Advanced

ICI-målet och rätten till fri etablering inom EU - särskilt om restriktioner för det egna landets medborgare

Täreby, Anders (2001)
Department of Law
Abstract
En grundläggande frihet inom EU är rätten till fri etablering. Enligt artikel 43 i EG-fördraget förbjuds inskränkningar för medborgare och bolag i en medlemsstat att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Genom ICI-målet fastställde EG-domstolen att artikel 43 även innebär ett förbud mot att hindra eller försvåra för medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon annan medlemsstat. I ICI-målet vägrades det brittiska bolaget ICI avdrag för förluster som dotterdotterbolaget CAH, skattskyldigt i Storbritannien, haft eftersom majoriteten av dotterbolagen till ett holdingbolag, där ICI ägde 49 %, var etablerade i tredje land eller i andra medlemsstater. EG-domstolen konstaterade att Storbritanniens lagstiftning innebar... (More)
En grundläggande frihet inom EU är rätten till fri etablering. Enligt artikel 43 i EG-fördraget förbjuds inskränkningar för medborgare och bolag i en medlemsstat att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Genom ICI-målet fastställde EG-domstolen att artikel 43 även innebär ett förbud mot att hindra eller försvåra för medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon annan medlemsstat. I ICI-målet vägrades det brittiska bolaget ICI avdrag för förluster som dotterdotterbolaget CAH, skattskyldigt i Storbritannien, haft eftersom majoriteten av dotterbolagen till ett holdingbolag, där ICI ägde 49 %, var etablerade i tredje land eller i andra medlemsstater. EG-domstolen konstaterade att Storbritanniens lagstiftning innebar en restriktion mot rätten till fri etablering inom EU eftersom den hindrade brittiska bolag att etablera sig i andra medlemsstater. Domstolen konstaterade också att det inte förelåg några skäl som kunde rättfärdiga restriktionen. ICI-målet utvidgade betydelsen av rätten till fri etablering och har inneburit att medlemsstaterna tvingats att se över sin skattelagstiftning för att säkerställa att den är förenlig med artikel 43 i EG-fördraget. I Storbritanniens nya regler för koncernavdrag har bolagsdefinitionen utvidgats. Lagändringen gör det möjligt att förlustutjämna mellan till exempel ett brittiskt moderbolag och en brittisk filial till ett utländskt dotterbolag. Båda skattesubjekt i en koncernavdragstransaktion måste dock fortfarande vara skattskyldiga i Storbritannien. En analys av EG-domstolens praxis visar att det kan finnas anledning att tro att de brittiska reglerna för koncernavdrag fortfarande strider mot rätten till fri etablering enligt artikel 43 i EG-fördraget. Skulle EG-domstolen vid prövning av reglerna anse att så är fallet kan det få mycket stora konsekvenser för medlemsstaterna eftersom de får svårt att skydda sina skattebaser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Täreby, Anders
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1562697
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562697,
 abstract   = {En grundläggande frihet inom EU är rätten till fri etablering. Enligt artikel 43 i EG-fördraget förbjuds inskränkningar för medborgare och bolag i en medlemsstat att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Genom ICI-målet fastställde EG-domstolen att artikel 43 även innebär ett förbud mot att hindra eller försvåra för medlemsstatens egna medborgare eller bolag att etablera sig i någon annan medlemsstat. I ICI-målet vägrades det brittiska bolaget ICI avdrag för förluster som dotterdotterbolaget CAH, skattskyldigt i Storbritannien, haft eftersom majoriteten av dotterbolagen till ett holdingbolag, där ICI ägde 49 %, var etablerade i tredje land eller i andra medlemsstater. EG-domstolen konstaterade att Storbritanniens lagstiftning innebar en restriktion mot rätten till fri etablering inom EU eftersom den hindrade brittiska bolag att etablera sig i andra medlemsstater. Domstolen konstaterade också att det inte förelåg några skäl som kunde rättfärdiga restriktionen. ICI-målet utvidgade betydelsen av rätten till fri etablering och har inneburit att medlemsstaterna tvingats att se över sin skattelagstiftning för att säkerställa att den är förenlig med artikel 43 i EG-fördraget. I Storbritanniens nya regler för koncernavdrag har bolagsdefinitionen utvidgats. Lagändringen gör det möjligt att förlustutjämna mellan till exempel ett brittiskt moderbolag och en brittisk filial till ett utländskt dotterbolag. Båda skattesubjekt i en koncernavdragstransaktion måste dock fortfarande vara skattskyldiga i Storbritannien. En analys av EG-domstolens praxis visar att det kan finnas anledning att tro att de brittiska reglerna för koncernavdrag fortfarande strider mot rätten till fri etablering enligt artikel 43 i EG-fördraget. Skulle EG-domstolen vid prövning av reglerna anse att så är fallet kan det få mycket stora konsekvenser för medlemsstaterna eftersom de får svårt att skydda sina skattebaser.},
 author    = {Täreby, Anders},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ICI-målet och rätten till fri etablering inom EU - särskilt om restriktioner för det egna landets medborgare},
 year     = {2001},
}