgång av orsakerna till ökningen av handeln med kopior och hur det internationella samarbetet ser ut. I uppsatsen finns även en övergripande presentation av vilka nationella lagregler och åtgärder som kan komma ifråga vid immaterialrättsliga intrång. Fokus ligger dock på bestämmelserna om intrångsundersökning. I Sverige ansåg rättighetshavarna länge att det var problematiskt att säkra bevisning vid den här typen av immaterialrättsliga intrång. De dåvarande bestämmelserna fungerade inte särskilt väl i praktiken och kraven på en effektivare lagstiftning blev allt påtagligare. Sverige blev även kritiserat internationellt för att inte leva upp till sina åtaganden genom TRIPs-avtalet avseende effektiva regler vid bevissäkring. År 1999 infördes därför en ny bevissäkringsåtgärd - intrångsundersökning - i svensk lagstiftning. De nya bestämmelserna syftar till att stärka skyddet för rättighetshavarna och underlätta säkerställandet av bevisning vid immaterialrättsliga intrång. Intrångsundersökning är en ingripande åtgärd och kan närmast liknas vid en civilrättslig husrannsakan. Integritetsaspekten måste därför alltid beaktas. I uppsatsen behandlas hur lagstiftningen är uppbyggd och vilka motiv och avväganden som redovisats i förarbetena. Bestämmelserna analyseras ingående och eventuella konflikter mellan motstridiga intressen belyses. Proportionalitetsprincipen är central vid domstolens bedömning och ger upphov till svåra avväganden avseende bland annat skyddet för företagshemligheter och intrångsundersökning i privatbostad. Ett huvudsyfte med uppsatsen är att visa hur den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om intrångsundersökning ser ut. Rättspraxis visar att nästan alla intrångsundersökningar skett inom upphovs- eller varumärkesrätt och att lagstiftningen resulterat i att ca tio intrångsundersökningar genomförts per år sedan bestämmelserna introducerades. Uppsatsen behandlar de problem som i praktiken kan uppstå vid ansökningsförfarandet och vilka viktiga avvägningar som ombuden måste göra. Uppsatsen är skriven utifrån ett varumärkesperspektiv, men bestämmelserna om intrångsundersökning är i princip de samma för de olika immaterialrätterna. Därför kan dessa avsnitt i uppsatsen studeras med behållning oavsett vilken ensamrätt som är av intresse.},
 author    = {Taranger, Martin},
 keyword   = {Immaterialrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång},
 year     = {2004},
}