Advanced

Lag om finansiell rådgivning speglad i allmän rättspraxis vid ren förmögenhetsskada

Uggla, Mikael (2004)
Department of Law
Abstract
En ny lag träder i kraft i juli 2004. Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter är den benämnd. Kanske är lagens tillkomst en eftergift till den opinion som rått efter den kraftiga börsuppgången fram till år 2000. Därefter har som bekant börsuppgången raderats ut och många placerare, stora som små, näringsidkare såväl som konsumenter har haft anledning till besvikelse. Det har emellertid visat sig svårt för kunder att få upprättelse i fall då de ansett sig felaktigt behandlade av banker och värdepappersinstitut. Allmänna reklamations nämnden har tidigare nästan aldrig givit konsumenten rätt gentemot näringsidkaren i avgöranden om vårdlös finansiell rådgivning. Förvisso har säkerligen många tvister gjorts upp i godo, men det... (More)
En ny lag träder i kraft i juli 2004. Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter är den benämnd. Kanske är lagens tillkomst en eftergift till den opinion som rått efter den kraftiga börsuppgången fram till år 2000. Därefter har som bekant börsuppgången raderats ut och många placerare, stora som små, näringsidkare såväl som konsumenter har haft anledning till besvikelse. Det har emellertid visat sig svårt för kunder att få upprättelse i fall då de ansett sig felaktigt behandlade av banker och värdepappersinstitut. Allmänna reklamations nämnden har tidigare nästan aldrig givit konsumenten rätt gentemot näringsidkaren i avgöranden om vårdlös finansiell rådgivning. Förvisso har säkerligen många tvister gjorts upp i godo, men det sker i det tysta och lämnar föga för tolkningar och slutsatser för en utomstående. Det fanns med andra ord ett behov av skärpt konsumentskydd inom området. Arbetet med regleringen tog vid och är nu avslutat. Lagen skärper kraven på de finansiella rådgivarna och ger domstolarna en grund att skapa ny praxis. Samtidigt signalerar lagen att självregleringen inom branschen ej allena varit tillräcklig även om detta arbete pågått parallellt med lagstiftningsarbetet. Ett exempel på detta är Swedsecs licensieringsprogram samt olika etiska riktlinjer som antagits.. Uppsatsen kommenterar den nya regleringen och går igenom huvuddragen. Dess tillämplighet på placeringsrådgivning gällande finansiella instrument och vidare kraven på kompetens hos rådgivaren, på dokumentation och information till kunden och även ansvarsfrågan behandlas. Därefter övergår framställningen till att analysera rättsfall. I brist på praxis baserat på den kommande lagen så behandlas tidigare rättspraxis gällande rådgivning i stort. Tidigare praxis får på så vis spegla den nya lagstiftningen och det visar sig att vissa tankegångar går igen i den nya regleringen. Avslutningsvis försöker författaren säga något om framtida konsekvenser av lagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uggla, Mikael
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1562727
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562727,
 abstract   = {En ny lag träder i kraft i juli 2004. Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter är den benämnd. Kanske är lagens tillkomst en eftergift till den opinion som rått efter den kraftiga börsuppgången fram till år 2000. Därefter har som bekant börsuppgången raderats ut och många placerare, stora som små, näringsidkare såväl som konsumenter har haft anledning till besvikelse. Det har emellertid visat sig svårt för kunder att få upprättelse i fall då de ansett sig felaktigt behandlade av banker och värdepappersinstitut. Allmänna reklamations nämnden har tidigare nästan aldrig givit konsumenten rätt gentemot näringsidkaren i avgöranden om vårdlös finansiell rådgivning. Förvisso har säkerligen många tvister gjorts upp i godo, men det sker i det tysta och lämnar föga för tolkningar och slutsatser för en utomstående. Det fanns med andra ord ett behov av skärpt konsumentskydd inom området. Arbetet med regleringen tog vid och är nu avslutat. Lagen skärper kraven på de finansiella rådgivarna och ger domstolarna en grund att skapa ny praxis. Samtidigt signalerar lagen att självregleringen inom branschen ej allena varit tillräcklig även om detta arbete pågått parallellt med lagstiftningsarbetet. Ett exempel på detta är Swedsecs licensieringsprogram samt olika etiska riktlinjer som antagits.. Uppsatsen kommenterar den nya regleringen och går igenom huvuddragen. Dess tillämplighet på placeringsrådgivning gällande finansiella instrument och vidare kraven på kompetens hos rådgivaren, på dokumentation och information till kunden och även ansvarsfrågan behandlas. Därefter övergår framställningen till att analysera rättsfall. I brist på praxis baserat på den kommande lagen så behandlas tidigare rättspraxis gällande rådgivning i stort. Tidigare praxis får på så vis spegla den nya lagstiftningen och det visar sig att vissa tankegångar går igen i den nya regleringen. Avslutningsvis försöker författaren säga något om framtida konsekvenser av lagen.},
 author    = {Uggla, Mikael},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lag om finansiell rådgivning speglad i allmän rättspraxis vid ren förmögenhetsskada},
 year     = {2004},
}