Advanced

Frivilliga åtaganden vid företagskoncentrationer med gemenskapsdimension

Tehrani, Christopher (2008)
Department of Law
Abstract
Frivilliga åtaganden syftar till att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden. För att uppnå detta måste de uppfylla vissa grundläggande krav. Åtagandena måste helt lösa konkurrensproblemen samt vara fullständiga och verksamma i alla avseenden. De måste kunna genomföras snabbt och effektivt inom en kort period och dessutom kunna övervakas på något sätt. Åtaganden kan presenteras under både första och andra etappen av kommissionens undersökning. Det är även möjligt att lägga fram åtaganden innan en anmälan har gjorts. Detta sker i samband med de informella ''pre notification'' diskussioner som kan föras mellan parterna och kommissionen. De berörda företagen måste vara noga med att följa de tidsfrister som finns föreskrivna... (More)
Frivilliga åtaganden syftar till att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden. För att uppnå detta måste de uppfylla vissa grundläggande krav. Åtagandena måste helt lösa konkurrensproblemen samt vara fullständiga och verksamma i alla avseenden. De måste kunna genomföras snabbt och effektivt inom en kort period och dessutom kunna övervakas på något sätt. Åtaganden kan presenteras under både första och andra etappen av kommissionens undersökning. Det är även möjligt att lägga fram åtaganden innan en anmälan har gjorts. Detta sker i samband med de informella ''pre notification'' diskussioner som kan föras mellan parterna och kommissionen. De berörda företagen måste vara noga med att följa de tidsfrister som finns föreskrivna för inlämnandet av åtaganden. Vidare måste parterna se till att deras åtaganden inte är alltför komplicerade. Kommissionen avvisar vanligtvis sådana åtaganden eftersom de omöjliggör en bedömning. Lösningarna får alltså aldrig vara mer komplicerade än de problem som ska åtgärdas. Ett godkännandebeslut kan förenas med villkor och ålägganden för att säkerställa åtagandenas efterlevnad. Korrigerande åtgärder betecknas traditionellt som strukturella eller beteendeinriktade till sin karaktär. Strukturella åtaganden är oftast åtgärder av engångskaraktär, t.ex. avyttring av ett företag. Beteendeinriktade åtaganden omfattar åtgärder avseende de berörda företagens framtida beteende på marknaden. Kommissionen föredrar strukturella åtaganden då åtgärder av sådan karaktär effektivt kan lösa konkurrensproblemen och dessutom inte kräver någon övervakning på medellång eller lång sikt. Domstolarna har dock uttalat att det inte spelar någon roll om åtagandena kan betecknas som strukturella eller beteendeinriktade och att kommissionen är skyldig att beakta löften rörande framtida beteende. Avyttringsåtaganden är mycket vanliga, särskilt avyttringar av en hel verksamhet. Det krävs att verksamheten som ska avyttras är livskraftig. En lämplig köpare måste också kunna identifieras. Denna process kan ske på olika sätt, t.ex. genom en upfront buyer eller fix-it-first lösning. Kommissionen har mycket strikta krav angående övergångsförvaltningen av den verksamhet som ska avyttras. Verksamheten måste avskiljas och ansvaret för den dagliga driften faller på en särskiljande företagsledare. Vidare måste övervaknings- och avyttringsförvaltare utses. Andra typer av åtaganden kan t.ex. vara att parterna beviljar tredje part tillgång till nödvändig infrastruktur, att de åtar sig att upphäva exklusiva avtal eller att åtgärda befintliga marknadsimperfektioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tehrani, Christopher
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1562498
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562498,
 abstract   = {Frivilliga åtaganden syftar till att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden. För att uppnå detta måste de uppfylla vissa grundläggande krav. Åtagandena måste helt lösa konkurrensproblemen samt vara fullständiga och verksamma i alla avseenden. De måste kunna genomföras snabbt och effektivt inom en kort period och dessutom kunna övervakas på något sätt. Åtaganden kan presenteras under både första och andra etappen av kommissionens undersökning. Det är även möjligt att lägga fram åtaganden innan en anmälan har gjorts. Detta sker i samband med de informella ''pre notification'' diskussioner som kan föras mellan parterna och kommissionen. De berörda företagen måste vara noga med att följa de tidsfrister som finns föreskrivna för inlämnandet av åtaganden. Vidare måste parterna se till att deras åtaganden inte är alltför komplicerade. Kommissionen avvisar vanligtvis sådana åtaganden eftersom de omöjliggör en bedömning. Lösningarna får alltså aldrig vara mer komplicerade än de problem som ska åtgärdas. Ett godkännandebeslut kan förenas med villkor och ålägganden för att säkerställa åtagandenas efterlevnad. Korrigerande åtgärder betecknas traditionellt som strukturella eller beteendeinriktade till sin karaktär. Strukturella åtaganden är oftast åtgärder av engångskaraktär, t.ex. avyttring av ett företag. Beteendeinriktade åtaganden omfattar åtgärder avseende de berörda företagens framtida beteende på marknaden. Kommissionen föredrar strukturella åtaganden då åtgärder av sådan karaktär effektivt kan lösa konkurrensproblemen och dessutom inte kräver någon övervakning på medellång eller lång sikt. Domstolarna har dock uttalat att det inte spelar någon roll om åtagandena kan betecknas som strukturella eller beteendeinriktade och att kommissionen är skyldig att beakta löften rörande framtida beteende. Avyttringsåtaganden är mycket vanliga, särskilt avyttringar av en hel verksamhet. Det krävs att verksamheten som ska avyttras är livskraftig. En lämplig köpare måste också kunna identifieras. Denna process kan ske på olika sätt, t.ex. genom en upfront buyer eller fix-it-first lösning. Kommissionen har mycket strikta krav angående övergångsförvaltningen av den verksamhet som ska avyttras. Verksamheten måste avskiljas och ansvaret för den dagliga driften faller på en särskiljande företagsledare. Vidare måste övervaknings- och avyttringsförvaltare utses. Andra typer av åtaganden kan t.ex. vara att parterna beviljar tredje part tillgång till nödvändig infrastruktur, att de åtar sig att upphäva exklusiva avtal eller att åtgärda befintliga marknadsimperfektioner.},
 author    = {Tehrani, Christopher},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frivilliga åtaganden vid företagskoncentrationer med gemenskapsdimension},
 year     = {2008},
}