Advanced

Diskriminering pga. könsöverskridande identitet eller uttryck

Taylor, Johanna (2009)
Department of Law
Abstract
Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag att införas i Sverige. Denna kommer vara en sammanslagning av tidigare civil- och arbetsrättsliga diskrimineringslagar. Förutom de tidigare diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning) kommer två nya diskrimineringsgrunder införas. Dessa är könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Jag har valt att undersöka diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Jag kommer med mitt arbete ta reda på vad denna definition innebär och hur diskrimineringsförbudet kommer att användas. Med definitionen könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas personer som inte identifierar sig som... (More)
Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag att införas i Sverige. Denna kommer vara en sammanslagning av tidigare civil- och arbetsrättsliga diskrimineringslagar. Förutom de tidigare diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning) kommer två nya diskrimineringsgrunder införas. Dessa är könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Jag har valt att undersöka diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Jag kommer med mitt arbete ta reda på vad denna definition innebär och hur diskrimineringsförbudet kommer att användas. Med definitionen könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas personer som inte identifierar sig som man eller kvinna och som med hjälp av t.ex. kläder och smink uttrycker en vilja att tillhöra det andra könet. Definitionen omfattar s.k. transpersoner, t.ex. transsexuella, intersexuella och transvestiter. Då transsexualism är en fråga om könstillhörighet har transsexuella tidigare skyddats av jämställdhetslagen. Andra transpersoner har varit utan skydd. Transpersoner är en grupp som är ofta är utsatta för våld, hot och diskriminering, både i samhället och på arbetsplatsen. Av denna anledning har ett skydd för transpersoner ansetts nödvändigt. Förhoppningen med den nya diskrimineringslagen är att öka kunskapen om transpersoner i Sverige och därmed ge dessa ett bättre skydd. Inom EG-rätten har transsexuella skyddats genom likabehandlingsdirektivet 2002/73/EG. I det nya direktivet, 2006/54/EG, det s.k. ''recastdirektivet'' finns ett explicit skydd för personer som har genomgått ett könsbyte. Något sådant skydd finns inte för exempelvis transvestiter. Tillsynen kommer att ändras i och med införandet av den nya diskrimineringslagen då de fyra ombudsmännen som tidigare skött tillsynen över de olika diskrimineringslagarna kommer att bli en myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering. Anställningsskyddet i Sverige kommer fortsättningsvis att vara starkt. Diskrimineringslagen är en viktig begränsning av arbetsgivarens fria anställnings- arbetslednings- och uppsägningsrätt. Även sanktionerna kommer att förändras i och med den nya diskrimineringslagen. Istället för skadestånd kan personen som gör sig skyldig till diskriminering vara skyldig att betala diskrimineringsersättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Taylor, Johanna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1562489
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562489,
 abstract   = {Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag att införas i Sverige. Denna kommer vara en sammanslagning av tidigare civil- och arbetsrättsliga diskrimineringslagar. Förutom de tidigare diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning) kommer två nya diskrimineringsgrunder införas. Dessa är könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Jag har valt att undersöka diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Jag kommer med mitt arbete ta reda på vad denna definition innebär och hur diskrimineringsförbudet kommer att användas. Med definitionen könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas personer som inte identifierar sig som man eller kvinna och som med hjälp av t.ex. kläder och smink uttrycker en vilja att tillhöra det andra könet. Definitionen omfattar s.k. transpersoner, t.ex. transsexuella, intersexuella och transvestiter. Då transsexualism är en fråga om könstillhörighet har transsexuella tidigare skyddats av jämställdhetslagen. Andra transpersoner har varit utan skydd. Transpersoner är en grupp som är ofta är utsatta för våld, hot och diskriminering, både i samhället och på arbetsplatsen. Av denna anledning har ett skydd för transpersoner ansetts nödvändigt. Förhoppningen med den nya diskrimineringslagen är att öka kunskapen om transpersoner i Sverige och därmed ge dessa ett bättre skydd. Inom EG-rätten har transsexuella skyddats genom likabehandlingsdirektivet 2002/73/EG. I det nya direktivet, 2006/54/EG, det s.k. ''recastdirektivet'' finns ett explicit skydd för personer som har genomgått ett könsbyte. Något sådant skydd finns inte för exempelvis transvestiter. Tillsynen kommer att ändras i och med införandet av den nya diskrimineringslagen då de fyra ombudsmännen som tidigare skött tillsynen över de olika diskrimineringslagarna kommer att bli en myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering. Anställningsskyddet i Sverige kommer fortsättningsvis att vara starkt. Diskrimineringslagen är en viktig begränsning av arbetsgivarens fria anställnings- arbetslednings- och uppsägningsrätt. Även sanktionerna kommer att förändras i och med den nya diskrimineringslagen. Istället för skadestånd kan personen som gör sig skyldig till diskriminering vara skyldig att betala diskrimineringsersättning.},
 author    = {Taylor, Johanna},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diskriminering pga. könsöverskridande identitet eller uttryck},
 year     = {2009},
}