Advanced

Säljarens upplysningsplikt vid ingående av avtal

Tjärnberg Jansson, Karolina (2008)
Department of Law
Abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsregler som kan aktualisera en upplysningsplikt för säljaren vid och inför ingående av avtal om köp av lös egendom. Sådana regler har visat sig finnas i såväl köprätten som den allmänna avtalsrätten, och till stor del avse fördelningen av vem som ska stå risken för att köparens förväntningar på och förutsättningar för sitt köp visar sig felaktiga, men även ifråga om misstag och missuppfattningar om avtalets uttryck och innehåll. I köprätten kommer riskfördelningen främst till uttryck i reglerna om fel, och sker utifrån vilka förväntningar som köparen har fog för. Där en vara har sålts i ''befintligt skick'' aktualiseras en upplysningsplikt med grund i vad säljaren känner till om varan, i... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsregler som kan aktualisera en upplysningsplikt för säljaren vid och inför ingående av avtal om köp av lös egendom. Sådana regler har visat sig finnas i såväl köprätten som den allmänna avtalsrätten, och till stor del avse fördelningen av vem som ska stå risken för att köparens förväntningar på och förutsättningar för sitt köp visar sig felaktiga, men även ifråga om misstag och missuppfattningar om avtalets uttryck och innehåll. I köprätten kommer riskfördelningen främst till uttryck i reglerna om fel, och sker utifrån vilka förväntningar som köparen har fog för. Där en vara har sålts i ''befintligt skick'' aktualiseras en upplysningsplikt med grund i vad säljaren känner till om varan, i övrigt svarar säljaren strikt, dvs. oavsett vilken vetskap hon har. Om fel föreligger enligt endera regeln, kan dock det faktum att säljaren har känt till felet och inte upplyst få konsekvenser för bedömningen av om köparen försummat sin undersökning och även för storleken på skadestånd och reklamations- och preskriptionsfrister. I den allmänna avtalsrätten finns ett antal regler som innebär en upplysningsplikt för säljaren när köparen gör ett så kallat motivmisstag. Denna kommer till uttryck genom att det kan anses utgöra svikligt förtigande, ohederligt förtigande, culpöst förtigande liksom otillbörligt begagnade av villfarelse att inte upplysa. Där en upplysningsplikt befinns ha varit för handen kan följden av att ha underlåtit att upplysa bli att köparens avtalsbundenhet inte kan åberopas av säljaren alternativ att avtalsinnehållet jämkas. Även här kan skadestånd aktualiseras. Utöver den upplysningsplikt som kommer till uttryck genom köprättens felregler och avtalsrättens regler om motivmisstag redogörs för ytterligare fyra situationer där säljarens upplysningsplikt kan aktualiseras. Dessa är där köparen gör ett förklaringsmisstag, där köparen misstar sig om avtalets innehåll, där köparen misstar sig om att avtal har ingåtts och där säljaren avbryter avtalsförhandlingar utan att avtal har kommit till stånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tjärnberg Jansson, Karolina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, Köprätt
language
Swedish
id
1562618
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562618,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsregler som kan aktualisera en upplysningsplikt för säljaren vid och inför ingående av avtal om köp av lös egendom. Sådana regler har visat sig finnas i såväl köprätten som den allmänna avtalsrätten, och till stor del avse fördelningen av vem som ska stå risken för att köparens förväntningar på och förutsättningar för sitt köp visar sig felaktiga, men även ifråga om misstag och missuppfattningar om avtalets uttryck och innehåll. I köprätten kommer riskfördelningen främst till uttryck i reglerna om fel, och sker utifrån vilka förväntningar som köparen har fog för. Där en vara har sålts i ''befintligt skick'' aktualiseras en upplysningsplikt med grund i vad säljaren känner till om varan, i övrigt svarar säljaren strikt, dvs. oavsett vilken vetskap hon har. Om fel föreligger enligt endera regeln, kan dock det faktum att säljaren har känt till felet och inte upplyst få konsekvenser för bedömningen av om köparen försummat sin undersökning och även för storleken på skadestånd och reklamations- och preskriptionsfrister. I den allmänna avtalsrätten finns ett antal regler som innebär en upplysningsplikt för säljaren när köparen gör ett så kallat motivmisstag. Denna kommer till uttryck genom att det kan anses utgöra svikligt förtigande, ohederligt förtigande, culpöst förtigande liksom otillbörligt begagnade av villfarelse att inte upplysa. Där en upplysningsplikt befinns ha varit för handen kan följden av att ha underlåtit att upplysa bli att köparens avtalsbundenhet inte kan åberopas av säljaren alternativ att avtalsinnehållet jämkas. Även här kan skadestånd aktualiseras. Utöver den upplysningsplikt som kommer till uttryck genom köprättens felregler och avtalsrättens regler om motivmisstag redogörs för ytterligare fyra situationer där säljarens upplysningsplikt kan aktualiseras. Dessa är där köparen gör ett förklaringsmisstag, där köparen misstar sig om avtalets innehåll, där köparen misstar sig om att avtal har ingåtts och där säljaren avbryter avtalsförhandlingar utan att avtal har kommit till stånd.},
 author    = {Tjärnberg Jansson, Karolina},
 keyword   = {Avtalsrätt,Köprätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säljarens upplysningsplikt vid ingående av avtal},
 year     = {2008},
}