Advanced

Kvittning i konkurs

Thunberg, Lars (1998)
Department of Law
Abstract
Kvittning i konkurs tillhör de så kallade kritiska kvittningsfallen där kvittningsförutsättningarna måste förelegat vid viss tidpunkt. Vid kvittning i konkurs är denna tidpunkt då konkursbeslutet meddelades. Bortsett från att kvittning i konkurs är ett kritiskt kvittningsfall är det de facto samma rättsfigur som allmän civilrättslig kvittning, men med den skillnaden att vissa fordringar tillåts användas till kvittning i men inte utom konkurs och vice versa. Vid kvittning i konkurs kan icke förfallna och villkorade fordringar användas till avräkning till skillnad från allmän kvittning. Det är denna vidgning av kvittningsrätten som föranlett epitetet den utvidgade kvittningsrätten. De begränsningar som finns i kvittningsrätten vid konkurs... (More)
Kvittning i konkurs tillhör de så kallade kritiska kvittningsfallen där kvittningsförutsättningarna måste förelegat vid viss tidpunkt. Vid kvittning i konkurs är denna tidpunkt då konkursbeslutet meddelades. Bortsett från att kvittning i konkurs är ett kritiskt kvittningsfall är det de facto samma rättsfigur som allmän civilrättslig kvittning, men med den skillnaden att vissa fordringar tillåts användas till kvittning i men inte utom konkurs och vice versa. Vid kvittning i konkurs kan icke förfallna och villkorade fordringar användas till avräkning till skillnad från allmän kvittning. Det är denna vidgning av kvittningsrätten som föranlett epitetet den utvidgade kvittningsrätten. De begränsningar som finns i kvittningsrätten vid konkurs glöms ofta bort trots att de är av betydelse. Kortfattat kan begränsningarna sägas hindra otillbörligt handlande i kvittningssyfte vid motpartens konkurs eller insolvens. Dessa i Konkurslagen fastställda begränsningar är att motfordringar som uppkommit inom en viss period före ( tre månader) konkursansökan eller med vetskap om huvudfordringsborgenärens insolvens inte kan användas till kvittning i konkurs. Likaså tillåts inte kvittning i konkurs då huvudfordringens uppkomst är att likställa med betalning med osedvanliga medel. Det är inte till den ovan redovisade utvidgning som de största fördelarna med kvittning i konkurs är knutna. Det som är av verkligt intresse är den fördel som kvittningsberättigad konkursborgenär har framför övriga konkursborgenärer. Enligt nuvarande lagstiftning har kvittningsberättigad konkursborgenär rätt att kvitta och därigenom tillgodogöra sig en snabb och full utdelning ur konkursen trots att fordran eventuellt endast är oprioriterad. En förmån till utdelning före såväl prioriterade som oprioriterade konkursborgenärer. Resultatet av kvittning kan bli att prioriterade fordringar såsom fordringar knutna till företagshypotek inte erhåller utdelning i konkurs då oprioriterade konkurborgenärer kvittningsvis tillgodogjort sig konkursboets medel. Att kvittning inverkar på borgenärer med lagstadgad förmånsrätt möjlighet till utdelning i konkurs är inte acceptabelt. Istället förespråkas en lagreglering som hindrar kvittning i konkurs intill dess att genom förmånsrätt prioriterade fordringar erhållit utdelning ur boet, dvs även ur de motfordringar som senare kan komma att användas till kvittning. En lagändring av denna art kan anses drabba kvittningsberättigade konkursborgenärer på ett orättmätigt sätt, men dessa borgenärer har fortfarande den fördelen att de erhåller utdelning före oprioriterade konkursborgenärer. Kvittningsrätten i konkurs är dessutom fortfarande utvidgad i förhållande till allmän kvittning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thunberg, Lars
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt; oklassificerad
language
Swedish
id
1562573
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562573,
 abstract   = {Kvittning i konkurs tillhör de så kallade kritiska kvittningsfallen där kvittningsförutsättningarna måste förelegat vid viss tidpunkt. Vid kvittning i konkurs är denna tidpunkt då konkursbeslutet meddelades. Bortsett från att kvittning i konkurs är ett kritiskt kvittningsfall är det de facto samma rättsfigur som allmän civilrättslig kvittning, men med den skillnaden att vissa fordringar tillåts användas till kvittning i men inte utom konkurs och vice versa. Vid kvittning i konkurs kan icke förfallna och villkorade fordringar användas till avräkning till skillnad från allmän kvittning. Det är denna vidgning av kvittningsrätten som föranlett epitetet den utvidgade kvittningsrätten. De begränsningar som finns i kvittningsrätten vid konkurs glöms ofta bort trots att de är av betydelse. Kortfattat kan begränsningarna sägas hindra otillbörligt handlande i kvittningssyfte vid motpartens konkurs eller insolvens. Dessa i Konkurslagen fastställda begränsningar är att motfordringar som uppkommit inom en viss period före ( tre månader) konkursansökan eller med vetskap om huvudfordringsborgenärens insolvens inte kan användas till kvittning i konkurs. Likaså tillåts inte kvittning i konkurs då huvudfordringens uppkomst är att likställa med betalning med osedvanliga medel. Det är inte till den ovan redovisade utvidgning som de största fördelarna med kvittning i konkurs är knutna. Det som är av verkligt intresse är den fördel som kvittningsberättigad konkursborgenär har framför övriga konkursborgenärer. Enligt nuvarande lagstiftning har kvittningsberättigad konkursborgenär rätt att kvitta och därigenom tillgodogöra sig en snabb och full utdelning ur konkursen trots att fordran eventuellt endast är oprioriterad. En förmån till utdelning före såväl prioriterade som oprioriterade konkursborgenärer. Resultatet av kvittning kan bli att prioriterade fordringar såsom fordringar knutna till företagshypotek inte erhåller utdelning i konkurs då oprioriterade konkurborgenärer kvittningsvis tillgodogjort sig konkursboets medel. Att kvittning inverkar på borgenärer med lagstadgad förmånsrätt möjlighet till utdelning i konkurs är inte acceptabelt. Istället förespråkas en lagreglering som hindrar kvittning i konkurs intill dess att genom förmånsrätt prioriterade fordringar erhållit utdelning ur boet, dvs även ur de motfordringar som senare kan komma att användas till kvittning. En lagändring av denna art kan anses drabba kvittningsberättigade konkursborgenärer på ett orättmätigt sätt, men dessa borgenärer har fortfarande den fördelen att de erhåller utdelning före oprioriterade konkursborgenärer. Kvittningsrätten i konkurs är dessutom fortfarande utvidgad i förhållande till allmän kvittning.},
 author    = {Thunberg, Lars},
 keyword   = {Civilrätt; oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvittning i konkurs},
 year     = {1998},
}